Cristina Caldelas Molina

Cristina Caldelas Molina

Professora lectora

ORCID: 0000-0003-0270-2279
Scopus Author ID: 15020384400
Researcher ID: N-1958-2014
Àrea de coneixement : Fisiologia Vegetal

Grup de Recerca: Ecofisiologia de conreus mediterranis

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Av. Diagonal, 643

criscaldelas(a)ub.edu

Formació acadèmica

Biologia . Universitat de Barcelona . 07/2001 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Biologia Vegetal . Universitat de Barcelona . 20/03/2011 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Fraccionament isotòpic del zinc a les plantes. Les plantes discriminen els isòtops estables dels metalls, una capacitat que depèn de les condicions ambientals i l'estat fisiològic de la planta. Els isòtops estables del zinc són útils per caracteritzar els mecanismes de captació, transferència i compartimentació del zinc a les plantes. Estudio el fraccionament isotòpic del zinc a les plantes per avançar en els nostre coneixement de la deficiència de zinc en els cultius, la toxicitat del zinc a les plantes aquàtiques i la biomonitorització de la contaminació atmosfèrica
Caracterització de l'eficiència del zinc en els cultius. La deficiència de zinc és la deficiència més comuna de micronutrients en els cultius i produeix desnutrició a milions de persones. Tanmateix, la nostra insuficient comprensió dels mecanismes de captació, transport i eficiència de zinc a les plantes dificulta el treball dels milloradors de cultius per obtenir varietats resistents. Aquesta àrea de la meva recerca es centra en caracteritzar els mecanismes que controlen l'eficiència i la tolerància a la deficiència de zinc en els cultius, especialment l'arròs, i l'acumulació de zinc en el gra
Toxicitat de les nanopartícules per a les plantes aquàtiques. Les nanopartícules són partícules menors de 100 nanòmetres que tenen propietats físico-químiques úniques i moltes aplicacions industrials. Tanmateix, la seva toxicitat en plantes aquàtiques és poc coneguda. La meva recerca en aquest àmbit es centra en estudiar la captació, acumulació i toxicitat de les nanopartícules d'òxid de zinc per part de les plantes. També estic interessada en la seva solubilitat i agregació en medis aquosos, que és important per comprendre el seu comportament en entorns aquàtics
Fitoremediació de metalls. La fitoremediació és l'ús de plantes per a la neteja ambiental. Els cossos d'aigua superficial com ara rius, llacs i aiguamolls estan contaminats amb metalls procedents d'activitats mineres, efluents industrials, agricultura, escorrenties de carreteres, etc. Investigo solucions de fitoremediació per eliminar els metalls de les runes i evitar que arribin a l'entorn

Projectes

A novel isotope tool to assess nanoparticle toxicity in wetland plants (NANOREM) . 2016 - 2018 . Ref.H2020-MSCA-IF-2015-704957 . European Commission . IP: Jose Luis Araus Ortega
Developing stable isotopes technologies for the study of plant metallomics: zinc deficiency in rice (STABLEPLANT) . 2012 - 2015 . Ref.FP7/2007-2013/299473 . European Commission . IP: Dominik J Weiss
Advanced Technologies for the Treatment of Industrial and Coastal Waters of the Mediterranean Region (MEDINDUS) . 2004 . Ref.INCO-CT-2004-509159 . European Commission . IP: Jordi Bort Pie and Anna Febrero
Improvement of native perennial forage plants for sustainability of mediterranean farming systems (PERMED) . 2004 . Ref.INCO-CT-2004-509140 . European Commission . IP: Dr. Salvador Nogués
Development of Viable Technologies and Monitoring Systems for the Remediation/Detection of Mercury in South American waters. Designs of Chelators with Therapeutical Properties (MERCURY) . 2002 . Ref.ICA4-CT-2002-10055 . European Commission . IP: Dr. Jordi Bort Pie

Publicacions en revistes

A. Martín; C. Caldelas; D. Weiss; I. Aranjuelo; E. Navarro (2018). Assessment of metal immission in urban environments using elemental concentrations and Zinc isotope signatures in leaves of Nerium oleander. Environmental Science & Technology, 52(4), pp. 2071 - 2080 . Repositori Institucional . ISSN: 0013-936X
Cristina Caldelas; Dominik Jakob Weiss (2016). Zinc Homeostasis and isotopic fractionation in plants: a review. Plant and Soil, 411(1-2), pp. 17 - 46 . Repositori Institucional . ISSN: 0032-079X
Dominik J. Weiss; Kristin Boye; Cristina Caldelas; Scott Fendorf (2014). Zinc Isotope Fractionation during Early Dissolution of Biotite Granite. Soil Science Society of America Journal, 78(1), pp. 171 - 179 . https://doi.org/10.2136/sssaj2012.0426 . ISSN: 0361-5995
Caldelas, C.; Araus, J.L.; Febrero, A.; Bort, J. (2012). Accumulation and toxic effects of chromium and zinc in Iris pseudacorus L. Acta Physiologiae Plantarum, 34(3), pp. 1217 - 1228 . Repositori Institucional . ISSN: 0137-5881
Caldelas, C.; Bort, J.; Febrero, A. (2011). Ultrastructure and subcellular distribution of Cr in Iris pseudacorus L. using TEM and X-ray microanalysis. Cell Biology and Toxicology, 28(1), pp. 57 - 68 . Repositori Institucional . ISSN: 0742-2091
Caldelas, C.; Iglesia-Turiño, S.; Araus, J.L.; Bort, J.; Febrero, A. (2009). Physiological responses of Eichhornia crassipes [Mart.] Solms to the combined exposure to excess nutrients and Hg. Brazilian Journal of Plant Physiology, 21(1), pp. 1 - 12 . Repositori Institucional . ISSN: 1677-9452
de la Iglesia-Turiño, S.; Febrero, A.; Jauregui, O.; Caldelas, C.; Araus, J.L.; Bort, J. (2006). Detection and quantification of unbound Phytochelatin 2 (PC2) in plant extracts of Brassica napus grown with different levels of mercury. Plant Physiology, 142, pp. 742 - 749 . https://doi.org/10.1104/pp.106.085068 . ISSN: 0032-0889