Josep Maria Ninot Sugrañes

Josep Maria Ninot Sugrañes

Professor/a titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-3712-0810
Scopus Author ID: 6507982017
Researcher ID: H-3592-2015
Àrea de coneixement : Botànica

Grup de Recerca:

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Av. Diagonal, 643.
934021476
jninot(a)ub.edu

Formació acadèmica

Biología . Universidad de Barcelona . 06/1977 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Biología . Universidad de Barcelona . 23/03/1984 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Fitocenologia
Cartografia de la vegetació
Restauració ambiental: Colonització vegetal de terres malmeses
Ecologia i funcionalisme de comunitats vegetals

Projectes

Restoration of lentic habitats and aquatic species of Community interest in high mountains of the Pyrenees (LIMNOPIRINEUS) . 2014 - 2019 . Ref.LIFE13 NAT/ES/001210 . Unió Europea . IP: Ma. Del Amparo Carrillo Ortuño
Nicho bioclimático y dinámica de las comunidades vegetales en respuesta al cambio climático . 2016 - 2019 . Ref.CGL2015-67419-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francisco Lloret Maya
Ecosistemas acuáticos de alta montaña: refugio de biodiversidad oculta y centinelas del cambio global . 2019 - 2022 . Ref.2413/2017 . Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente . IP: Marc Ventura Oller
Projecte Green (POCTEFA) Acció 6.2 - Protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes torbosos dels Pirineus del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici . 2019 - 2019 . Ref.310319 . Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . IP: Josep Maria Ninot Sugrañes; Aaron Perez Haase
FLORAPYR AVANCE: Contribuer à l’OPCC sur l’évolution et la conservation de la flore et des végétations, et développer la connaissance et la participation citoyenne (FLORAPYR AVANCE) . 2020 - 2022 . Ref.EFA322/19 . Unió Europea . IP: Josep Maria Ninot Sugrañes

Publicacions en revistes

Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carrillo, E.; Carreras, J.; Ferré, A.; Gutiérrez, E. (2008). Timberline structure and limited tree recruitment in the Catalan Pyrenees. Plant Ecology & Diversity, 1, pp. 47 - 57 . http://www.tandf.co.uk/journals/tped . ISSN: 1755-0874
Ameztegui, A.; Coll, L.; Brotons, L.; Ninot, J.M. (2016). Land-use legacies rather than climate change are driving the recent upward shift of the mountain tree line in the Pyrenees. Global Ecology and Biogeography, 25(3), pp. 263 - 273 . https://doi.org/10.1111/geb.12407 . ISSN: 1466-822X
Anadon-Rosell, A.; Hasibeder, R.; Palacio, S.; Mayr, S.; Ingrish, J.; Ninot, J.M.; Nogués, S.; Bahn, M. (2017). Short-term carbon allocation dynamics in subalpine dwarf shrubs and their responses to experimental summer drought. Environmental and Experimental Botany, 141, pp. 92 - 102 . https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2017.07.006 . ISSN: 0098-8472
Illa, E.; Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Oliva, F. (2017). The role of abiotic and biotic factors on functional structure and processes of alpine subshrub communities. Folia Geobotanica, 52(2), pp. 199 - 215 . https://doi.org/10.1007/s12224-017-9296-x . ISSN: 1211-9520
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Ventura, J.; Ninot, J.M. (2019). Fine‐scale vegetation mosaics in Pyrenean mires are driven by complex hydrological regimes and threatened by extreme weather events. Ecohydrology, 12(2), p. e2070 . https://doi.org/10.1002/eco.2070 . ISSN: 1936-0584
Grau, O.; Saravesi, K.; Ninot, J.M.; Geml, J.; Markkola, A.; Ahonen, S.H.K.; Peñuelas, J. (2019). Encroachment of shrubs into subalpine grasslands in the Pyrenees modifies the structure of soil fungal communities and soil properties. FEMS Microbiology Ecology, 95(4), p. fiz028 . https://doi.org/10.1093/femsec/fiz028 . ISSN: 0168-6496
Pérez-Haase, A.; Iturraspe, R.; Ninot, J.M. (2019). Macroclimate and local hydrological regime as drivers of fen vegetation patterns in Tierra del Fuego (Argentina). Ecohydrology, 12(8; e2155), pp. 1 - 17 . https://doi.org/10.1002/eco.2155 . ISSN: 1936-0584
Anadon-Rosell, A.; Talavera, M.; Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Batllori, E. (2019). Seed production and dispersal limit treeline advance in the Pyrenees. Journal of Vegetation Science, 31(6), pp. 981 - 994 . Repositori Institucional . ISSN: 1100-9233
Urbina, I.; Grau, O.; Sardans, J.; Ninot, J.M.; Peñuelas, J. (2020). Encroachment of shrubs into subalpine grasslands in the Pyrenees changes the plant-soil stoichiometry spectrum. Plant and Soil(448), pp. 37 - 53 . https://doi.org/10.1007/s11104-019-04420-3 . ISSN: 0032-079X
Thomas, H.J.D.; Bjorkman, A.D.; Myers-Smith, I.H.; Elmendorf, S.C.; Kattge, J.; Diaz, S.; Anadon-Rosell, A.; Grau, O.; Ninot, J.M.; etc. (2020). Global plant trait relationships extend to the climatic extremes of the tundra biome. Nature Communications, 11, p. 1351 . https://doi.org/10.1038/s41467-020-15014-4 . ISSN: 2041-1723

Altres Publicacions

Bolòs, O. de; Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. (2005). Flora Manual dels Països Catalans. 3ª edició . (pp. 1 - 1310) . Pòrtic . ISBN: 84-7306-857-2 .
Jorba, M.; Oliveira, G.; Josa, R.; Vallejo, V.R.; Alcañiz, J.M.; Hereter, A.; Cortina, J.; Correia, O.; Ninot, J.M. (2010). Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani . (pp. 1 - 106) . Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya . ISBN: 978-84-393-7672-9 .
Aymerich, P.; Ballesteros, E.; Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, J.; Font, X.; Gesti, J.; Guardiola, M.; Mercadal, G.; Mercadé, A.; Masalles R.M.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Salvat, A.; Vigo, J.; Vilar, L. (2015). Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum I. Introducció . Volum. 1 . (pp. 1 - 378) . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya . ISBN: 978-84-393-9384-9 .
Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. (2017). The High mountain conservation in a changing world . En High mountain conservation in a changing world. Advances in global change research . Volum. 62 . (pp. 3 - 36) . Springer . ISBN: 978-3-319-55981-0 . https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55982-7_1
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Ferré, A. (2017). The Pyrenees . En The Vegetation of the Iberian Peninsula, Loidi, J. (ed.); Plant and Vegetation . Volum. 12 . (pp. 323 - 366) . Springer . ISBN: 978-3-319-54782-4 .

Activitats rellevants

Secretari del Departament de Biologia Vegetal
Secretari de redacció d'Acta Botanica Barcinonensia
Director del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) de la Universitat de Barcelona
President de la Institució Catalana d'Història Natural (2008-2012)