Joan Real Orti

Joan Real Orti

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0003-1355-8938
Researcher ID: L-1590-2017
Àrea de coneixement : Zoologia

Coordinador del Centre de Monitoreig de la Biodiversitat de les Muntanyes Mediterrànies. Diputació de Barcelona i Universitat de Barcelona

Grup de Recerca: Ecologia, comportament i conservació de la biodiversitat - ECOCONS

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Av. Diagonal, 645.
934035857
jreal(a)ub.edu

Docència

Conservació de la Biodiversitat. 3er curs. Grau de Ciències Ambientals. Coordinador
Gestió de fauna. 4rt curs. Grau de Ciències Ambientals
Gestió de Vida Silvestre. Màster de Biodiversitat
Relacions tròfiques. Màster de Biodiversitat
Zoologia. 2n curs. Grau de Biologia

Formació acadèmica

Ciencias Biológicas . Universidad Autónoma de Barcelona . 06/1982 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Grado CC. Biológicas . Universidad Autónoma de Barcelona . 12/11/1982 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ciencias Biológicas . Universidad de Barcelona . 26/04/1991 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Biologia de la Conservació. Espècies amenaçades. Plans de recuperació i anàlisi de viabilitat
Demografía, dinàmica de poblacions i seguiments a llarg termini
Gestió sostenible de recursos, indicadors de biodiversitat i usos del territori
Ecologia de comunitats i relacions tròfiques. Ecologia de la predació. Sequiment a llarg termini
Anàlisi d'impactes sobre la biodiversitat i la seva mitigació

Projectes

Conveni marc de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, per a la creació del Centre Pilot de Monitoreig de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànis: el.laboració d'indicadors de canvi ambiental, protocols de seguiment i apliacions a la conservació . 2016 - 2020 . Diputació Provincial de Barcelona . IP: Joan Real Ortí
Establishing conservation targets for guaranteeing the long‐term viability of the endangered Bonelli’s Eagle Aquila fasciata population in NE Iberian Peninsula . 2014 - 2016 . Mava, Fondation pour la Nature . IP: Joan Real Orti
Conveni de col·laboració per un projecte de recerca sobre 'Aplicación de nuevas tecnologías para conocer los efectos del cambio global y local en las poblaciones ibéricas de alimoche. Aplicaciones para la conservación' . 2017 - 2020 . Red Eléctrica de España, S.A . IP: Joan Real Orti
The ecology of boreal ecosystem in Kluane and specifically with the relationship between the raptor community and the snowshoe hare cycle . 2016 - 2016 . Ref.545700-EM-1-2013-1-ES . Universitat de Barcelona . IP: Joan Real Orti
Estudi de l'efecte de les aclarides de plançoneda de pi blanc i la gestió de les restes de tallada sobre la dinàmica d'espècies clau i propostes de compatibilitat amb la fauna amenaçada pel 2019 en el marc de les actuacions forestals realitzades per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari dins l'àmbit de l'associació de propietaris agroforestals RUCA (Rubí, Ullastrell, Castellbisbal i Abrera) . 2019 - 2019 . Ref.2019/10094 . Diputació Provincial de Barcelona . IP: Joan Real Orti

Publicacions en revistes

Hernández-Matías, A.; Real, J.; Moleón, M.; Palma, L.; Sánchez-Zapata, J.A.; Pradel, R.; Carrete, M.; Gil, J.M.; Beja, P.; Balbontín, J.;Vincent-Martin, N.; Ravayrol, A.; Arroyo, B.; Fernández, C.; Ferreiro, E.; García, J. (2013). From local monitoring to a broad‐scale viability assessment: a case study for the Bonelli's Eagle in western Europe. Ecological Monographs, 83(2), pp. 239 - 261 . Repositori Institucional . ISSN: 0012-9615
Hernández-Matías, A.; Real, J.; Parés, F.; Pradel, R. (2015). Electrocution threatens the viability of populations of the endangered Bonelli's eagle (Aquila fasciata) in Southern Europe. Biological Conservation, 191, pp. 110 - 116 . https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.06.028 . ISSN: 0006-3207
Real, J.; Bosch, R.; Tintó, A.; Hernández-Matías, A. (2016). Identifying key habitats for the conservation of Bonelli's Eagle Aquila fasciata using radiotracking. Ibis, 158, pp. 556 - 568 . https://doi.org/10.1111/ibi.12372 . ISSN: 0019-1019
Tauler-Ameller, H.; Hernández-Matias, A.; Pretus, J.Ll.; Real, J. (2017). Landfills determine the distribution of an expanding breeding population of the endangered Egyptian Vulture Neophron percnopterus. Ibis, 159( 4), pp. 757 - 768 . https://doi.org/10.1111/ibi.12495 . ISSN: 0019-1019
Dias, A.; Palma, L.;Carvalho, F.; Neto, D.; Real,J.; Beja, P. (2017). The role of conservative versus innovative nesting behaviour on the 25-year population expansion of an avian predator. Ecology and Evolution, 7, pp. 4241 - 4253 . https://doi.org/10.1002/ece3.3007 . ISSN: 2045-7758
Azpillaga, M.; Real, J.; Hernández-Matías, A. (2018). Effects of rearing conditions on natal dispersal processes in a long-lived predator bird. Ecology and Evolution, 8(13), pp. 6682 - 6698 . Repositori Institucional . ISSN: 2045-7758
Tauler-Ametller, H.; Pretus, J.L.; Hernández-Matías, A.; Ortiz-Santaliestra, M.; Mateo, R.; Real, J. (2019). Domestic waste disposal sites secure food availability but diminish plasma antioxidants in Egyptian vulture. Science of the Total Environment, 650, pp. 1382 - 1391 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.069 . ISSN: 0048-9697
Rollan, A.; Hernández-Matias, A.; Real, J. (2019). Organic farming favours bird communities and their resilience to climate change in Mediterrranean vineyards. Agriculture Ecosystems & Environment, 269, pp. 107 - 115 . https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.09.029 . ISSN: 0167-8809
Ortiz-Santaliestra, M.E.; Tauler-Ametller, H.; Lacorte, S.; Hernández-Matías, A.; Real, J.; Mateo, J. (2019). Acummulation of pollutants in nestlings of an endangered avian scavenger related to territory urbanisation and physiololgical biomarkers. Environmental Pollution, 252, pp. 1801 - 1809 . https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.06.101 . ISSN: 0269-7491
Hernández-Matías, A.; Mañosa, S.; Rollan, A.; Bosch, R.; Tintó, A.; Real, J. (2020). Using multi-scale spatial prioritization criteria to optimize non-natural mortality mitigation of target species. Global Ecology and Conservation, 23, p. e01082 . Repositori Institucional . ISSN: 2351-9894

Altres Publicacions

Rollan, A.; Hernández-Matías, A.; Real, J. (2016). Guidelines for the conservation of Bonelli's Eagle populations . Universitat de Barcelona y MAVA Foundation . ISBN: 978-84-608-6064-8 . http://hdl.handle.net/2445/69446
Hernández-Matías, A.; Real, J. (2018). Análisis de viabilidad de la población de águila-azor perdicera reintroducida en Mallorca . En Recuperación integral de las poblaciones de Águila de Bonelli en España . (pp. 11 - 26) . Editorial Life Bonelli . ISBN: 978-84-09-00297-9 .
Puig-Gironès, R.; Real, J. (2018). El Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies una estació per a la realització i foment del seguiment de la biodiversitat a llarg termini . Diputació de Barcelona .
Gil-Sánchez, J.M.; Hernández-Matías, A.; Real, J. (2021). Bonelli's eagle Aquila fasciata . En Keller, V.; Herrando, S.; Franch, M.; Vorísek, P. (eds.): European Breeding Bird Atlas 2 . EBBC and Lynx Editions . ISBN: 9788496553729 .

Activitats rellevants

Miembro del 'Grup Consolidat de Recerca: Biologia i Ecologia Evolutives dels Tetràpodes. Aplicacions a la Conservació'