Margarita Maria Goretti Alcobe Dominguez

Margarita Maria Goretti Alcobe Dominguez

Professora Associada

ORCID: 0000-0002-0539-6943
Àrea de coneixement : Pintura

Informació de contacte
Departament d'Arts i Conservació-Restauració
Av. Jordà 12, 2n. 8ª
647615900
malcobe(a)ub.edu

El meu perfil

Conservadora-restauradora professional especialitzada en l'àmbit de la conservació-restauració dels béns arqueològics. Compta amb més de trenta anys d'experiència que ha desenvolupat treballant ... + info

Linies de Recerca

Restauració arqueologia Sudanesa. Estructures d'un temple d'epoca Meroítica-Napatense. Materials i tècniques constructives-decoratives
Conservació-Restauració dels jaciments arqueològics Abasseya B i BAR26 en Jebel Barkal-Sudan

Participació en Projectes

Identificación de patologías causadas por el acetato de polivinilo en bienes culturales. Propuestas de tratamiento . 2006 - 2009 . Ref.HUM2006-05345/ . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Maria Gema Campo Frances
Investigació sobre la tipologia i característiques físico-químiques dels pigments i càrregues emprats en els morters extrets del jaciment Abasiya d'època Meroe-Napata . 2014 - 2014 . Ref.307859 . Associació Wahat Projects . IP: Margarita Maria Alcobe Dominguez
Estudi de les restes de pintura mural procedents del jaciment arqueològic d'Abasseya, Sudan . 2015 - 2015 . Ref.308278 . Associació Wahat Projects . IP: Margarita Maria Alcobe Dominguez; Rosa Senserrich Espuñes
Investigació sobre la tipologia i característiques físico-químiques dels pigments i càrregues emprats en els morters extrets del jaciment Abasiya d'època Meroe-Napata . 2014 - 2014 . Ref.307859 . Associació Wahat Projects . IP: Margarita Maria Alcobe Dominguez
Estudi per la recerca dels colors acrílics i al silicat a utilitzar en la restauració in situ del material ceràmic del trencadís del banc del Park Guell de Barcelona . 2016 - 2016 . Ref.308786 . ECRA, SL . IP: Margarita Alcobé Domínguez

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Alcobé Domínguez, Margarita; Garcia Fortes, Salvador. (1992). Arranque de los azulejos del Museo Municipal Vicenç Ros y Memorial Vicenç Ros de Martorell(Barcelona), e instalacion en un nuevo soporte . En Actas del IX Congreso de Conservación y Restauracion de Bienes Culturales . (pp. 387 - 402) . ISBN: 84-606-0979-0 .
Alcobé, M.; García Fortes, S. (1995). La azulejería de los museos de Martorell (Barcelona): Museu Municipal de Vicenç Ros, Memorial Museu Vicenç Ros y l'enrajolada . En Rehabilitación de la azulejería en la arquitectura . (pp. 201 - 222) .
Alcobé Domínguez, Margarita. (2007). Gerreta amb filtre . En Quadern tècnics de l'MHCB . Número. 2 . (pp. 82 - 82) . ISBN: 1699-7557 .