Biel Obrador

Biel Obrador

Professor agregat

ORCID: 0000-0003-4050-0491
Scopus Author ID: 16203343100
Researcher ID: A-1856-2009
Àrea de coneixement : Ecologia

Grup de Recerca: FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Waterhed Management and Restoration

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Av Diagonal, 643
934037140
obrador(a)ub.edu

Docència

Ecologia de comunitats i ecosistemes. Grau de Biologia
Limnologia. Grau de Biologia
Biogeoquímica Marina. Grau de Ciències del Mar
Sistemes dinàmics en Ecologia. Màster en Ecologia i Gestió i Restauració del Medi Natural
Biodiversitat i funció i serveis ecosistèmics. Màster en Biodiversitat

Formació acadèmica

Llicenciatura de Biologia . Universitat de Barcelona . 2002 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ecologia Fonamental i Aplicada . Departament d'Ecologia. Universitat de Barcelona . 2009 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Funcionament d'ecosistemes aquàtics i biogeoquímica del carboni
Metabolisme ecosistèmic i emissions de gasos d'efecte hivernacle en aigües continentals
Tecnologies automàtiques de monitoreig d'alta freqüència en llacs i embassaments

Publicacions en revistes

Khan, H.; Laas, A.; Marcé, R.; Obrador, B. (2020). Major effects of alkalinity on the relationship between metabolism and dissolved inorganic carbon dynamics in lakes. Ecosystems . Repositori Institucional . ISSN: 1432-9840
(). . , http://hdl.handle.net/2445/133203p. RE
Obrador, B.; Catalan, N.; Marcé, R., von Schiller, D.; Koschorreck, M.; Gómez-Gener, L (2015). Fluxos de carboni a les basses temporals de l'illa de Menorca. Revista de Menorca, 94, pp. 209 - 224 . ISSN: 0211-4550
Obrador, B (2007). Cicle productiu i isotopia estable del Carboni Inorgànic Dissolt a s'Albufera des Grau. Revista de Menorca . ISSN: 0211-4550

Altres Publicacions

Obrador, B.; Christensen, J.; Staehr, P.A. (2016). Determination of whole-column metabolism from profiling data . En Obrador, B., Jones, I.D. and Jennings, E. (Eds.) NETLAKE toolbox for the analysis of high-frequency data from lakes . (pp. 47 - 51) . NETLAKE COST Action ES1201 . http://eprints.dkit.ie/id/eprint/540
Obrador, B.; Jones, I.D.; Jennings, E. (Eds) (2016). NETLAKE toolbox for the analysis of high-frequency data from lakes . (pp. 1 - 60) . NETLAKE COST Action ES1201 . http://eprints.dkit.ie/id/eprint/530

Més Informació: https://twitter.com/BielObrador