Anna Torres Delgado

Anna Torres Delgado

Professora lectora

ORCID: 0000-0001-8655-1556
Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Grup de Recerca Consolidat Anàlisis Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)

Informació de contacte
Departament de Geografia
C/Montalegre, 6, Barcelona, 08001
934037895
annatorres(a)ub.edu

Formació acadèmica

Llicenciatura en Ciències Ambientals . Universitat Autònoma de Barcelona . 22/07/2005 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental . Universitat de Barcelona . 11/11/2008 . (Màster Oficial)
Doctorat en Geografia. Planificació Territorial i Gestió Ambiental . Universitat de Barcelona . 12/12/2012 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Anàlisi Geogràfica Regional - Geografia del Turisme

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Torres-Delgado, A.; López Palomeque, F. (2018). The ISOST index: A tool for studying sustainable tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 8, pp. 281 - 289 . https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.05.005 . ISSN: 2212-571X
López Palomeque, F.; Torres-Delgado, A.; Font, X.; y Serrano, D. (2018). Gestión sostenible de destinos turísticos: la implementación de un sistema de indicadores de turismo en los destinos de la provincia de Barcelona. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles(77), pp. 428 - 461 . https://doi.org/10.21138/bage.2547 . ISSN: 0212-9426
Torres-Delgado, A.; López Palomeque, F. (2014). Measuring sustainable tourism at the municipal level. Annals of Tourism Research(49 (2014)), pp. 122 - 137 . ISSN: 0160-7383
Torres-Delgado, A.; López Palomeque, F. (2012). The growth and spread of the concept of sustainable tourism: The contribution of institutional initiatives to tourism policy. Tourism Management Perspectives (4), pp. 1 - 10 . https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.05.001 . ISSN: 2211-9736
Lopez Palomeque, F., Torres-Delgado, A., Elorrieta Sanz, B., Font Urgell, X. y Serrano Miracle, D. (2018). Gestión sostenible de destinos turísticos. Aplicación y seguimiento del Sistema de Indicadores de Turismo en los destinos de la provincia de Barcelona . En De lugar geográfico a destino turístico. Análisis, planificación y gestión de procesos de cambio generados por el turismo . (pp. 299 - 310) . Universidad de León . ISBN: 978-84-9773-930-6 .
Font, X.; Kantenbacher, J.; Torres-Delgado, A.; i Crabolu, G (2018). Sustainable Tourism Indicators: Manual of Transfer of Best Practices . University of Surrey .
Cordero, J. i Torres-Delgado, A (2018). Tourism sustainability indicators for governing urban destinations . En Proceedings of the 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development . (pp. 35 - 44) . Green Lines Institute .
Elorrieta, B.; Cerdan, A. i Torres-Delgado, A. (2018). Del éxito al conflicto: los impactos sociales del turismo en Barcelona . En I Congreso Internacional Turismo transversal y Paisaje . (pp. 601 - 617) . Universidad de Málaga .
Torres-Delgado, A. (2018). Turismo sostenible: de la necesidad a la competitividad . En Ciudad Educadora y Turismo Responsable . (pp. 109 - 122) . Editorial Trea .

Projectes

Turismo y ciudad: análisis y evaluación de las sinergias, conflictos y retos generados por el desarrollo turístico en las ciudades españolas . 2019 - 2021 . Ref.PGC2018-097707-B-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Dolores Sánchez Aguilera; Francisco M. Lopez Palomeque
Overtourism in Spanish coastal destinations. Tourism degrowth strategies . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-094844-B-C31 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Macià Blázquez-Salom i Guillem X. Pons-Buades
Actualització i seguiment del sistema d'indicadors de turisme (SIT-DIBA) per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de Barcelona . 2017 - 2019 . Ref.600053 . Diputació Provincial de Barcelona . IP: Francisco M. Lopez Palomeque
Càtedra de 'Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB' . 2015 - 2023 . Universitat de Barcelona . IP: Juan Tugores Ques
La renovación turística de la montaña española: análisis, evaluación y prospectiva de destinos turísticos . 2015 - 2017 . Ref.CSO2014-59660-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francisco M. Lopez Palomeque

Activitats i Mèrits relevants

Membre del Consell Municipal Turisme i Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, en qualitat d'experta en turisme sostenible per assessorar el govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l'acció municipal
Premi de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2015 en la categoria d'Accions d'Investigació, Innovació i Desenvolupament
Premi extraordinari de doctorat de l'any acadèmic 2012/2013