Ana Planavila Porta

Ana Planavila Porta

Professora agregada

ORCID: 0000-0001-5474-4724
Scopus Author ID: 6507767905
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular

Grup de Recerca: Metabolisme molecular i patologies associades

Informació de contacte
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Departament Bioquímica i Biologia Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avgda Diagonal 643.
934021210
aplanavila(a)ub.edu

Docència

Endocrinologia Molecular i Senyalització Cel.lular
Bioquímica analítica i Anàlisi Clínica

Formació acadèmica

New potential targets for treatment of cardiac hypertrophy . Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona . 29/04/2005 . (Doctorat )
Master Experimental . Facultad de Farmacia. Universitat de Barcelona . 01/03/2002 . (Màster Oficial)
Bioquimica . Facultad de Biologia. Universitat de Barcelona . 04/08/1999 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Linies de Recerca

Estudi de nous mecanismes implicats en la patologia cardíaca. Descobriment de noves cardioquines secretades pel cor

Projectes

ACBP, ¿una nueva cardiomioquina para la detección y tratamiento de la enfermedad cardíaca? . 2021 - 2022 . Sociedad Española de Cardiología . IP: Ana Planavila Porta
Cardioquinas y control de la función cardíaca: Nuevos actores y mecanismos, estrategias de terapia génica, y elucidación del secretoma cardíaco humano . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-096137-B-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Ana Planavila Porta
Identificación y caracterización de nuevas cardiomioquinas: una nueva aproximación para el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad cardíaca . 2015 - 2018 . Ref.SAF2014-55702-JIN . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Ana Planavila Porta; Francesc Villarroya Gombau
Role of the novel cardiomyokines FGF21 and Metrni on cardiac damage induced by alcoholism and arterial hypertension . 2016 - 2018 . Ref.20153330 . Fundació La Marató de TV3 . IP: Ana Planavila Porta
Meteorin-like, una nueva cardiomioquina para la detección y tratamiento de la enfermedad cardíaca . 2016 - 2017 . Sociedad Española de Cardiología . IP: Ana Planavila Porta

Publicacions en revistes

Ruperez, C.; Ferrer-Curriu, G.; Cervera, A.; Florit, L.; Guitart-Mampel, M.; Garrabou, G.; Zamora, M.; Crispi, F.; Fernandez-Sola, J.; Lupon, J.; Bayes-Genis, A.; Villarroya, F.; Planavila, A. (2021). Meteorin-like/meteorin-β protects heart against cardiac dysfunction. Journal of Experimental Medicine, 218(5), p. e20201206 . Repositori Institucional . ISSN: 0022-1007
Ferrer-Curriu, G.; Guitart-Mampel, M.; Rupérez, C.; Zamora, M.; Crispi, F.; Villarroya, F.; Fernández-Solà, J.; Garrabou, G.; Planavila, A. (2021). The protective effect of fibroblast growth factor-21 in alcoholic cardiomyopathy: a role in protecting cardiac mitochondrial function. Journal of Pathology, 253(2), pp. 198 - 208 . https://doi.org/10.1002/path.5573 . ISSN: 0022-3417
Ferrer-Curriu, G.; Redondo-Angulo, I.; Guitart-Mampel, M.; Ruperez, C.; Mas-Stachurska, A.; Sitges, M.; Garrabou; G.; Villarroya, F.; Fernández-Solà, J.; Planavila, A. (2019). Fibroblast growth factor-21 protects against fibrosis in hypertensive heart disease. Journal of Pathology, 248(1), pp. 30 - 40 . ISSN: 0022-3417
Rupérez, C; Lerin, C; Ferrer-Curriu, G; Cairo, M; Mas-Stachurska, A; Sitges, M; Villarroya, J; Giralt, M; Villarroya, F; Planavila, A. (2018). Autophagic control of cardiac steatosis through FGF21 in obesity-associated cardiomyopathy. International Journal of Cardiology, 260, pp. 163 - 170 . https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.109 . ISSN: 0167-5273
Pellitero, S.; Piquer-Garcia, I.; Ferrer-Curriu, G.; Puig, R.; Martinez, E.; Moreno, P.; Tarasco, J.; Balibrea, J.; Lerin, C.; Puig-Domingo, M.; Villarroya, F.; Planavila, A.; Sanchez-Infantes, D. (2018). Opposite changes in meteorin-like and oncostatin m levels are associated with metabolic improvements after bariatric surgery. International Journal of Obesity, 42(4), pp. 919 - 922 . https://doi.org/10.1038/ijo.2017.268 . ISSN: 0307-0565
Redondo-Angulo, I.; Mas-Stachurska, A.; Sitges, M.; Tinahones, F.J.; Giralt, M.; Villarroya, F.; Planavila, A. (2017). Fgf21 is required for cardiac remodeling in pregnancy. Cardiovascular Research, 113(13), pp. 1574 - 1584 . https://doi.org/10.1093/cvr/cvx088 . ISSN: 0008-6363
Quesada-López, T.; Cereijo, R.; Turatsinze, J.V.; Planavila, A.; Cairó, M.; Gavaldà-Navarro, A.; Peyrou, M.; Moure, R.; Iglesias, R.; Giralt, M.; Eizirik, D.L.; Villarroya, F. (2016). The lipid sensor GPR120 promotes brown fat activation and FGF21 release from adipocytes. Nature Communications, 7, p. 13479 . https://doi.org/10.1038/ncomms13479 . ISSN: 2041-1723
Redondo-Angulo, I.; Mas-Stachurska, A.; Sitges, M.; Giralt, M.; Villarroya, F.; Planavila, A. (2016). C/EBP beta is required in pregnancy-induced cardiac hypertrophy. International Journal of Cardiology, 202, pp. 819 - 828 . https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.10.005 . ISSN: 0167-5273
Planavila, A.; Redondo-Angulo, I.; Ribas, F.; Garrabou, G.; Casademont, J.; Giralt, M.; Villarroya, F. (2015). Fibroblast growth factor 21 protects the heart from oxidative stress. Cardiovascular Research, 106(1), pp. 19 - 31 . https://doi.org/10.1093/cvr/cvu263 . ISSN: 0008-6363
Planavila, A.; Redondo, I.; Hondares, E.; Vinciguerra, M.; Munts, C.; Iglesias, R.; Gabrielli, L.A.; Sitges, M.; Giralt, M.; van Bilsen, M.; Villarroya, F. (2013). Fibroblast growth factor 21 protects against cardiac hypertrophy in mice. Nature Communications, 17(4), pp. 2019 - 2019 . https://doi.org/10.1038/ncomms3019 . ISSN: 2041-1723