José Manuel Blanco Moreno

José Manuel Blanco Moreno

Professor agregat

ORCID: 0000-0003-1038-3941
Scopus Author ID: 24069765900
Researcher ID: A-5565-2013
Àrea de coneixement : Botànica

Coordinador dels treballs final de màster, màster en Biodiversitat

Grup de Recerca:

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (Secció de Botànica i Micologia), Facultat de Biologia, Avinguda Diagonal 643
934039866
jmblanco(a)ub.edu

Docència

Botànica
Biologia de Poblacions
Introducció a R per a anàlisis de la Biodiversitat
Pràcticum de Biodiversitat a Macroescala
Gestió i Anàlisi de Dades de Biodiversitat

Formació acadèmica

Llicenciat en Biologia (Organismes i sistemes) . Universitat de Barcelona . 23/07/1999 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorat en Biologia (Biologia Vegetal) . Universitat de Barcelona . 19/11/2004 . (Doctorat )

Projectes

Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity (EcoStack) . 2018 - 2023 . Ref.773554 . Unió Europea . IP: Francisco Javier Sans Serra
Intensificación agrícola y biodiversidad funcional en cultivos herbáceos mediterráneos: diseño de sistemas para mejorar protección de cultivos, polinización y productividad . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-095597-B-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Francisco Javier Sans Serra; Jose Manuel Blanco Moreno
FERTILCROP: Fertility building management measures in organic cropping systems . 2015 - 2017 . Unió Europea . IP: Francisco J. Sans Serra; Jose Manuel Blanco Moreno
Intensificación agrícola, biodiversidad y funcionamiento de la polinización en la región Mediterránea. Desarrollo de métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente . 2013 - 2015 . Ref.CGL2012-39442 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francisco Javier Sans Serra
Overcoming the physical and mental barriers for upscaling Conservation Agriculture in the Mediterranean (ConServeTerra) . 2020 - 2024 . Ref.1913 . Unió Europea . IP: Jose Manuel Blanco Moreno

Publicacions en revistes

Herrando-Moraira, S.; Carnicero-Campmany, P.; Blanco-Moreno, J.M.; Sáez, L.; Véla, E.; Vilatersana, R.; Galbany-Casals, M. (2017). Systematics and phylogeography of the Mediterranean Helichysum pendulum complex (Compositae) inferred from nuclear and chloroplast DNA and morphometrics analyses. Taxon, 66(4), pp. 909 - 933 . Repositori Institucional . ISSN: 0040-0262
Romanyà, J.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.X. (2017). Phosphorus mobilization in low-P arable soils may involve soil organic C depletion. Soil Biology & Biochemistry, 113, pp. 250 - 259 . https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.06.015 . ISSN: 0038-0717
Baldivieso-Freitas, P.; Blanco-Moreno, J.M.; Armengot, L.; Chamorro, L.; Romanyà, J.; Sans, F.X. (2018). Crop yield, weed infestation and soil fertility responses to contrasted ploughing intensity and manure additions in a Mediterranean organic crop rotation. Soil & Tillage Research, 180, pp. 10 - 20 . Repositori Institucional . ISSN: 0167-1987
Baldivieso-Freitas, P.; Blanco-Moreno, J.M.; Gutiérrez, M.; Peigné, J.; Pérez-Ferrer, A.; Trigo-Aza, D.; Sans, F. X. (2018). Earthworm abundance response to conservation agriculture practices in organic arable farming under Mediterranean climate. Pedobiologia, 66, pp. 58 - 64 . https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2017.10.002 . ISSN: 0031-4056
Bàrberi, P.; Bocci, G.; Carlesi, S.; Armengot, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.X. (2018). Linking species traits to agroecosystem services: a functional analysis of weed communities. Weed Research, 58(2), pp. 76 - 88 . https://doi.org/10.1111/wre.12283 . ISSN: 0043-1737
Mendoza-García, M.; Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; José-María, L.; Sans F.X. (2018). Patterns of flower visitor abundance and fruit set in a highly intensified cereal cropping system in a Mediterranean landscape. Agriculture Ecosystems & Environment, 254, pp. 255 - 263 . https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.12.001 . ISSN: 0167-8809
Navarro-Miró, D.; Blanco-Moreno, J. M.; Ciaccia, C.; Chamorro, L.; Testani, E.; Kristensen, H. L.; Hefner, M.; Tamm, K.; Bender, I.; Jakop, M.; Bavec, M.; Védie, H.; Lepse, L.; Canali, S.; Sans, F. X. (2019). Agroecological service crops managed with roller crimper reduce weed density and weed species richness in organic vegetable systems across Europe. Agronomy for Sustainable Development, 39(55), pp. 1 - 13 . https://doi.org/10.1007/s13593-019-0597-8 . ISSN: 1774-0746
Navarro-Miró, D.; Iocola, I.; Persiani, A.; Blanco-Moreno, J.M.; Lakkenborg Kristensen, H.; Hefner, M.; Tamm, K; Bendere, I.; Védie, H.; Willekens, K.; Diacono, M.; Montemurro, F.; Sans, F.X.; Canali, S. (2019). Energy flows in European organic vegetable systems: Effects of the introduction and management of agroecological service crops. Energy, 188(1), p. 116096 . ISSN: 0360-5442
Rotchés-Ribalta, R.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans Serra, F.X. (2020). Reduced crop sowing density improves performance of rare arable weed species more effectively than reduced fertilisation. Weed Research, 60, pp. 269 - 277 . https://doi.org/10.1111/wre.12423 . ISSN: 0043-1737
Pérez-Haase, A.; Blanco-Moreno, J.M. (2020). Carex lachenalii (Cyperaceae) a la ribera de Rius (Vall d'Aran). Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 84, pp. 73 - 74 . Repositori Institucional . ISSN: 1133-6889

Altres Publicacions

Mendoza, M.; Batáry, P.; Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2019). Farming practices and flower resources determine plant reproduction in Mediterranean landscapes . En Abstract book of the 1st Meeting of the Iberian Ecological Society (SIBECOL) & XIV AEET meeting. Barcelona, Spain, 4th - 7th February 2019. . Volum. 2019 . (pp. 303 - 303) . Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). .
Sans, F. X.; Baldivieso, P.; Pérez, A.; Armengot, L.; Blanco-Moreno, J. M.; Romanyà, J.; Chamorro, L. (2018). Experiència a llarg termini sobre la llaurada mínima, la fertilització i els adobs verds en cultius herbacis extensius ecològics de secà . (pp. 1 - 8) . Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya. . http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/FitxaRecercaPAE12_Llarg_termini.pdf
Blanco-Moreno, J.M.; Seguí, J.M.; Pino, J.; Batriu, E.; Valverde Martínez, A. (2018). El paisatge vegetal del delta del Llobregat . En Els sistemes naturals del delta del Llobregat . (pp. 223 - 244) . ISBN: 978-84-9965-443-0 .
NAVARRO-MIRÓ, D.; PÉREZ-FERRER, A.; BLANCO-MORENO, J.M.; CHAMORRO, L. & SANS, F.X. (2018). Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics . Volum. Fitxa Rec. 15 . (pp. 1 - 6) . Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya. . http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/FitxaRecercaPAE12_Llarg_termini.pdf
Bota, G.; Anton, M.; Blanco-Moreno, J.M.; Giralt, D.; Mañosa, S.; Estrada, J.; Sardà-Palomera, F.; Ubach, A.; Stefanescu, C.; Ordóñez, J.L.; Sainz de la Maza, P; Pont, S. (2020). Ambients agrícoles i prats . En Estat de la Natura a Catalunya 2020 . (pp. 58 - 67) . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya . Publicació online a l'Observatori de la Natura (http://observatorinatura.cat/wp-content/uploads/2020/12/estatgeneraldelabiodiversitatacatalunya-2020.pdf)

Activitats rellevants

Revisor per a Biological Reviews
Revisor per a Agriculture Ecosystems and Environment
Participació en el projecte Visites Botàniques UB de la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)

Més Informació: https://sites.google.com/site/jmblancomoreno/home