Neus Otero Pérez

Neus Otero Pérez

Professora agregada

ORCID: 0000-0001-6553-7958
Scopus Author ID: 8635956100
Researcher ID: A-5473-2013
Àrea de coneixement : Cristal.lografia i Mineralogia

Coordinadora del màster oficial en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Grup de Recerca: IP Mineralogia Aplicada, Geoquímica i Hidrogeologia - MAGH

Informació de contacte
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Martí i Franquès s/n
+34 934 033 749
notero(a)ub.edu

Docència

Experiència docent en Mineralogia, Menes metàl·liques, Termodinàmica

El meu perfil

Sóc professora agregada Serra Hunter. La meva recerca se centra en l'ús d'eines isotòpiques per identificar la font i el destí dels contaminants en el medi ambient. Les meves línies de recerca actuals ... + info

Formació acadèmica

Llicenciada en Geologia . Facultat de Geologia (UB) . 30/06/1998 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctora en Ciències Geològiques . Facultat de Geologia (UB) . 29/10/2004 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Geoquímica isotòpica
Anàlisi estadística
Durabilitat mineral

Projectes

Proposta d'estudi multi-isotòpic de les aigües subterrànies del sector del Garraf . 2019 - 2020 . Ref.310264 . Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, S.L. . IP: Maria Nieves Otero Perez
Procesos de atenuación de contaminantes convencionales y emergentes procedentes de fuentes agrícolas e industriales en aguas . 2018 - 2021 . Ref.CGL2017-87216-C4-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Procesos coetáneos de atenuación natural de contaminantes orgánicos e inorgánicos en sistemas hipersalinos. Implicaciones para la gestión de los recursos hídricos . 2018 - 2021 . Ref.SBPLY/17/180501/000296 . La Mancha . IP: Juan Jose Gomez Alday; Maria Nieves Otero Perez
Multi-isotope and chemical tracing for understanding the sources and fate of macronutrients at the basin scale (MUTUAL) . 2017 - 2018 . Regional Council Centre Val de Loire . IP: Wolfram Kloppmann
de-FLuoridation technologies for imprOving quality of WatEr and agRo-animal products along the East African Rift Valley in the context of aDaptation to climate change. (FLOWERED) . 2016 - 2019 . Ref.690378 . Unió Europea . IP: Albert Soler Gil

Publicacions en revistes

Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Viladés, M.; Jubany, I.; Vilanova, E.; Grau, R.; Soler, A.; Otero, N. (2019). Use of nitrogen and oxygen isotopes of dissolved nitrate to trace field-scale induced denitrification efficiency throughout an in-situ groundwater remediation strategy. Science of the Total Environment, 686, pp. 709 - 718 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697
Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Soler, A.; Otero, N. (2019). Evaluating the potential use of a dairy industry residue to induce denitrification in polluted water bodies: a flow-through experiment. Journal of Environmental Management, 245, pp. 86 - 94 . Repositori Institucional . ISSN: 0301-4797
Ceballos, E.; Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Frei, R.; Otero, N.; Soler, A.; Ayora, C. (2020). Characterisation of the natural attenuation of chromium contamination in the presence of nitrate using isotopic methods. A case study from the Matanza-Riachuelo river basin, Argentina. Science of the Total Environment, 699, p. 134331 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697
Grau-Martínez, A.; Torrentó, C.; Carrey, R.; Soler, A.; Otero, N. (2019). Isotopic evidence of nitrate degradation by a zero-valent iron permeable reactive barrier: Batch experiments and a field scale study. Journal of Hydrology, 570, pp. 69 - 79 . Repositori Institucional . ISSN: 0022-1694
Cayetano Gutiérrez-Cánovas; David Sánchez-Fernández; Miguel Cañedo-Argüelles; Andrés Millán; Josefa Velasco; Raúl Acosta; Pau Fortuño; Neus Otero; Albert Soler; Núria Bonada (2018). Do all roads lead to Rome? Exploring community trajectories in response to anthropogenic salinization and dilution of rivers. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 374 (1764), pp. 1 - 10 . Repositori Institucional . ISSN: 0962-8436
Grau-Martinez, Alba; Folch, Albert; Torrento, Clara; Valhondo, Cristina; Barba, Carme; Domenech, Cristina; Soler, Albert; Otero, Neus (2018). Monitoring induced denitrification during managed aquifer recharge in an infiltration pond. Journal of Hydrology, 561, pp. 123 - 135 . Repositori Institucional . ISSN: 0022-1694
Valiente, N.; Carrey, R.; Otero, N.; Soler, A.; Sanz, D.; Muñoz-Martín, A.; Jirsa, F.; Wanek, W.; Gómez-Alday, J.J. (2018). A Multi-isotopic approach to investigate the influence of land use on nitrate removal in a highly saline lake-aquifer system. Science of the Total Environment(631-632), pp. 649 - 659 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697
Carrey, R.; RodrÍguez-Escales, P.; Soler, A.; Otero, N. (2018). Tracing the role of endogenous carbon in denitrification using wine industry by-product as an external electron donor: coupling isotopic tools with mathematical modeling. Journal of Environmental Management, 207, pp. 105 - 115 . Repositori Institucional . ISSN: 0301-4797
Valiente, V.; Carrey, R; Otero, N.; Gutiérrez-Villanueva, M.A.; Soler, A.; Sanz, D.; Castaño, S.; Gómez-Alday, J.J. (2017). Tracing sulfate recycling in the hypersaline Pétrola lake (SE Spain): A combined isotopic and microbiological approach. Chemical Geology, 473, pp. 74 - 89 . Repositori Institucional . ISSN: 0009-2541

Altres Publicacions

Solà, J.; Ballesté, E.; Blanch, A.R.; Carrey, R.; Domingo, F.; López, J.M.; Lucena, F.; Montaner, J.; Otero, N.; Pons, P.; Rull, M.; Soler, A. (2019). Caracterització de zones amb presència de contaminació difusa per nitrats- Distribució en el medi hídric i discriminació de l'origen del nitrogen. Clau CTN1600028 . En Geoservei Projectes i Gestió Ambiental S.L.; Agència Catalana de l'Aigua . (pp. 1 - 90) .
Rodríguez-Fernández, D.; Folch, A.; Himi, M.; Domènech, C.; Rosell, M.; Otero, N.; Lovera, R.; Palau, J.; Fernàndez-Garcia, D.; Casas, A.; Soler, A. (2016). Caracterización hidrogeológica del acuífero fracturado bajo el emplazamiento monitorizado de Òdena (Barcelona, Cataluña) . En Estudios en la zona no saturada del suelo . Volum. 1 . (pp. 243 - 244) . FCIHS . ISBN: 978-84-921469-3-2 .
Audí-Miró, C.; Torrentó, C.; Rosell, M.; Otero, N.; Palau, J.; Marchesi, M.; Soler, A. (2016). Anàlisi isotòpica de compostos específics per a controlar l'atenuació induïda en aigües subterrànies contaminades per fonts puntuals . En Geoquímica ambiental de Catalunya: recull d'articles, col·lecció Monografies tècniques - 5 . (pp. 187 - 196) . Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya . ISBN: 9788439394716 . http://www.icgc.cat/ca/Ciutada/Descarrega/Llibres/Llibres-tecnics
Palau, P.; Otero, N.; Ribera, F.; Dorca,H.; Puig, R.; Espinola, R.; Soler, A. (2016). L'ús de la geoquímica en el projecte de restauració de l'impacte ambiental de la mineria de potasses: el cas de l'escombrera de Vilafruns . En Geoquímica ambiental de Catalunya: recull d'articles, col·lecció Monografies tècniques - 5 . (pp. 277 - 286) . Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya . ISBN: 9788439394716 . http://www.icgc.cat/ca/Ciutada/Descarrega/Llibres/Llibres-tecnics
Marchesi, M.; Palau, J.; Torrentó, C.; Audí-Miró, C.; Rosell, M.; Otero, N.; Soler, A.; Aravena, R. (2015). Assessing remediation strategies in a complex fractured bedrock aquifer polluted by chlorinated volatile organic compounds at a former production site in Catalonia, Spain . En Remediated sites and brownfields. Success stories in Europe . (pp. 98 - 103) . Joint Research Centre. European Commission. . ISBN: 978-92-79-52796-8 . http://publications.europe.eu/howto/index_en.htm

Activitats rellevants

Premi extraordinari de Doctorat
Editora Associada a la revista Applied Geochemistry
Past-President de la 'International Association of Geochemistry'