Francisco Javier Sans Serra

Francisco Javier Sans Serra

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0001-9407-7751
Researcher ID: D-4958-2014
Àrea de coneixement : Botànica

Coordinador del Grupo de Investigación Emergente 'Ecologia dels Sistemes Agrícoles' de la Generalitat de Catalunya 2009 SGR 1058)
Coordinador de la Red Temática Agriecol
Director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat

Grup de Recerca:

Informació de contacteMIMO
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Av. Diagonal, 643.
934039867
fsans(a)ub.edu

Docència

Assignatura de Botànica (Pla d'Estudis segons Bolonia, 2009)
Assignatura Conservació de la biodiversitat (Pla d'Estudis de 2009)
Assignatura Mètodes i Tècniques en Biologia de Poblacions Vegetals
Màster propi d'Agricultura Ecològica
Assignatura d'Agroecologia

Formació acadèmica

Ciencias Biológicas . Universidad de Barcelona . 1984 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
C. Biológicas (grado) . Universidad de Barcelona . 1986 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ciencias Biológicas . Universidad de Barcelona . 1991 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Anàlisi de la flora i la vegetació arvense
Demografia i dinàmica de poblacions vegetals
Agroecologia - Agricultura Ecològica
Ecologia del paisatge
Biodiversitat funcional i serveis ecosistèmics dels agrosistemes

Projectes

SOILVEG: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC) . 2015 - 2018 . Unió Europea . IP: Francisco J. Sans Serra
Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity (EcoStack) . 2018 - 2023 . Ref.773554 . Unió Europea . IP: Francisco Javier Sans Serra
Intensificación agrícola y biodiversidad funcional en cultivos herbáceos mediterráneos: diseño de sistemas para mejorar protección de cultivos, polinización y productividad . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-095597-B-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Francisco Javier Sans Serra; Jose Manuel Blanco Moreno
Overcoming the physical and mental barriers for upscaling Conservation Agriculture in the Mediterranean (ConServeTerra) . 2020 - 2024 . Ref.1913 . Unió Europea . IP: Jose Manuel Blanco Moreno

Publicacions en revistes

Caño, L.; Escarré, J.; Fleck, I.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.X. (2008). Increased fitness and plasticity of an invasive species in its introduced range: a study using Senecio pterophorus. Journal of Ecology, 96(3), pp. 468 - 476 . ISSN: 0022-0477
Sans, F.X.; Berner, A.; Armengot, L.; Maeder, P. (2011). Tillage effects on weed community in an organic winter wheat-sunflower-spelt cropping sequence. Weed Research, 51, pp. 413 - 421 . DOI: 10.1111/j.1365-3180.2011.00859.x . ISSN: 0043-1737
Armengot, L.; José-María, L.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2013). Weed harrowing in organically grown cereal crops avoids yield losses without reducing weed diversity. Agronomy for Sustainable Development, 33(2), pp. 405 - 411 . https://doi.org/10.1007/s13593-012-0107-8 . ISSN: 1774-0746
Armengot, L.; Berner, A.; Blanco-Moreno, J.M.; Mäder, P.; Sans, F.X. (2015). Long-term feasibility of reduced tillage in organic farming. Agronomy for Sustainable Development, 35(1), pp. 339 - 346 . https://doi.org/10.1007/s13593-014-0249-y . ISSN: 1774-0746
Navarro-Miró, D.; Blanco-Moreno, J. M.; Ciaccia, C.; Chamorro, L.; Testani, E.; Kristensen, H. L.; Hefner, M.; Tamm, K.; Bender, I.; Jakop, M.; Bavec, M.; Védie, H.; Lepse, L.; Canali, S.; Sans, F. X. (2019). Agroecological service crops managed with roller crimper reduce weed density and weed species richness in organic vegetable systems across Europe. Agronomy for Sustainable Development, 39(6), p. 55 . https://doi.org/10.1007/s13593-019-0597-8 . ISSN: 1774-0746
Sans, F.X.; Escarré, J.; Gorse, V.; Lepart, J. (1998). Persistence of Picris hieracioides populations in old fields: an example of facilitation. Oikos, 83, pp. 283 - 292 . ISSN: 0030-1299
Romero, A.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2008). Weed diversity in crop edges and inner fields of organic and conventional dryland cereal crops in NE Spain. Agriculture Ecosystems & Environment, 124, pp. 97 - 104 . https://doi.org/10.1016/j.agee.2007.08.002 . ISSN: 0167-8809
Chamorro, L.; Masalles, R.M.; Sans, F.X (2016). Arable weed decline in Northeast Spain: Does organic farming recover functional biodiversity?. Agriculture Ecosystems & Environment, 223, pp. 1 - 9 . https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.11.027 . ISSN: 0167-8809
Sans, F.X.; Masalles, R.M. (1995). Phenological patterns in an arable land weed community related to disturbance. Weed Research, 35(5), pp. 321 - 332 . ISSN: 0043-1737

Altres Publicacions

Sans, F.X.; Caballero-López, B. (2010). Cartografia d’Hàbitats i Arbres Aïllats del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. Institució sol•licitant: Consorci de l’Espai Rural d’Interès Natural de Gallecs. 2 Mapes + llegenda explicativa .
Sans, F.X. (2009). La transició a la producció agrària ecològica . (pp. 1 - 27) . Departament d'Agricutltura Ramaderia i Pesca (DARP) .
Chamorro, L.; Safont, G.; Blanco-Moreno, J.M.; Romanyà, J.; Rotchés-Ribalta, R.; Armengot, L.; Sans, F.X. (2017). La conversió a l'agricultura ecològica al Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs . En Dossier Tècnic Producció Agrària Ecològica, 36 pàgines . (pp. 1 - 36) . Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya . http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/DossierTecnic_ExtensiusGallecs.pdf
Sans, F. X.; Baldivieso, P.; Pérez, A.; Armengot, L.; Blanco-Moreno, J. M.; Romanyà, J.; Chamorro, L. (2018). Experiència a llarg termini sobre la llaurada mínima, la fertilització i els adobs verds en cultius herbacis extensius ecològics de secà . (pp. 1 - 8) . Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya. . http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/FitxaRecercaPAE12_Llarg_termini.pdf
NAVARRO-MIRÓ, D.; PÉREZ-FERRER, A.; BLANCO-MORENO, J.M.; CHAMORRO, L. & SANS, F.X. (2018). Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics . Volum. Fitxa Rec. 15 . (pp. 1 - 6) . Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya. . http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/FitxaRecercaPAE12_Llarg_termini.pdf

Activitats rellevants

Miembro de la Junta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Director del Master en Agricultura Biológica
Coordinador de la Red Temática Agriecol
Coordinador del Grupo de Investigación Consolidado 'Ecologia dels Sistemes Agrícoles' de la Generalitat de Catalunya 2014 SGR 663)
Director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat