Victor Manuel Pinto Miguel

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-4886-2588
Àrea de coneixement : Prospecció i Investigació Minera

Informació de contacte
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Zona Universitaria Pedralbes
934021415
victorpinto(a)ub.edu

Formació acadèmica

Geología . Universidad de Barcelona . 06/1986 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Geología . Universidad de Barcelona . 12/1992 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Prospección Geofísica
Simulación 3D de Estructuras y Procesos Geológicos
Metodologia homologada per l'Avaluacio del Impacte paisagistic d'estructures arquitectoniques, d'enginyeria i urbanisme
Software d'aplicació a l'avaluació del impacte ambiental i paisagístic d'estructures en 2d i 3d
Software d'aplicació a la Geologia Ambiental

Projectes

Assessorament i investigació aplicada en el camp de la Geologia Ambiental . 2012 - 2012 . Ref.302203 . Diversos . IP: Victor Manuel Pinto Miguel
Assessorament sobre impacte ambiental i paisatgístic . 2012 - 2012 . Ref.306898 . Mediterrània de Geoserveis, SL . IP: Victor Manuel Pinto Miguel; Xavier Font Cistero
Assessorament sobre impacte ambiental i paisatgístic . 2013 - 2013 . Ref.306898 . Mediterrània de Geoserveis, SL . IP: Xavier Font Cistero; Victor Manuel Pinto Miguel
Assessorament sobre impacte ambiental i paisatgístic . 2014 - 2014 . Ref.306898 . Mediterrània de Geoserveis, SL . IP: Xavier Font Cistero; Victor Manuel Pinto Miguel
Assessorament sobre impacte ambiental i paisatgístic . 2015 - 2015 . Ref.306898 . Mediterrània de Geoserveis, SL . IP: Victor Manuel Pinto Miguel; Xavier Font Cistero

Publicacions en revistes

Pinto, V.; Font, X.; Salgot, M.; Tapias, J.C.; Mañá, T. (2002). Using 3-D structures and their virtual representation as a tool for restoring opencast mines and quarries. Engineering Geology, 63 (2002), pp. 122 - 129 . ISSN: 0013-7952
Pinto, V.; Font, X.; Salgot, M.; Tapias, J.C.; Mañá, T. (2002). Image analysis applied to quantitative evaluation of chromatic impact generated by open-pit quarries and mines. Environmental Geology, 41, pp. 495 - 503 . ISSN: 0943-0105
Pinto, V.; Casas, A.; Rivero, L.; Torné, M. (2005). 3D gravity modeling of the Triassic salt diapirs of the Cubeta Alavesa (northern Spain). Tectonophysics, 405(1), pp. 65 - 75 . ISSN: 0040-1951
Martínez-Catalán; J.R.; Álvarez Lobato, F.; Pinto, V.; Gómez Barreiro, J.; Ayarza, P.; Villalaín, J.J.; Casas, A. (2012). Gravity and magnetic anomalies in the allochthonous Órdenes Complex (Variscan belt, NW Spain): Assessing its internal structure and thicknes. Tectonics, 31(5), p. TC5007 . https://doi.org/10.1029/2011TC003093 . ISSN: 0278-7407
Santolaria, P.; Casas-Sainz, A.; Soto, R.; Pinto, V.; Casas, A. (2014). The Naval diapir (southern Pyrenees): Geometry of a salt wall associated with thrusting at an oblique ramp. Tectonophysics, 637, pp. 30 - 44 . https://doi.org/10.1016/j.tecto.2014.09.008 . ISSN: 0040-1951
Casas, A.; Santolaria, P.; Rivero, L.; Casas-Sainz, A.; Himi, M.; Pinto, V.; Sandrós, A. (2016). The gravity method: new challanges for delineation diapiric structures in north-east Spain. First Break, 34(8), pp. 41 - 49 . http://fb.eage.org/publication/content?id=86173 . ISSN: 0263-5046

Activitats rellevants

Profesor invitado del Curso Internacional de Hidrología Subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña
Profesor invitado del Master de Tecnología del Agua de la Universidad Politécnica de Cataluña
Profesor invitado en el Instituto GeoNorte de la Universidad de Salta (República Argentina)