Enrique Tormo Ballester

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0002-7275-865X
Àrea de coneixement : Dibuix

Grup de Recerca: IP Grup Barcelona de... (gbd...)

Informació de contacte
Departament d'Arts Visuals i Disseny
Pau Gargallo
934034083
enrictormo(a)ub.edu

Participació en Projectes

Treball sobre Col·leccions "Japó Style" incloent vaixella + estris . 2017 - 2018 . Ref.309569 . Comas & Partners, S.L. . IP: Enrique Tormo Ballester
Disseny de l'envàs per a la varietat de tomàquet Fingerino . 2017 - 2018 . Ref.309655 . Semillas Fitó . IP: Enrique Tormo Ballester
Disseny i maquetació del llibre d'actes del Congrés 10th+1 ICDHS2018 . 2018 - 2018 . Ref.310121 . Fundació Història del Disseny Fundación Historia del Diseño Design History Foundation . IP: Oriol Moret Viñals
Sistemes de moblament efímer d'un espai . 2018 - 2018 . Ref.309761 . Planning Sisplamo.S.L. . IP: Enrique Tormo Ballester
Prospectiva de disseny en la tipologia del moble auxiliar . 2019 - 2019 . Ref.310268 . Planning Sisplamo.S.L. . IP: Enrique Tormo Ballester

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Rute rosas pinheiro . (2012) . la autecensura en el proces de creació artística (Tesi Doctoral) . universidade oporto.
jesus del hoyo arjona . (2001) . El módulo tipográfico. Aproximaciones a su conocimiento contemplado desde la comprensión, el estudio, el análisis y la catalogación sistemática de la obra de Juan Trochut Blanchard (Tesi Doctoral) . universitat de barcelona.
maria josep vidal devsa . (1998) . la primera miniatura gòtica a catalunya i a valencia (Tesi Doctoral) . U.B.
Jose Garcia Coca . (2017) . relaciones Paradigmaticas en la evolución de la práctica artística occidental (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.