Marta Cascante

Marta Cascante

Catedràtica d'Universitat

ORCID: 0000-0002-2062-4633
Scopus Author ID: 7006946294
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular

Directora del grup d'investigació 'Biologia Integrativa de Sistemes, Metabolòmica i Càncer'-Institut de Biomedicina (IBUB)-Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular-Facultat de Biologia-Universitat de Barcelona
ICREA ACADEMIA 2010, 2015, 2021-Actualitat
Directora de grup d'investigació en el Centro Investigación Biomédica en Red sobre enfermedades hepáticas y digestivas (CIBER)-CIBEREHD-CB17/04/00023

Grup de Recerca: IP Grup de Bioquímica Integrativa

Grups d'Innovació Docent: Metabolisme al grau de Química (QuiMet)

Informació de contacte
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Facultat de Biologia, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular; Avda. Diagonal 645, Edifici Nou, pl -2
934021593
martacascante(a)ub.edu

Docència

Professor de Bioquímica, Enzimologia, Bioquímica Clínica, Biofísica, Bioenergètica i transport (BT), Aplicacions Biotecnològiques (AB), Biologia de Sistemes .Computacionals (BSC). He contribuït al disseny d'aquestes assignatures i contribueixo a l'actualització de les que estic impartint actualment que són (BT, AB, BSC)
Professor i membre del Consell Directiu del Master internacional finançat per la Comissió Europea 'Erasmus Mundus Be in Precision Medicine (BeInPM)'. Màster internacional patrocinat per la Comissió Europea
Coordinadora del node UB i professora del màster interuniversitari UPF-UB de bioinformàtica per a les ciències de la salut
Tutora d'estudiants del Grau de Química.-Programa d'acció tutorial anivell de Facultat
Direcció de treballs de final de Grau (TFG) i de treballs de final de Master (TFM)

Linies de Recerca

TERÀPIA DEL CÀNCER Estudi de les diferències en la regulació del metabolisme energètic de línies cel·lulars tumorals respecte a línies no tumorals. Caracterització i inhibició de la reprogramació metabòlica associada a la quimioresistència per a la seva aplicació com a teràpia combinada contra el càncer. Disseny de teràpies antitumorals basades en la inhibició de diferents punts clau del metabolisme tumoral. Estudi de les propietats antitumorals i antioxidants de polifenols bioactius extrets a partir de subproductes de la indústria agroalimentària i forestal. Identificació de noves dianes terapèutiques a partir dels estudis de genòmica funcional i de metabolòmica. Fenotipat de l'efecte de nous compostos químics amb potencial antitumoral. Caracterització de les adaptacions metabòliques que acompanyen processos com: - diferenciació cel·lular - mort cel·lular - tumorogènesi - transformació per oncogens - tractament amb fàrmacs - adquisició de quimio- o immuno-resistència
METABOLÒMICA I FLUXÒMICA Mesura de metabòlits per espectrometria, GC/MS i LC/MS en mostres d'interès biomèdic, biotecnològic o industrial. Anàlisi de la incorporació de 13C en diferents metabòlits en mostres de teixit, cèl·lules o mitjà de cultiu. Quantificació de fluxos metabòlics intracel·lulars a partir de la integració de dades de metabolòmica dirigida i de metabolòmica basada en l'ús de traçadors utilitzant programari propi. Construcció de models metabòlics a escala genòmica (GSMMs) específics per a una condició o línia cel·lular d'interès o mostra de pacient, mitjançant la integració de metabolòmica, transcriptòmica i proteòmica. Desenvolupament i aplicació de programari per a quantificació de fluxos metabòlics integrant diferents dades "òmiques" i/o clíniques (utilització de mètodes basats en "Machine Learning"). Caracterització de les adaptacions metabòliques que acompanyen processos com: - diferenciació cel·lular - mort cel·lular - tumorogènesi - transformació per oncogens - tractament amb fàrmacs - adquisició de quimio- o immuno-resistència
Investigación interdisciplinaria en el campo de la Biología de Sistemas que combina la caracterización a nivel molecular de redes de procesos celulares y la integración de la información experimental obtenida en modelos “in silico” que permitan una mejor comprensión de sus mecanismos de control y regulación a nivel molecular y sistemático

Projectes

Identificación de los subtipos metabólicos de cáncer colorrectal para el desarrollo de medicina personalizada . 2021 - 2024 . Ref.PID2020-115051RB-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Marta Cascante Serratosa; Pedro Ramon de Atauri Carulla
Discovery of small molecules to prevent the severe progression of COVID-19 . 2021 - 2022 . Ref.2020PANDE00048 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Marta Cascante Serratosa
Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2021 . 2022 - 2026 . Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) . IP: Marta Cascante Serratosa
Tuning Tubulin Dynamics and Interactions to Face Neurotoxicity: a Multidisciplinary Approach for Training and Research (TubInTrain) . 2019 - 2023 . Ref.860070 . Unió Europea . IP: Marta Cascante Serratosa; Silvia Marin Martinez
Grup de Bioquímica Integrativa . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1033 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Marta Cascante Serratosa

Publicacions en revistes

Tarrado-Castellarnau, M.; de Atauri, P.; Tarragó-Celada, J.; Perarnau, J.; Yuneva, M.; Thomson T.M.; Cascante, M. (2017). De novo MYC addiction as an adaptive response of cancer cells to CDK4/6 inhibition. Molecular Systems Biology, 13(10), p. 940 . Repositori Institucional . ISSN: 1744-4292
Marín de Mas, I.; Aguilar, E.; Zodda, E.; Balcells, C.; Marin, S.; Dallmann, G.; Thomson, T.M.; Papp, B.; Cascante, M. (2018). Model-driven discovery of long-chain fatty acid metabolic reprogramming in heterogeneous prostate cancer cells. PLoS Computational Biology, 14(1), p. e1005914 . Repositori Institucional . ISSN: 1553-734X
Foguet, C.; Jayaraman, A.; Marin, S.; Selivanov, V.A.; Moreno,P.; Messeguer, R.; De Atauri, P; Cascante, M. (2019). p13CMFA: Parsimonious 13C metabolic flux analysis. PLoS Computational Biology, 15(9), p. e1007310 . Repositori Institucional . ISSN: 1553-734X
Balcells, C; Foguet, C; Tarragó-Celada, J; de Atauri, P, Marin, S; Cascante, M (2019). Tracing metabolic fluxes using mass spectrometry: stable isotope-resolved metabolomics in health and disease. Trac-Trends in Analytical Chemistry, 120 . https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.12.025 . ISSN: 0165-9936
Lazaro, Ariadna; Balcells, Cristina; Quirante, Josefina; Badia, Josefa; Baldoma, Laura; Ward, Jas S.; Rissanen, Kari; Font-Bardia, Merce; Rodriguez, Laura; Crespo, Margarita; Cascante, Marta (2020). Luminescent Pt-II and Pt-IV Platinacycles with Anticancer Activity Against Multiplatinum-Resistant Metastatic CRC and CRPC Cell Models. Chemistry-A European Journal, 26(9), pp. 1947 - 1952 . Repositori Institucional . ISSN: 0947-6539
Tarragó-Celada,Josep; Foguet,Carles; Tarrado-Castellarnau,Míriam ; Marin, Silvia; Hernández-Alias,Xavier; Perarnau, Jordi; Morrish,Fionnuala; Hockenbery, David; Gomis,Roger R.; Ruppin,Eytan; Yuneva,Mariia; Atauri, Pedro de; Cascante,Marta (2021). Cysteine and Folate metabolism are targetable vulnerabilities of metastatic colorectal cancer. Cancers, 13(3), p. 425 . Repositori Institucional . ISSN: 2072-6694
de Atauri P.; Tarrado-Castellarnau M.; Tarragó-Celada J.; Foguet C.; Karakitsou E.; Centelles J.J.; Cascante M. (2021). Integrating systemic and molecular levels to infer key drivers sustaining metabolic adaptations. PLoS Computational Biology, 17(7), p. e1009234 . Repositori Institucional . ISSN: 1553-734X
Selivanov, V.A.*; Zagubnaya, O.A.; Nartsissov, Y.R.; Cascante, M.* (*: co-corresponding authors) (2021). Unveiling a key role of oxaloacetate-glutamate interaction in regulation of respiration and ROS generation in nonsynaptic brain mitochondria using a kinetic model. PLoS One, 16(8), p. e0255164 . Repositori Institucional . ISSN: 1932-6203
Karakitsou, E.; Foguet, C.; Contreras Mostazo, M.G.; Kurrle, N.; Schnütgen, F.; Michaelis, M.; Cinatl, J.; Marin, S.; Cascante, M. (2021). Genome-scale integration of transcriptome and metabolome unveils squalene synthase and dihydrofolate reductase as targets against AML cells resistant to chemotherapy. Computational And Structural Biotechnology Journal, 19, pp. 4059 - 4066 . https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.06.049 . ISSN: 2001-0370
Polat, Ibrahim H.; Tarrado Castellarnau, Míriam Neus; Benito Mauricio, Adrián; Hernández Carro, Claudia; Centelles Serra, Josep Joan; Marin, Silvia; Cascante i Serratosa, Marta (2021). Glutamine modulates expression and function of glucose 6-phosphate dehydrogenase via NRF2 in colon cancer cells. Antioxidants, 10(9), pp. 1 - 16 . Repositori Institucional . ISSN: 2076-3921

Altres Publicacions

Hojdaard, L.; Lisboa, P.; Borge, A.I.H.; Adany, R.; Benson, M.; Bove, S.; Cascante, M.; Ciesla, A.; Dario, P.; De Moor, G.; Kieny, M-P.; Klovins, J.; Ladenstein, R.; Larue, C.; Laszlo, M.; Maguire, P.; Marques Alves, P.; Monaco, L.; Mossialos, E.; Olauson, A.; Oresic, M.; Peters, A.; Ross, P.; Saraga, P.; Sedlak, J.; Sheils, O.; Tanner, M.; Thijs, L.; Uusküla, A.; Vuorio, E.; Weiderpass, E. (listed alphabetically). (2016). Advice for 2018/2020 of the Horizon 2020 advisory group for Societal challenge 1, "Health, demographic change and wellbeing" . https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sc-1-health-demographic-change-and-wellbeing-work-programme-2016-2017-preparation
Yanes, O.; Salek, R.; Marín de Mas, I.; Cascante, M. (2019). Overview of Metabolomics . En Metabolomics: practical guide to design and analysis. . (pp. 1 - 13) . CRC Press, Taylor and Francis Group . ISBN: 9781498725262 .
Marín de Mas, I.; Cascante, M. (2019). Metabolic Flux . En Metabolomics: practical guide to design and analysis . (pp. 201 - 234) . CRC Press, Taylor and Francis Group . ISBN: 9781498725262 .

Activitats rellevants

Membre de la Societat Catalana de Biologia i de la 'Sociedad Española de Bioquímica y Biolgia Molecular (SEBBM)'
Membre Fundador de la Societat Espanyola de Metabolòmica (SESMET) i membre de la junta directiva
Membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Biotecnologia
Premiada amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit Científic i Tecnològic, concedida el 2015 per la Generalitat de Catalunya
Membre fundador (2015) Associació Europea de Medicina de Sistemes (EASyM)