Pilar Rosado Rodrigo

Pilar Rosado Rodrigo

Professora Associada

ORCID: 0000-0001-7142-5047
Àrea de coneixement : Dibuix

Grups d'Innovació Docent: Grup d'Innovació Docent Consolidat ARTINNOVA UB

Informació de contacte
Departament d'Arts i Conservació-Restauració
Fac. de Belles Arts, Edifici Principal Carrer Pau Gargallo, 4
934034051
pilarrosado(a)ub.edu

El meu perfil

La meva investigació des de la creació artística s'emmarca en les noves possibilitats que la visió per computador i la creativitat artificial posen a l'abast dels artistes. Es tracta d'una tecnologia ... + info

Linies de Recerca

arte computacional

Participació en Projectes

ARTES Y POETICAS: CREACION, ARCHIVO Y EDUCACION . 2016 - 2019 . Ref.FFI2016-75844-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria y Eva Figueras Ferrer
BRAC: Barcelona. Recerca. Art i Creació. (Art i ciència. Identitat creativa i territori) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR5 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Alexandre Nogue Font
CATALOGACIÓ D’OBRA D’ARTISTA BASADA EN L’ANOTACIÓ AUTOMÀTICA D’IMATGES . 2011 - 2012 . Ref.099367 . Vicerectorat de Política Científica. Universitat de Barcelona . IP: FERRAN REVERTER COMES
Grup d'Innovació Docent Consolidat ARTINNOVA UB . 2016 - 2022 . Ref.GINDOC-UB/100 . Universitat de Barcelona . IP: Andres Torres Carceller
Poció (Art, Poesia i Educació) . 2017 - 2019 . Ref.2017SGR1668 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya. . IP: Glòria Bordons de Porrata-Doria

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Rosado-Rodrigo, P.; Figueras-Ferrer, E.; Reverter-Comes, F. (2014). Intersecciones entre visión artificial y mirada artística = Semantic Intersections between Artificial and Artistic Vision. BRAC-Barcelona, Research, Art, Creation, 2(1), pp. 1 - 54 . Repositori Institucional . ISSN: 2014-8992
Rosado, P.; Figueras, E.; Reverter, F. (2016). Del píxel a las resonancias visuales: la imagen con voz propia. AusArt. Journal for Research in Art, 4(1), pp. 19 - 28 . Repositori Institucional . ISSN: 2340-8510
Rosado, P. (2019). Computer Vision Models to Categorize Art Collections According to the Visual Content: a New Approach to the Abstract Art of Antoni Tàpies. Leonardo, 52(3), pp. 255 - 260 . https://doi.org/10.1162/LEON_a_01443 . ISSN: 0024-094X
Fontcuberta, J.; Rosado, P. (2019). Prosopagnosia . (pp. 1 - 48) . RM Editorial . ISBN: 978-84-17975-21-0 .
Rosado, Pilar (2019). Mnemosyne 2.0 Cartografías Computacionales de la Memoria Visual . (pp. 1 - 24) . Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers . ISBN: 978-84-120353-3-9 .

Exposicions

Arxiu revolucionari . (Individual) . 27/09/2018 - 30/09/2018 . Revolutionary Arkive and The Eye Machine is watching
Espacio Enter Canarias . (Jurat expert) . 24/08/2017 - 27/08/2017 . Quan passejo els meus ulls descalços per la sorra em sento més a prop teu
La forma de la llibertat . (Individual) . 18/05/2019 - 07/09/2019 . Vocabulari visual Guinovart, Atlas Guinovart
Algoritmes Firals . (Individual) . 05/09/2019 - 04/10/2019 . Imatge AlfgoRitmes firals, video pix-plot
Mnemosyne 2.0 . (Individual) . 29/11/2019 - 30/11/2019 . Llocs, Persones, Coses i Revolució

Més Informació: web personal (http://www.pilarrosado.eu)