Marc Angles Cacha

Marc Angles Cacha

Professor Associat

Àrea de coneixement : Pintura

Informació de contacte
Departament d'Arts Visuals i Disseny


marcangles(a)ub.edu

El meu perfil

Marc Anglès (Sant Andreu de la Barca, 1993) graduat en Belles Arts i màster en Producció i Recerca Artística per la Universitat de Barcelona, institució on actualment s'està doctorant dins del programa ... + info

Linies de Recerca

Tecnologia i art
Opacitat tecnològica
Tecnologia expandida

Participació en Projectes

ART_PRO&DOC. Art, professió i docència . 2016 - 2025 . Ref.GINDOC-UB/005 . Universitat de Barcelona . IP: Jordi Morell Rovira

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Anglès, M . (2015) . De Lado a lado (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona. Publicació online (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/111237)
Anglès, M . (2018) . Políticas del hardware (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona. Publicació online (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/123605)
Anglès, M . (2018) . Políticas del hardware (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona. Publicació online (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/123605)

Exposicions

Premi Miquel Casablancas 2020 . (Col·lectiva) . 18/12/2020 - 17/01/2021 . SEA-ME-WE
Biennal de Valls - Premi Guasch-Coranty 2017 . (Col·lectiva) . 11/11/2017 - 10/12/2017 . De lado a lado . Biennal de Valls - Premi Guasch-Coranty 2017. Catàleg de l'exposició . 1507-2017
Biennal d'Art de Tarragona 2017 . (Col·lectiva) . 15/07/2017 - 27/08/2017 . L'hàbit no fa el monjo . Biennal d'Art de Tarragona 2017. Catàleg de l'exposició . 978-84-15264-56-9