Miquel Planas Rossello

Miquel Planas Rossello

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0003-3352-820X
Àrea de coneixement : Escultura

Grup de Recerca: BRAC: Barcelona. Recerca. Art i Creació. (Art i ciència. Identitat creativa i territori)

Grups d'Innovació Docent:

Informació de contacte
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Pau Gargallo 4
934034032
maplanasrossello(a)ub.edu

Càrrecs

Director de departamento. Departamento de Escultura. Universidad de Barcelona
Director del Programa de Doctorado: La Realidad Asediada: Concepte, Procés i experimentació artística

El meu perfil

Catedràtic d'Escultura. La seva activitat investigadora i creadora se centra en l'escultura, vinculada amb l'espai públic. Ha portat a terme nombroses exposicions a nivell nacional i internacional ... + info

Participació en Projectes

Catalogació d’obra d’artista basada en l’anotació automàtica d’imatges . 2011 - 2012 . Ref.099367 . Universitat de Barcelona . IP: Alexandre Nogue Font
Assessorament i Formació aplicada en el camp de l'escultura . 2008 - 2050 . Ref.305038 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Miguel Angel Planas Rossello
Estudi d'integració paisatgística previ a la redacció de la guia pràctica d'intervenció en les rotondes viàries a Catalunya . 2006 - 2006 . Ref.304090 . Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya . IP: Miguel Angel Planas Rossello
BRAC: Barcelona. Recerca. Art i Creació. (Art i ciència. Identitat creativa i territori) . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR82 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Alexandre Nogue Font

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Rosado, Pilar; Reverter Comes, Ferran; Figueras Ferrer, Eva; Planas Rosselló, Miquel (2014). Semantic-Based Image Analysis with the Goal of Assisting Artistic Creation. Lecture Notes in Computer Science, 8671(Springer), pp. 526 - 533 . Repositori Institucional . ISSN: 0302-9743
QIPENG, L.; PLANAS, M. (2018). Artistic Design Approaches for Sustainable Design in Abandoned Mining Areas 废弃矿区可持续设计的艺术设计途径*. Design Research, 8(6), pp. 66 - 75 . https://doi.org/10.3963/2095-0705.2018.06.014 . ISSN: 2095-0705
Liao, Q.; Zeng, Z.; Planas, M.; Lin, L. (2018). Research on Evaluation and Development Model of Mining Heritage Tourism Resources Taking Hubei Province as an Example.矿业遗迹旅游资源评价与开发模式研究以湖北省为例. MINING R&D, 38(11), pp. 125 - 132 . https://www.hindawi.com/journals/ace/2019/7676801/ref/ . ISSN: 1005-2763
Planas Rosselló, M. A. (2012). Interpretant paisatges . En “Interpretant paisatges” . (pp. 1 - 80) . Edicions raima . ISBN: 978-84-96700-29-1 . www.edicionsraima.com/
Planas Rosselló, M. A.; Jori Gomila, J. M. (2009). Miquel Planas . En Paisatge : del robatori a la traducció . Volum. 01 . (pp. 1 - 152) . Arola Editors . ISBN: 978-84-92839-82-7 .
Planas Rosselló; M. A. Jori Gomila, J. Mª. (2011). Anotar el paisatge . En El paisatge com a procés. Bloc de notes . Volum. 01 . (pp. 3 - 65) . Arola Editors . ISBN: 978-84-15248-51-4 .

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Rebecca Gil Bell . (2016) . Atrapando la luz. Origen y materialidad de la fotografía (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
María Pilar Rivera Guiral . (2016) . EL SENTIDO NUMINOSO DE LA LUZ. Aproximaciones entre creación y experiencia visionaria (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Alexandra Sans Massó . (2016) . LA ESCULTURA MATRIZ DE LOUISE BOURGEOIS, un espacio para la revuelta (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Maria de la Paz Soler Masota . (2016) . Karesansui. Un estudio sistemático de las reglas de diseño y los valores estéticos de los jardines secos japoneses durante el periodo muromachi. Su conceptualización como obra de arte espacial desde una perspectiva comparada con el movimiento land art (Tesi Doctoral) . barcelona.
Mateu Bauzà March . (2016) . Pervivencia de la pintura abstracta en Mallorca en la posmodernidad. Las generaciones de los 50 - 60 y las nuevas generaciones (Tesi Doctoral) . barcelona.

Més Informació: miquelplanas.eu