Núria Roca Pascual

Núria Roca Pascual

Professora agregada

ORCID: 0000-0003-1771-5830
Scopus Author ID: 6507919432
Àrea de coneixement : Fisiologia Vegetal

Grup de Recerca: FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Waterhed Management and Restoration

Grup d'Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Av Diagonal 643

nroca(a)ub.edu

Docència

Ciència del Sòl, Grau de Ciències Ambientals
Fitoremediació de sòls, màster d'Agrobiologia
Màster de Formació del Professorat de Secundaria, especialitat Biologia i Geologia

Projectes

Mantener y desarrollar las bases del conocimiento sobre la flora de los Pirineos y los indicadores de seguimiento relacionados con el cambio climático (FLORAPYR) . 2016 - 2019 . Ref.EFA100/15 FLORAPYR . Unió Europea . IP: Josep Maria Ninot Sugrañes
FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Waterhed Management and Restoration . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR976 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Francesc de Paula Sabater Comas
L'Ausetània romana abans de la fundació d'Auso (ARFA) . 2018 - 2021 . Generalitat de Catalunya . IP: Antoni Ñaco
Divulgació de l’ús del biochar en agricultura: una metodologia versàtil i sostenible per a la regeneració i bioremediació de sòls i el filtratge d’aigua de reg . 2019 - 2020 . Ref.56 30066 2018 P4 . Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya . IP: Anna Rigol Parera
Projecte d’Innovació Docent institucional de la Facultat de Biologia: com afavorir l’ús de metodologies d’aprenentatge actiu a les sessions de teoria mitjançant la compactació temporal de les assignatures . 2020 - 2024 . Ref.2020RIMDA-BIO/045 . Universitat de Barcelona . IP: Nuria Roca Pascual

Publicacions en revistes

Jaume Bech, J; Roca, N.; Tume, P.; Ramos-Miras, J.; Gil, C.; Boluda, R (2016). Screening for new accumulator plants in potential hazards elements polluted soil surrounding Peruvian mine tailings. Catena, 136 , pp. 66 - 73 . https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.07.009 . ISSN: 0341-8162
Roca, N.; Pazos, M.S.; Bech, J. (2012). Background levels of potentially toxic elements in soils: A case study in Catamarca (a semiarid region in Argentina). Catena, 92, pp. 55 - 66 . https://doi.org/10.1016/j.catena.2011.11.009 . ISSN: 0341-8162
Bech, J.; Duran, P.; Roca, N.; Poma, W.; Sánchez, I.; Barceló, J.; Boluda, R.; Roca-Pérez, L.; Poschenrieder, C. (2012). Shoot accumulation of several trace elements in native plant species from contaminated soils in the Peruvian Andes. Journal of Geochemical Exploration, 113, pp. 106 - 111 . https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2011.04.007 . ISSN: 0375-6742
Bech, J.; Roca, N.; Barceló, J.; Durán, P.; Tume, P.; Poschenrieder, C. (2012). Soil and plant contamination by lead mining in Bellmunt (Western Mediterranean Area). Journal of Geochemical Exploration, 113, pp. 94 - 99 . https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2011.10.001 . ISSN: 0375-6742
Bech, J.; Corrales, I.; Tume, P.; Barceló, J.; Durán, P.; Roca, N.; Poschenrieder, C. (2012). Accumulation of antimony and other potentially toxic elements in plant around a former antimony mine located in the Ribes Valley (Eastern Pyrenees). Journal of Geochemical Exploration, 113, pp. 100 - 105 . https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2011.06.006 . ISSN: 0375-6742
Bech, Jaume; Duran, Paola; Roca, Nuria; Poma, Wilfredo; Sanchez, Isidoro; Roca-Perez, Luis; Boluda, Rafael; Barcelo, Juan; Poschenrieder, Charlotte (2012). Accumulation of Pb and Zn in Bidens triplinervia and Senecio sp spontaneous species from mine spoils in Peru and their potential use in phytoremediation. Journal of Geochemical Exploration, 123, pp. 109 - 113 . https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2012.06.021 . ISSN: 0375-6742
Roca, N.; Pazos, M.S.; Bech, J. (2008). The relationship between WRB soil units and heavy metals content in soils of Catamarca (Argentina). Journal of Geochemical Exploration, 96, pp. 77 - 85 . https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2007.04.004 . ISSN: 0375-6742
Rodríguez-Bocanegra, J.; Roca, N.; Febrero, A.; Bort, J. (2017). Assessment of heavy metal tolerance in two plant species growing in experimental disturbed polluted urban soil. Journal Of Soils And Sediments . https://doi.org/10.1007/s11368-017-1666-8 . ISSN: 1439-0108
Roca, N.; Ríos, M. (2019). Soil classification maps: A valuable tool for learning, interpreting and transferring soil knowledge. Catena, 180, pp. 103 - 109 . ISSN: 0341-8162
Tume, Pedro; Roca, Nuria; Rubio, Rodrigo; King, Robert; Bech, Jaume (2018). An assessment of the potentially hazardous element contamination in urban soils of Arica, Chile. Journal of Geochemical Exploration, 184, pp. 345 - 357 . https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2016.09.011 . ISSN: 0375-6742

Altres Publicacions

Bech, J.; Abreu, M.M; Chon,H.T.; Roca, N. (2014). Remediation of potentially toxic elements in contaminated soils . En ENVIRONMENTAL PHEs and HUMAN HEALTH . (pp. 253 - 308) . Springer . ISBN: 978-94-017-8964-6 .
Bech, J.; Roca, N.; Tume, P. (2017). Potential hazards elements accumulation in soils and native plants from areas affected by mining activities in South America . En Assessment, Restoration and Reclamation of Mining Influenced Soils . (pp. 419 - 461) . Elsevier Inc. . ISBN: 978-0-12-809588-1 .