Maria Amparo Carrillo Ortuno

Maria Amparo Carrillo Ortuno

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-4016-3520
Àrea de coneixement : Botànica

Grup de Recerca:

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Av. Diagonal, 643.
934021477
mcarrillo(a)ub.edu

Formació acadèmica

Biología . Universidad de Barcelona . 20/10/1977 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Biología . Universidad de Barcelona . 11/01/1985 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Estudis florístics
Estudis fitocenològics i geobotànics
Cartografia de la vegetació
Gestió i ordenació del territori
Ecologia de comunitats vegetals (vegetació d'alta muntanya)

Projectes

FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Waterhed Management and Restoration . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR976 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Francesc de Paula Sabater Comas
Millora de l'estat de conservació de les molleres del Parc Natural de l'Alt Pirineu . 2017 - 2020 . Fundació Andrena . IP: Josep Maria Ninot Sugrañes
Mantener y desarrollar las bases del conocimiento sobre la flora de los Pirineos y los indicadores de seguimiento relacionados con el cambio climático (FLORAPYR) . 2016 - 2019 . Ref.EFA100/15 FLORAPYR . Unió Europea . IP: Josep Maria Ninot Sugrañes
Restoration of lentic habitats and aquatic species of Community interest in high mountains of the Pyrenees (LIMNOPIRINEUS) . 2014 - 2019 . Ref.LIFE13 NAT/ES/001210 . Unió Europea . IP: Ma. Del Amparo Carrillo Ortuño
Seguiment de molleres singulars en relació a canvis abiòtics i afectació a la pastura . 2020 - 2020 . Ref.310814 . Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici . IP: Maria Amparo Carrillo Ortuno

Publicacions en revistes

Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Ventura, J.; Ninot, J.M. (2019). Fine‐scale vegetation mosaics in Pyrenean mires are driven by complex hydrological regimes and threatened by extreme weather events. Ecohydrology, 12(2), p. e2070 . https://doi.org/10.1002/eco.2070 . ISSN: 1936-0584
Ninot, J.M.; Illa, E.; Carrillo, E. (2018). The Alpine vegetation of the Pyrenees, a contrasting assemblage of plant communities, life strategies, and biogeographic sources. Botanique(4), pp. 93 - 102 . Repositori Institucional . ISSN: 2495-5450
Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Palacio, S.; Grau, O.; Nogués, S.; Navarro, E.; Sancho, M.C.; Carrillo, E. (2017). Four years of experimental warming do not modify the interaction between subalpine shrub species. Oecologia, 183, pp. 1167 - 1181 . Repositori Institucional . ISSN: 0029-8549
Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E.; Guàrdia, R.; Lluent, A.; Illa, E. (2013). Functional plant traits and species assemblage in Pyrenean snowbeds. Folia Geobotanica, 48(1), pp. 23 - 38 . https://doi.org/10.1007/s12224-012-9138-9 . ISSN: 1211-9520
Lluent, A.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E. (2013). Phenology and seed setting success of snowbed plant species in contrasting snowmelt regimes in the Central Pyrenees. Flora, 208, pp. 220 - 231 . https://doi.org/10.1016/j.flora.2013.03.004 . ISSN: 0367-2530

Altres Publicacions

Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Gesti, J.; Guardiola, M.; Salvat, A. Vigo, J.; Vilar, L. (2018). Manual dels Hàbitats de Catalunya. Catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el territori català d'acord amb els criteris establerts pel CORINE biotopes manual de la Unió Europea. Volum III. 2 Aigües continentals . Volum. III . Número. 2 . (pp. 1 - 169) . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya . ISBN: 978-84-393-9741-0 . http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/Volum_III_2a.pdf
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Ferré, A. (2017). The Pyrenees . En The Vegetation of the Iberian Peninsula, Loidi, J. (ed.); Plant and Vegetation . Volum. 12 . (pp. 323 - 366) . Springer . ISBN: 978-3-319-54782-4 .
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.;Ninot, J.M.;Masalles, R.M.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. (2017). Manual dels Hàbitats de Catalunya. Catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el territori català d'acord amb els criteris establerts pel CORINE biotopes manual de la Unió Europea. Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Prats i pastures). Edició revisada . Volum. 5V . Número. 3 . (pp. 1 - 234) . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya . http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/Volum_V_2a.pdf
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, X.;Ninot, J.M.;Font, J.; Gesti, J.;Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. (2017). Manual dels Hàbitats de Catalunya. Catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el territori català d'acord amb els criteris establerts pel CORINE biotopes manual de la Unió Europea. Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (vegetació arbustiva). Edició revisada . Volum. IV . Número. 3 . (pp. 1 - 310) . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya . http://atzavara.bio.ub.edu/ManualCORINE/Volum_IV_2a.pdf
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. (2015). Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves. Edició revisada 2015 . Volum. VII . (pp. 1 - 224) . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya . ISBN: 978-84-3939-381-8 .

Activitats rellevants

Recerca i difusió del conixement de la Botànica