Maria Dolors Vinyoles Cartanya

Maria Dolors Vinyoles Cartanya

Professora agregada

ORCID: 0000-0003-2808-769X
Àrea de coneixement : Zoologia

Representant de les universitats catalanes al Consell de Pesca Continental de la Generalitat de Catalunya
Membre de la Comissió de Qualitat de l'Escola de Doctorat
Coordinadora del Programa de Doctorat de Biodiversitat

Grup de Recerca: Ecologia evolutiva, comportament i conservació de la biodiversitat

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Avda. Diagonal 645
934021448
d.vinyoles(a)ub.edu

Docència

Biologia i ecologia en peixos d'aigua dolça
Conservació de la biodiversitat
Comportament animal
Zoologia

Formació acadèmica

Ciències Biològiques . Facultat de Biologia. Universitat Barcelona . 27/04/1983 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Enginyeria Ambiental . ICT - Ministerio de Industria y Energía . 15/06/1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ciències Biològiques . Facultat de Biologia. Universitat Barcelona . 22/06/1993 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Biologia i ecologia en peixos d'aigua dolça
Conservació de la biodiversitat
Comportament animal
Benestar Animal

Projectes

La comunitat de peixos del riu Besòs a Santa Coloma: factors implicats en la seva gestió i conservació . 2019 - 2019 . Ref.310200 . Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet . IP: Maria Dolors Vinyoles Cartanya
Taller pesca científica del riu Besòs a Sant Adrià: la comunitat de peixos i els factors implicats en la seva conservació . 2019 - 2020 . Ref.310578 . Ajuntament de Sant Adrià del Besós . IP: Maria Dolors Vinyoles Cartanya
Emergències riu Besòs. Estructura i composició comunitats de peixos . 2019 - 2020 . Ref.310665 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Maria Dolors Vinyoles Cartanya
Estat ecològic dels rius temporals: mètodes d’avaluació de les bases desconnectades (TRivers-P) . 2020 - 2023 . Ref.ACA210/18/00022 . Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . IP: Núria Bonada Caparrós
Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks (DRYvER) . 2020 - 2023 . Ref.869226 . European Union . IP: Núria Bonada Caparrós

Publicacions en revistes

Quirós, C.; Vinyoles, D. (2016). Streamflow reduction induces early parental care in Salaria fluviatilis (Asso, 1801) males. Journal of Applied Ichthyology, 32(1), pp. 198 - 203 . Repositori Institucional . ISSN: 0175-8659
Rocaspana, R.; Aparicio, E.; Vinyoles, D.; Palau, A. (2016). Effects of pulsed discharges from a hydropower station on summer diel feeding activity and diet of brown trout (Salmo trutta Linnaeus, 1758) in an Iberian stream. Journal of Applied Ichthyology, 32(1), pp. 190 - 197 . Repositori Institucional . ISSN: 0175-8659
Soriano, A. I.; Vinyoles, D.; Maté, M. (2017). Abnormal Behaviours in Two Captive Brown Bear (Ursus arctos Linnaeus, 1758) Females: Individual Differences and Seasonal Variations [Abnormales Verhalten in zwei gefangen Grizzlybär-Weibchen (Ursus arctos Linnaeus, 1758): einzelne Unterschiede und saisonale Variationen]. Der Zoologische Garten(86), pp. 88 - 101 . Repositori Institucional . ISSN: 0044-5169
Laporte, M.; Berrebi, P.; Claude, J.; Vinyoles, D.; Pou-Rovira, Q.; Raymond, J.C.; Magnan, P. (2018). The ecology of sexual dimorphism in size and shape of the freshwater blenny Salaria fluviatilis. Current Zoology, 64(2), pp. 183 - 191 . Repositori Institucional . ISSN: 1674-5507
Carbajal, A.; Monclús, L.; Tallo-Parra, O.; Sabes-Alsina, M.; Vinyoles, D. & López-Bejar, M. (2018). Cortisol detection in fish scales by enzyme immunoassay: biochemical and methodological validation. Journal of Applied Ichthyology, 34(4), pp. 967 - 970 . Repositori Institucional . ISSN: 0175-8659
Carbajal, A.; Tallo-Parra, O.; Monclús, L.; Vinyoles, D.; Solé, M.; Lacorte, S.; López-Bejar, M. (2019). Variation in scale cortisol concentrations of a wild freshwater fish: Habitat quality or seasonal influences?. General and Comparative Endocrinology, 275, pp. 44 - 50 . Repositori Institucional . ISSN: 0016-6480
Carbajal, A.; Soler, P.; Tallo-Parra, O.; Isasa, M.; Echevarria, C.; Lopez-Bejar, M.; Vinyoles, D. (2019). Towards Non-Invasive Methods in Measuring Fish Welfare: The Measurement of Cortisol Concentrations in Fish Skin Mucus as a Biomarker of Habitat Quality. Animals, 9(11), p. 939 . Repositori Institucional . ISSN: 2076-2615
Soler, P.; Solé, M.; Bañón, R.; García-Galea, E.; Durfort, M.; Matamoros, V.; Bayona, J.M.; Vinyoles, D. (2019). Effects of industrial pollution on the reproductive biology of Squalius laietanus (Actinopterygii, Cyprinidae) in a Mediterranean stream (NE Iberian Peninsula). Fish Physiology and Biochemistry(46), pp. 247 - 264 . Repositori Institucional . ISSN: 0920-1742
Soriano, A.I.; Vinyoles, D.; Maté, C. (2019). Patterns of animal-enrichment interaction in captive Brown Bears. Zoo Biology, pp. 1 - 9 . https://doi.org/10.1002/zoo.21483 . ISSN: 0733-3188
Soria, M.; Gutiérrez-Cánovas, C.; Bonada, N.; Acosta, R.; Rodríguez-Lozano, P.; Fortuño, P.; Burgazzi, G.; Vinyoles, D.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Prat, N.; Cid, N. (2019). Natural disturbances can produce misleading bioassessment results: Identifying metrics to detect anthropogenic impacts in intermittent rivers. Journal of Applied Ecology, 57(2), pp. 283 - 295 . https://doi.org/10.1111/1365-2664.13538 . ISSN: 0021-8901

Altres Publicacions

SOSTOA, A.; ALLUÉ, R.; BAS, C.; CAMARASA, J.M.; CASALS, F.; CASAPONSA, J.; CASTILLO, M.; DOADRIO, I.; FERNÁNDEZ, J.V.; FRANQUESA, R.; LLORIS, D.; LOBÓN, J.; MATALLANAS, J.; MUÑOZ, R.; SOSTOA, F.J. & VINYOLES, D. (1994). Fauna dels Paisos Catalans: Peixos . En Obra extreta de la HNPC. . Volum. I . Fundació Enciclopèdia Catalana . ISBN: 84-7739-683-3 .
SOSTOA, A.; ALLUÉ, R.; BAS, C.; CAMARASA, J.M.; CASALS, F.; CASAPONSA, J.; CASTILLO, M.; DOADRIO, I.; FERNÁNDEZ, J.V.; FRANQUESA, R.; LLORIS, D.; LOBÓN, J.; MATALLANAS, J.; MUÑOZ, R.; SOSTOA, F.J. & VINYOLES, D. (1994). Fauna dels Paisos Catalans: Peixos II . En Obra extreta de la HNPC. . Volum. II . Fundació Enciclopèdia Catalana . ISBN: 84-7739-684-1 .
DOADRIO, I. (Ed.) et al. (2001). Atlas de los Peces Continentales de España . En Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España . (pp. 1 - 364) . Ministerio de Medio Ambiente-CSIC . ISBN: 84-8014-313-4 .
Aparicio, E.; Alcaraz, C.; Carmona-Catot, G.; García-Berthou, E.; Pou-Rovira, Q.; Rocaspana, R.; Vargas, M. J.; Vinyoles, D. (2016). Peixos continentals de Catalunya: ecologia, conservació i guia d'identificació . En Peixos continentals de Catalunya: ecologia, conservació i guia d'identificació. . (pp. 1 - 251) . Lynx edicions . ISBN: 978-84-16728-01-5 . http://www.lynxeds.com/es/producto/peixos-continentals-catalunya
Mestres, F.; Soley, M.; Álvaro, M. I.; Arias, B.; Auladell, M. C.; Bonada, N.; Ferrer, J.; Hladun, N.; Llorente, G.; Martínez, J.; Vinyoles, M. D. (2019). Una maravilla llamada vida: Cómo son, cómo funcionan y de donde vienen los seres vivos . (pp. 1 - 210) . Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-085-7 .