Ascension Moreno Gonzalez

Ascension Moreno Gonzalez

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-3685-795X
Àrea de coneixement : Didàctica de l'Expressió Plàstica

Grup de Recerca: Creativitat,Innovació i Transformació urbana (CRIT)

Informació de contacte
Departament d'Arts Visuals i Disseny
C/ Pau Gargallo, 4
934034039
amorenog(a)ub.edu

Càrrecs

Presidenta de la Asociación Profesional de Mediación Artística

El meu perfil

Professora agregada. Facultat de Belles Arts

Linies de Recerca

Infància i família
Nova ciutadania
Interpretació del dibuix infantil
Investigació socioeducativa
Mediació Artística

Participació en Projectes

L'Hospitalet per la integració de la nova ciutadania . 2004 - 2004 . Serveis Socials Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat . IP: Ascension Moreno Gonzalez
Concessió ajut per a estada de mobilitat a Argentina del 01/10/2008 al 31/01/2009. Ajut perceptor : 10.250 € . Ajut al centre per contractació substitut : 3.342 € (BOE núm. 248 del 14.10.2008) . 2008 - 2009 . Ref.JC2008-00264 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Ascension Moreno Gonzalez
Grup de recerca sobre intervencions socioeducatives en la infància i la Joventut (GRISIJ) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR1392 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Pedro Amoros Marti
La familia biológica en el ámbito de la protección de la infancia: procesos de acción socioeducativa . 2012 - 2014 . Ref.EDU2011-30144-C02-01 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Mª Angels Balsells Bailon
Avaluació qualitativa dels projectes de circ social a Catalunya . 2015 - 2015 . Conca Generalitat de Catalunya . IP: Ascension Moreno Gonzalez

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Moreno, A. (2003). Art-terapia i Educació Social. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa(25), pp. 95 - 107 . Repositori Institucional . ISSN: 1135-805X
Moreno González, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. Revista Iberoamericana de Educación(52/2) . Repositori Institucional . ISSN: 1022-6508
Moreno González, A. (2013). La cultura como agente de cambio en el desarrollo cultural comunitario. Arte, Individuo y Sociedad, 1(25), pp. 69 - 84 . Repositori Institucional . ISSN: 1131-5598
Moreno González, A.; Usán Morales, S.; Criado Pérez, C.; Santaflorentina Jiménez, A. (2013). Transitando identidades. La Mediación Artística en el proceso de rehabilitación de personas con problemas de adicciones. Cuadernos de Trabajo Social, 26(2), pp. 445 - 454 . Repositori Institucional . ISSN: 0214-0314

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Patricia Alegria Tejeda . (2018) . El arte como herramienta de intervención comunitaria después de un desastre natural: El caso del Huracán María en Puerto Rico (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Rosalia Albero Belda . (2018) . L'art com a metodologia d'intervenció social i comunitària amb infància militaritzada, que ha format part de conflictes bèl·lics (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Clauzet, M . (2017) . Arte para la integración social de refugiados y solicitantes de asilo: estudios de casos de los proyectos Refugio y Arte, Refugio y Teatro u del grupo RefugiActos, en Portugal (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Marina Clauzet . (2016) . Las fronteras invisibles del arte. Los campos de refugiados, la transición y el arte (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Maria Alejandra Ochoa . (2015) . Objetnografía: una investigación narrativa sobre una práctica educativa en las artes (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona. Publicació on-line (https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2016/05/tesis_mao_entregafinal.pdf)

Exposicions

SOLID'ART, joves artistes per un mon solidari . (Col·lectiva) . 20/12/1996 - 13/01/1997
Projectes de Mediació Artítica 2017. Galeria Artèria. Barcelona . (Grup) . 30/06/2017 - 30/07/2017
Projectes de Mediació Artítica 2018 . (Grup) . 28/06/2018 - 30/07/2018 . https://mediacionartistica.org/2018/07/04/presentacion-de-proyectos-de-l-alumns-del-posgrado-arte-para-la-inclusion-social-y-el-master-de-mediacion-artistica-ub/