Bernat Hereu Fina

Professor agregat

ORCID: 0000-0001-6247-7638
Scopus Author ID: 7801346738
Researcher ID: K-9150-2015
Àrea de coneixement : Ecologia

Grup de Recerca:

  • Biologia de la conservació en ecosistemes marins (MEDRECOVER)
  • Grup d'Ecologia del Zoobentos Marí

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Departament d'Ecologia, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona Diagonal 645
934031187
hereu(a)ub.edu

Formació acadèmica

Llicenciat . Universitat de Barcelona . 09/01/1997 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor . Universitat de Barcelona . 28/04/2004 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Biologia i Ecologia marina - Conservació de la biodiversitat - Ecologia de comunitats - Ecologia de poblacions - Gestió i restauració del medi natural

Projectes

Réseau de réserves marines et gestion intégrée des zones côtieres transfrontalières de la Méditerranée (RESMED) . 2019 - 2022 . Ref.EFA332/19 . Unió Europea . IP: Bernat Hereu Fina
Evitemos la pesca fantasma (PESCAFANTASMA) . 2019 - 2021 . Fundación Biodiversidad . IP: Bernat Hereu Fina
Suivi des populations d'échinodermes . 2019 - 2020 . Ref.310601 . Cros (Francia) . IP: Bernat Hereu Fina
Seguiment de la biodiversitat marina 2017-2020 als espais marins protegits del Parc Natural de Cap de Creus i del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. PTOP-2017-130 . 2017 - 2021 . Ref.309371 . Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . IP: Bernat Hereu Fina
Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas (MERCES) . 2016 - 2020 . Ref.689518 . Unió Europea . IP: Cristina Linares Prats

Publicacions en revistes

Arafeh-Dalmau N; Linares C; Hereu B; Caceres-Escobar H; Biggs D; Possingham H (2019). Protect Catalonia's corals despite politics. Science, 363(6423), pp. 135 - 136 . https://doi.org/10.1126/science.aav8710 . ISSN: 0036-8075
Medrano, A.; Linares, C.; Aspillaga, E.; Capdevila, P.; Montero-Serra, I.; Pagés-Escolà, M.; Hereu, B. (2019). No-take marine reserves control the recovery of sea urchin populations after mass mortality events. Marine Environmental Research . https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2019.02.013 . ISSN: 0141-1136
Grane-Feliu, Xavier; Bennett, Scott; Hereu, Bernat; Aspillaga, Eneko; Santana-Garcon, Julia (2019). Comparison of diver operated stereo-video and visual census to assess targeted fish species in Mediterranean marine protected areas. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 520 . https://doi.org/10.1016/j.jembe.2019.151205 . ISSN: 0022-0981
AM Ricart; M García; B Weitzmann; C Linares; B Hereu; E Ballesteros (2018). Long-term shifts in the north western Mediterranean coastal seascape: The habitat-forming seaweed Codium vermilara. Marine Pollution Bulletin, 127, pp. 334 - 341 . https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.12.019 . ISSN: 0025-326X
Capdevila, P.; Hereu, B.; Salguero‐Gómez, R.; Rovira, G.; Medrano, A.; Cebrian, E.; Garrabou, J.; Kersting, D.; Linares, C. (2018). Warming impacts on early life stages increase the vulnerability and delay the population recovery of a long‐lived habitat‐forming macroalga. Journal of Ecology . https://doi.org/10.1111/1365-2745.13090 . ISSN: 0022-0477
Aspillaga, E.; Bartumeus, Starr, R.M.; López-Sanz, A.; Linares, C.; Díaz, D.; Garrabou, J.; Zabala, M.; Hereu B. (2017). Thermal stratification drives movement of a coastal apex predator. Scientific Reports, 7(526) . Repositori Institucional . ISSN: 2045-2322
Capdevila P; Hereu B.; Riera JL; Linares C (2016). Unraveling the natural dynamics and resilience patterns of underwater Mediterranean forests: insights from the demography of the brown alga Cystoseira zosteroides. Journal of Ecology, 104(6), pp. 1799 - 1808 . https://doi.org/10.1111/1365-2745.12625 . ISSN: 0022-0477
Aspillaga, E.; Bartumeus, Linares, C.; Starr, R.M.; López-Sanz, A.; Díaz, D.; Zabala, M.; Hereu B. (2016). Ordinary and Extraordinary Movement Behaviour of Small Resident Fish within a Mediterranean Marine Protected Area. PLoS One, 11(7) . Repositori Institucional . ISSN: 1932-6203
Ling, S.D.; Scheibling, R.E.; Johnson, C.R.; Rassweiler, A.; Shears, N.; Connell, S.D.; Salomon, A.; Norderhaug, K.M.; Perez-Matus, A.; Hernandez, J.C.; Clemente, S.; Blamey, L.; Hereu, B.; Ballesteros, E.; Sala, E.; Garrabou, J.; Cebrian, E.; Zabala, M.; Fujita, D; LE Johnson (2014). Global regime shift dynamics of catastrophic sea urchin overgrazing. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370(20130269) . https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0269 . ISSN: 0962-8436

Altres Publicacions

Hereu B; Aspillaga E; Boada J; Capdevila P; Medrano A; Pagès M; Pérez M; Romero J; Rovira G; Sanmartí N; Linares C (2018). Seguiment del medi marí al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Memòria 2018 . En Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals. . (pp. 1 - 232) .
Garrabou J; Linares C; Montero-Serra I; Ledoux JB; Lopez-Sanz A; Olvera A; Hereu B; Rossi S; Bramanti L; Tsounis G; Dominguez-Carrió C; Grinyó J; Zabala M; Gili JM (2017). Informe sobre les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya . En Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals. . (pp. 1 - 39) . http://hdl.handle.net/2445/120279
Hereu, B.; Ylla J (2017). Protocol per a l'extracció d'arts de pesca perduts a la costa catalana . En Direcció General de Pesca i Afers Marítims, Generalitat de Catalunya . (pp. 1 - 35) .
Hereu, B.; Linares, C.; Diaz, D.; Sala, E.; Garrabou, J.; Zabala, M. (2014). Long-term monitoring of sea urchin populations in the nw mediterranean: Integrating processes and factors acting at different spatial and temporal scales . En Fernández-Palacios JM, Nascimento L, Hernández JC, Clemente S, González A, Díaz-González JP (eds.) CLIMATE CHANGE PERSPECTIVES FROM THE ATLANTIC: PAST, PRESENT AND FUTURE . (pp. 389 - 410) . Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna . ISBN: 978-84-15910-54-1 .
Hereu, B.; Quintana, X. (2012). El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació . Càtedra d'ecosistemes litorals mediterranis. Museu de la Mediterrània . ISBN: 2013-5939 .

Més Informació: http://www.medrecover.org/