Lourdes Chamorro Lorenzo

Lourdes Chamorro Lorenzo

Associate professor

ORCID: 0000-0002-5899-711X
Scopus Author ID: 23487983400
Researcher ID: G-2973-2016
Knowledge area: Botànica

Research group:

Contact Information
Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences
Dep. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals-Secció Botànica. Av. Diagonal, 643, 3a planta.
934039871
lchamorro(a)ub.edu

Teaching

Botànica, Biologia de Poblacions vegetals. Grau de Biologia
Conservació de la Biodiversitat. Grau de Ciències Ambientals
Anàlisi de la Vegetació i Ecologia del Paisatge. Master Ecologia, Gestió i Restauració

Academic Training

Llicenciada en Ciències Biològiques . Universitat de Barcelona . 06/09/1993 . (Diploma / Degree / Activities)
Master en Agricultura Biológica . Universitat de Barcelona . 15/12/2003 . (Diploma / Degree / Activities)
Curso de Postgrado: “Malherbología: Manejo de Malezas, Herbicidas y Medio Ambiente” (120h) . “Centro de Investigación y Formación Agraria (C. I. F. A.)” de Córdoba . 15/11/1996 . (Diploma / Degree / Activities)
Ciències Biològiques . Universitat de Barcelona . 07/03/2002 . (Ph.D.)

Research interests

Caracterització demogràfica de les poblacions de las espècies arvenses i l’anàlisi de la variabilitat dels atributs biològics en relació amb els factors biòtics i abiòtics amb l’objectiu d’optimitzar el seu maneig mitjançant mètodes no químics
Cartografia de la vegetació. Cartografia de la vegetació de Catalunya i cartografia d'Hàbitats d'Interès Comunitari d'España
Modelització de la dinàmica de poblaciones d'espècies arvenses amb l'objectiu de predir l’evolució de la mida de les poblacions. Incorporació de la component espacial a l’ anàlisi de la dinàmica de las poblacions
Anàlisi agroecològica de la sostenibilitat dels agrosistemes. Estudi dels efectes de la intensificació agrícola sobre l’estructura del paisatge i la biodiversitat de les comunitats arvenses

Projects

FERTILCROP: Fertility building management measures in organic cropping systems . 2015 - 2017 . Unió Europea . PI: Francisco J. Sans Serra; Jose Manuel Blanco Moreno
SOILVEG: Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC) . 2015 - 2018 . Unió Europea . PI: Francisco J. Sans Serra
Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity (EcoStack) . 2018 - 2023 . Ref.773554 . Unió Europea . PI: Francisco Javier Sans Serra
Intensificación agrícola y biodiversidad funcional en cultivos herbáceos mediterráneos: diseño de sistemas para mejorar protección de cultivos, polinización y productividad . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-095597-B-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . PI: Francisco Javier Sans Serra; Jose Manuel Blanco Moreno
Overcoming the physical and mental barriers for upscaling Conservation Agriculture in the Mediterranean (ConServeTerra) . 2020 - 2024 . Ref.1913 . Unió Europea . PI: Jose Manuel Blanco Moreno

Journal Publications

Armengot, L.; José-María, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2011). A novel index of land use intensity for organic and conventional farming of Mediterranean cereal fields. Agronomy for Sustainable Development, 31(4), pp. 699 - 707 . https://doi.org/10.1007/s13593-011-0042-0 . ISSN: 1774-0746
Bassa, M.; Chamorro, L.; José-María, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.X. (2012). Factors affecting plant species richness in field boundaries in the Mediterranean region. Biodiversity and Conservation, 21, pp. 1101 - 1114 . https://doi.org/10.1007/s10531-012-0245-y . ISSN: 0960-3115
Armengot, L.; José-María, L.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2013). Weed harrowing in organically grown cereal crops avoids yield losses without reducing weed diversity. Agronomy for Sustainable Development, 33(2), pp. 405 - 411 . https://doi.org/10.1007/s13593-012-0107-8 . ISSN: 1774-0746
José-María, L.; Armengot, L.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2013). The conservation of arable weeds at crop edges of barley fields in northeast Spain. Annals of Applied Biology, 163, pp. 47 - 55 . ISSN: 0003-4746
Rotchés-Ribalta, R.; Blanco-Moreno, J.M.; Armengot, L.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2015). Both farming practices and landscape characteristics determine the diversity of characteristic and rare arable weeds in organically managed fields. Applied Vegetation Science, 18(3), pp. 423 - 431 . https://doi.org/10.1111/avsc.12154 . ISSN: 1402-2001
Chamorro, L.; Masalles, R.M.; Sans, F.X (2016). Arable weed decline in Northeast Spain: Does organic farming recover functional biodiversity?. Agriculture Ecosystems & Environment, 223, pp. 1 - 9 . https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.11.027 . ISSN: 0167-8809
Armengot, L; José-María, L.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2017). Avena sterilis and Lolium rigidum infestations hamper the recovery of diverse arable Weed communities. Weed Research, 57(4), pp. 278 - 286 . https://doi.org/10.1111/wre.122541 . ISSN: 0043-1737
Mendoza-García, M.; Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; José-María, L.; Sans F.X. (2018). Patterns of flower visitor abundance and fruit set in a highly intensified cereal cropping system in a Mediterranean landscape. Agriculture Ecosystems & Environment, 254, pp. 255 - 263 . https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.12.001 . ISSN: 0167-8809
Navarro-Miró, D.; Blanco-Moreno, J. M.; Ciaccia, C.; Chamorro, L.; Testani, E.; Kristensen, H. L.; Hefner, M.; Tamm, K.; Bender, I.; Jakop, M.; Bavec, M.; Védie, H.; Lepse, L.; Canali, S.; Sans, F. X. (2019). Agroecological service crops managed with roller crimper reduce weed density and weed species richness in organic vegetable systems across Europe. Agronomy for Sustainable Development, 39(6), p. 55 . https://doi.org/10.1007/s13593-019-0597-8 . ISSN: 1774-0746
Chamorro, L.; Caballero, B.; Blanco-Moreno, J. M.; Caño, L.; Garcia-Serrano, H.; Masalles R. M.; Sans, F. X. (2006). Ecología y distribución de Senecio pterophorus en la Península Ibérica. Anales del Jardin Botánico de Madrid, 63(1), pp. 55 - 62 . Institutional Repository . ISSN: 0211-1322

Others Publications

Chamorro, L. (2003). Biología de Erucastrum nasturtiifolium en el área Mediterránea occidental. Sistema reproductivo, genética, ecología, y dinámica de poblaciones . In Colección Pius Font i Quer. . Volume. 2 . (pp. 1 - 179) . Institut d'Estudis Ilerdencs/Diputació de Lleida . ISBN: 84-89943-73-7 .
Chamorro, L.; Armengot, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.x. (2013). Restoration of weed segetal flora in Natural Area of Gallecs (Catalonia, Spain) . In Symposium on Conservation of Rare Arable Plants. Restoration of Arable Plants . (pp. 17 - 17) .
Chamorro, L.; Baldivieso, P.; Blanco-Moreno, J.M., Armengot, L.; Sans, F.X. (2017). Efecto del laboreo mínimo (chisel), la fertilización y los abonos verdes sobre la flora arvense y los rendimientos en una rotación de cultivos de cereales y leguminosas ecológicos . In XVI Congreso de la Sociedad Española de Malherbología. Actas. Pamplona-Iruña, 25-27 Octubre 2017 . Volume. 2017 . (pp. 125 - 130) . Universidad Pública de Navarra . ISBN: NA 978-84-9769-32 .
Chamorro, L.; Safont, G.; Blanco-Moreno, J.M.; Romanyà, J.; Rotchés-Ribalta, R.; Armengot, L.; Sans, F.X. (2017). La conversió a l'agricultura ecològica al Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs . In Dossier Tècnic Producció Agrària Ecològica, 36 pàgines . (pp. 1 - 36) . Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya . http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/DossierTecnic_ExtensiusGallecs.pdf
Chamorro, L.; Fernàndez, S.; Bartra, E. (2018). Contribución a la mejora de la biodiversidad en viticultura ecológica en la D.O. Penedès . In Libro de resúmenes del XIII Congreso SEAE. 'Sistemas alimentarios agroecológicos y cambio climático'.14-17 Noviembre 2018-Logroño (La Rioja). Edita: Sociedad Española de Agricultura Ecológica /Sociedad Española de Agroecología (SEAE). . Volume. 2018 . (pp. 94 - 94) . Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). . ISBN: 978-84-946563-7-8 .