Albert Ferré Codina

Albert Ferré Codina

Profesor Asociado

ORCID: 0000-0001-5993-7779
Área de conocimiento: Botánica

Técnico de soporte a la investigación del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG), Universitat de Barcelona

Grupo de Investigación: Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal

Información de contacto
Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales
Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (Secció de Botànica i Micologia) Av. Diagonal, 643
934021470
aferrecodina(a)ub.edu

Docencia

Cartografía de la Vegetación
Cartografía de Hábitats
Valoración del interés natural del territorio
Sistemas de información geográfica (SIG)
Classificación de la vegetación y de los hábitats

Formación académica

Biologia . Universitat de Barcelona . 30/06/1994 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Suficiència investigadora . Universitat de Barcelona . 30/12/1997 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)

Lineas de investigación

Cartografía de la Vegetación
Cartografía de Hábitats
Valoración del interés natural del territorio
Sistemas de información geográfica (SIG)
Classificación de la vegetación y de los hábitats

Proyectos

FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Watershed Management and Restoration . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR949 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Francesc de Paula Sabater Comas
Actualització i millora de la cartografia dels hàbitats a Catalunya i del mapa de vegetació de Catalunya . 2016 - 2016 . Ref.309046 . Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . IP: Jordi Carreras Raurell; Maria Amparo Carrillo Ortuno
Estudi per a l'establiment d'una metodologia per avaluar el grau de millora de l'estat de conservació d'un grup d'hàbitats, assolit mitjançant l'execució de mesures compensatòries . 2018 - 2018 . Ref.309758 . Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . IP: Jordi Carreras Raurell
Estudi de les comunitats vegetals en el marc del Pla Estratègic de Seguiment i Recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals . 2019 - 2019 . Ref.600158 . Diputació Provincial de Barcelona . IP: Jordi Carreras Raurell
Assistència tècnica per a l'actualització, millora i assessorament en matèria d'hàbitats terrestres a Catalunya. PTOP-2019-20079 . 2019 - 2019 . Ref.310502 . Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . IP: Jordi Carreras Raurell

Publicaciones en revistas

Carrillo, E.; Ferré, A.; Granier, G. ; Ninot, J.M. (2003). Evaluación del interés natural del Parque Nacional de Aigüestortes i estany de Sant Maurici a partir de la cartografía de hábitats CORINE. Acta Botánica Barcinonensia(49), pp. 357 - 374 . Repositorio Institucional . ISSN: 0210-7597
Ferré, A.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ninot, J. M. (2005). Assessing the natural interest of the landscape of Andorra, a mountain country under contrasting change of land use. Acta Botanica Gallica, 152(4), pp. 443 - 455 . ISSN: 1253-8078
Vigo, J.; Carreras. J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M.; Soriano, I. (2000). L'application des données phytosociologiques à la cartographie de la végétation

.
Colloques Phytosociologiques, 27, pp. 543 - 552 . ISSN: 1430-0540
Ferré, A.; Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Monje, X.; Vigo, J. (2013). From Vegetation mapping to a prediction for landscape evolution in the Catalan Pyrénées. Colloques Phytosociologiques, XXIX, pp. 227 - 235 . ISSN: 1430-0540
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Grau, O.; Font, X.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E. (2013). Environmental drivers and plant species diversity in the Catalan and Andorran Pyrenees. Lazaroa, 34, pp. 89 - 105 . https://doi.org/10.5209/rev_LAZA.2013.v34.n1.43277 . ISSN: 0210-9778
Pérez-García, N.; Font, X.; Ferré, A.; Carreras, J (2013). Drastic reduction in the potential habitats for alpine and subalpine vegetation in the Pyrenees due to twenty-first-century climate change. Regional Environmental Change(13), pp. 1138 - 1151 . https://doi.org/10.1007/s10113-013-0427-5 . ISSN: 1436-3798
Ninot, J.M.; Ferré, A. (2008). Plant diversity across five vegetation belts in the Pyrenees (Catalonia, Spain). Collectanea Botanica, 27, pp. 65 - 74 . Repositorio Institucional . ISSN: 0010-0730
Vigo, J.; Ferré, A.; Illa, E.; Font, X. (2008). Session de Phytosociologie de la Société Botanique du Centre-Ouest, Juin 2007. Sant Joan Abadesses. Bulletin de la Societé Neuchàtelouse des Sciences naturelles, 39, pp. 301 - 406
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras. J.; Ferré, A.; Masalles, R. M.; Soriano, I.; Vigo, J. (2007). Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation. Phytocoenologia, 37(4), pp. 371 - 398 . https://doi.org/10.1127/0340-269X/2007/0037-0371 . ISSN: 0340-269X
Marull, J.; Pino, J.; Carreras, J.; Ferré, A.; Cordobilla, M. J.; Llinàs, J.; Rodà, F.; Carrillo, E.; Ninot, J. M. (2005). Primera proposta d'índex del valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l'avaluació ambiental estratègica. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural(72), pp. 115 - 138 . ISSN: 1133-6889

Otras Publicaciones

Carrillo, E.; Ferré, A.; Illa, E.; Mercadé, A. (2019). Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) . Publicació en línia (http://hdl.handle.net/2445/147059)
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Ballesteros, E. (2018). Informe sobre les correspondències entre els hàbitats de catalunya i els hàbitats d'interès comunitari . Publicació en línia (http://hdl.handle.net/2445/146617)
Carreras, J.; Ferré A. (2013). Avaluació del grau d'amenaça i de l'interès de conservació dels hàbitats de Catalunya . Publicació en línia (http://atzavara.bio.ub.edu/geoveg/docs/Carreras_et_al_2013.pdf)
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Ferré, A. (2017). The Pyrenees . En The Vegetation of the Iberian Peninsula, Loidi, J. (ed.); Plant and Vegetation . Volumen. 12 . (pp. 323 - 366) . Springer . ISBN: 978-3-319-54782-4 .
Carreras, J,; Ferré, A.; Vigo, J., eds. (2015). Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum I. Introducció . Volumen. 1 . (pp. 1 - 378) . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya . ISBN: 978-84-393-9384-9 . Versió en línia (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/104447)

Actividades relevantes

Miembro del Grupo de investigación de Geobotánica y Cartografía de la Vegetación (GEOVEG), Universidad de Barcelona
Miembro del Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio), Universidad de Barcelona
Miembro del Grupo de actores locales (LSG) del proyecto Interreg Europe "From Biodiversity data to Decisions: enhancing natural value through improved regional development policies (BID-REX)". Generalitat de Catalunya / Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 2016-2019
Miembro del Grupo de trabajo para la elaboración de las especificaciones técnicas del Mapa de Hábitats Terrestres. Comisión de Coordinación Cartográfica de Cataluña (C4), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 2020
Miembro del Grupo de Trabajo Técnico de Hábitat y Biorregiones, adscrito al Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 2015-2016

Más Información: Fitxa personal al Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG) (http://www.ub.edu/geoveg/cat/membre_fitxa.php?membre=FERREA)