Cristina Ruiz-Recasens

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-6781-6608
Researcher ID: F-4578-2015
Àrea de coneixement : Pintura

Grup de Recerca: Conservació-Restauració del Patrimoni

Informació de contacte
Departament d'Arts i Conservació-Restauració
Facultat de Belles Arts. C/ Pau Gargallo, 4
934034076
cruiz(a)ub.edu

Linies de Recerca

Caracterització físico-química dels adhesius polivinílics emprats en tractaments de document gràfic i avaluació dels efectes en l'estat de conservació de les obres originals
Estudi dels éters de cel.lulosa emprats en la conservació-restauració de document gràfic. Identificació per MALDI-TOF. Característiques i estabilitat
Els efectes dels components volàtils orgànics (VOC's) en les fibres de colàgen dels documents gràfics de pergamí
Estudi dels efectes de la neteja mecànica en documents gràfics amb suport de paper. Avaluació dels mètodes tradicionals i proposta d'un nou mètode basat en la projecció de cel.lulosa en pols
Nanomaterials per a la consolidació i neteja d'obres de patrimoni

Participació en Projectes

Identificación de patologías causadas por el acetato de polivinilo en bienes culturales. Propuestas de tratamiento . 2006 - 2009 . Ref.HUM2006-05345/ . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Maria Gema Campo Frances
NANOmaterials for the REStoration of works of ART (NANORESTART) . 2015 - 2018 . Ref.646063 . Unió Europea . IP: Marta Oriola Folch
Estudi, documentació i caracterització dels materials i tècniques d'una part del fons d'obra gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí . 2016 - 2017 . Ref.308933 . Fundació Gala-Salvador Dalí . IP: Gema Campo Francés
Conservació-Restauració del Patrimoni . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1151 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Gema Campo Frances
Vuitena addenda al conveni marc per a dur a terme un estudi colorimètric d'obres de la col·lecció del Museu Nacional . 2019 - 2019 . Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) . IP: Cristina Ruiz Recasens

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Oriola, M.; Campo, G.; Ruiz-Recasens, C.; Pedragosa, N.; Strlič, M. (2015). Collections care scenario appraisal for painting canvases at Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, Spain. Studies in Conservation, 6(S1), pp. S193 - S199 . Repositori Institucional . ISSN: 0039-3630
Iglesias-Campos, M.A.; Ruiz-Recasens, C.; Díaz-Gonzalez, E (2014). First experiments for the use of microblasting technique with powdered cellulose as a new tool for dry cleaning artworks on paper. Journal of Cultural Heritage, 15(4), pp. 365 - 372 . https://doi.org/10.1016/j.culher.2013.09.001 . ISSN: 1296-2074
Ruiz-Recasens, C.; Campo-Francés, G.; Fernandez-Vidal, I.; Oriola, M. (2016). Identification of cellulose ethers in cultural heritage by means of MALDI-TOF-MS. Journal of Cultural Heritage . Repositori Institucional . ISSN: 1296-2074
Bridarolli, A; Odlyha, M; Nechyporchuk, O; Holmberg, k; Ruiz-Recasens, C; Bordes, R; Bozec, L. (2018). Evaluation of the adhesion and performance of natural consolidants for cotton canvas conservation. ACS Applied Materials & Interfaces, 10(39), pp. 33652 - 33661 . Repositori Institucional . ISSN: 1944-8244
Oriola Folch, Marta; Campo, Gema; Nualart i Torroja, Anna; Ruiz Recasens, Cristina; Bautista, I. (2020). Novel nanomaterials to stabilise the canvas support of paintings assessed from a conservator's point of view. Heritage Science, 8(23), pp. 1 - 12 . Repositori Institucional . ISSN: 2050-7445
Ferrer, S.; Campo, Gema; Ruiz Recasens, Cristina; Oriola Folch, Marta (2020). Microclimate numerical simulation to obtain the minimum safe distances between a painted wood panel and the inner face of an exterior wall. Heritage Science, 8(1), pp. 1 - 16 . Repositori Institucional . ISSN: 2050-7445