Cristina Linares

Cristina Linares

Catedrática de Universidad

ORCID: 0000-0003-3855-2743
Scopus Author ID: 7004158450
Researcher ID: A-5244-2018
Área de conocimiento: Ecología

Grupo de Investigación:

  • Biologia de la conservació en ecosistemes marins (MEDRECOVER)
  • Grup d'Ecologia del Zoobentos Marí

Información de contacto
Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
934031375
cristinalinares(a)ub.edu

Docencia

Grau de Ciències del Mar. Conservació d'espècies i hàbitats (coordinadora), Ecologia Marina
Grau de Biologia: Ecologia Marina
Màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí. Ecologia del bentos (coordinadora), Reserves Marines, Tècniques d'estudi del infralitoral marí
Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural: Interaccions en el medi marí

Formación académica

Population ecology and conservation of a marine longlived species: the gorgonian Paramuricea clavata . Universitat de Barcelona . 18/12/2006 . (Doctorado)

Proyectos

Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas (MERCES) . 2016 - 2020 . Ref.689518 . Unió Europea . IP: Cristina Linares Prats
Ecosistemas litorales mediterráneos en el antropoceno: ¿como las olas de calor están transformando los hábitats bentónicos? . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-095346-B-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Cristina Linares Prats; Joaquin Garrabou Vancells
Seguiment del règim tèrmic en aigües de l'arxipèlag de ses Bledes, a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i illots de Ponent . 2019 - 2019 . Ref.310300 . Govern de les Illes Balears . IP: Cristina Linares Prats
Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2019 . 2020 - 2024 . Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) . IP: Cristina Linares Prats
EMODNET Biology . 2020 - 2021 . European Union . IP: Cristina Linares

Publicaciones en revistas

Arafeh-Dalmau N; Linares C; Hereu B; Caceres-Escobar H; Biggs D; Possingham H (2019). Protect Catalonia's corals despite politics. Science, 363(6423), pp. 135 - 136 . https://doi.org/10.1126/science.aav8710 . ISSN: 0036-8075
Peterson, ML; Morris, W; Linares, C; Doak, DF. (2019). Improving structured population models with more realistic representations of non‐normal growth. Methods in Ecology and Evolution, 10(9), pp. 1431 - 1444 . ISSN: 2041-210X
Kersting, D.K.; Linares, C. (2019). Living evidence of a fossil survival strategy raises hope for warming-impacted corals. Science Advances, 5(10), p. eaax2950 . Repositorio Institucional . ISSN: 2375-2548
Pagès‐Escolà, M.; Hereu, B.; Medrano, A.; Aspillaga, E.; Capdevila, P.; Linares C. (2020). Unravelling the population dynamics of the Mediterranean bryozoan Pentapora fascialis to assess its role as an indicator of recreational diving for adaptive management of marine protected areas. Ecological Indicators, 109 . https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105781 . ISSN: 1470-160X
Medrano, A.; Hereu, B., Cleminson, M.; Pagés-Escolà, M.; Rovira, G.; Solà, J.; Linares, C. (2020). From marine deserts to algal beds: Treptacantha elegans revegetation to reverse stable degraded ecosystems inside and outside a No-Take marine reserve. Restoration Ecology . https://doi.org/10.1111/rec.13123 . ISSN: 1061-2971
Linares, C.; Vidal, M.; Canals, M.; Kersting, D.; Amblas, D.; Aspillaga, E.; Cebrian, E.; Díaz, D.; Hereu, B.; Garrabou, J.; Navarro, L.; Teixidó, N.; Ballesteros, E. (2015). Persistent natural acidification drives major distribution shifts in marine benthic ecosystems. Proceedings of The Royal Society B: Biological Sciences, 282, pp. 1 - 7 . https://doi.org/10.1098/rspb.2015.0587 . ISSN: 0962-8452
Montero-Serra, I.; Garrabou, J.; Doak, D.F.; Figuerola, L.; Hereu, B.; Ledoux, J.B.; Linares, C. (2017). Accounting for life-history strategies and timescales in marine restoration. Conservation Letters, 11(1), pp. 1 - 9 . Repositorio Institucional . ISSN: 1755-263X
Capdevila, P.; Hereu, B.; Salguero‐Gómez, R.; Rovira, G.; Medrano, A.; Cebrian, E.; Garrabou, J.; Kersting, D.; Linares, C. (2018). Warming impacts on early life stages increase the vulnerability and delay the population recovery of a long‐lived habitat‐forming macroalga. Journal of Ecology . https://doi.org/10.1111/1365-2745.13090 . ISSN: 0022-0477
Pagès-Escolà M; Hereu B; Garrabou J; Montero-Serra I; Gori A; Gómez-Gras D; Figuerola B; Linares C (2018). Divergent responses to warming of two common co-occurring Mediterranean bryozoans. Scientific Reports, 8(17455) . Repositorio Institucional . ISSN: 2045-2322
Montero‐Serra, I.; Garrabou, J.; Doak, D.F.; Ledoux, J.B; Linares, C. (2018). Marine protected areas enhance structural complexity but do not buffer the consequences of ocean warming for an overexploited precious coral. Journal of Applied Ecology . https://doi.org/10.1111/1365-2664.13321 . ISSN: 0021-8901

Otras Publicaciones

Linares, C; Zabala, M; Garrabou, J; Coma, R; Díaz, D; Hereu, B; Dantart, L (2010). Assessing the impact of diving in coralligenous communities. The usefulness of demographic studies of red gorgonian populations . En Travaux scientifques de Parc National de Port-Cros (France) . Volumen. 24 . (pp. 161 - 168) .
Linares, C.; Navarro, L.; Aspillaga, E.; Kersting, D.; Hereu, B.; Teixidó, N.; Vidal, M.; Ballesteros, E.; Cebrián, E.; Garrabou, J.; Díaz, D.; Amblàs, D.; Canals, M. (2012). Caracterización de las comunidades profundas dominadas por especies longevas (Paramuricea clavata, algas fucales y laminariales) en la Reseva Marina de las Islas Columbretes y su entorno. Informe final área LIFE+ INDEMARES (LIFE07/NAT/E/000732) .
Linares, C.; Coma, R.; Garrabou, J. (2012). El coral.lígen a les Illes Medes: una comunitat fràgil amb un gran valor patrimonial . En El fons marí de les Illes Medes i el Montgri: quatre dècades de recerca per a la conservació . ISBN: 2013-5939 .
Ballesteros;, Coma, R;, Linares, C.; Ribes, M.; Gori, A. (2013). Els boscos de gorgonies . En Atles d’ecosistemes dels Països Catalans . Enciclopèdia Catalana .
Ballesteros, E.; Cebrián, E.; Linares, C.; López, P.; Torres, X.; García-Rubies, A (2014). Els fons marins . En Cala d'Hort: el seu entorn terrestre i marí . Editorial GEN-GOB Eivissa .

Más Información: http://cristinalinares.info/