Miguel Cañedo-Argüelles Iglesias

Miguel Cañedo-Argüelles Iglesias

Professor lector

Àrea de coneixement : Ecologia

Grup de Recerca: Freshwater Ecology, Hydrology and Management(F.E.H.M)

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals


mcanedo-arguelles(a)ub.edu