Juan Diego Martín Martín

Juan Diego Martín Martín

Professor agregat

ORCID: 0000-0002-6530-6196
Scopus Author ID: 15730030300
Researcher ID: K-8201-2014
Àrea de coneixement : Petrologia i Geoquímica

Grup de Recerca: Geologia Sedimentària

Grup d'Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries

Informació de contacte
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Universitat de Barcelona Dpt. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada Carrer Martí i Franquès, s/n
934021413
juandiegomartin(a)ub.edu

Formació acadèmica

Geologia . Universitat Autònoma de Barcelona . 29/05/1995 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Los minerales de la arcilla del Permo-Triásico de la Cordillera Ibérica oriental . Universitat Jaume I . 19/07/2004 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Dolomies controlades per fractura i/o hidrotermals
Mineralogia, diagènesi i metamorfisme dels minerals l'argila
Petrologia i diagènesi de roques sedimentàries

Projectes

El Plio-Pleistocè del Camp dels Ninots i la depressió Prelitoral: evolució paleoclimàtica, dispersions faunístiques i humanes II . 2018 - 2021 . Ref.CLT009/18/00052 . Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya . IP: Bruno Gómez de Soler
Circulación de fluidos durante la evolución de cuencas invertidas y cinturones orogénicos: aplicación en el almacenamiento de C02 . 2019 - 2021 . Ref.PGC2018-093903-B-C22 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Anna Trave Herrero; Juan Diego Martin Martin
Treballs de camp: presa de dades, recollida de mostres i la realització d'assaigs de laboratori per a la determinació de propietats petrofísiques per a l'avaluació del potencial geotèrmic de reservoris profunds en formacions carbonàtiques . 2019 - 2019 . Ref.310129 . Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya . IP: Anna Trave Herrero; Enrique Gomez Rivas
Desarrollo de modelos predictivos para propiedades de Petrofísica Digital y Petrografía Digital en muestras de cuttings . 2019 - 2020 . Ref.310199 . Repsol YPF, S.A. . IP: Telm Bover Arnal; Juan Diego Martin Martin
Observation and size determination of aqueous fluid inclusions in cutting samples from hydrocarbon wells . 2019 - 2019 . Ref.310403 . Repsol YPF, S.A. . IP: Telm Bover Arnal; Juan Diego Martin Martin

Publicacions en revistes

Moragas, M.; Vergés, J.; Saura, E.; Martín-Martín, J.D.; Messager, G.; Merino-Tomé, O.; Suarez-Ruiz, I.; Razin, P.; Grélaud, C.; Malaval, M.; Joussiaume, R.; Hunt, D.W. (2018). Jurassic rifting to post-rift subsidence analysis in the Central High Atlas and its relation to salt diapirism. Basin Research, 30(51), pp. 336 - 362 . Repositori Institucional . ISSN: 0950-091X
Martín-Martín, J.D.; Vergés, J.; Saura, E.; Moragas, M.; Messager, G.; Baqués, V.; Razin, P.; Grélaud, C.; Malaval, M.; Joussiaume, R.; Casciello, S.; Cruz-Orosa, I.; Hunt, D.W. (2017). Diapiric growth within an Early Jurassic rift basin: The Tazoult salt wall (central High Atlas, Morocco). Tectonics, 36(1), pp. 2 - 32 . https://doi.org/10.1002/2016TC004300 . ISSN: 0278-7407
Moragas, Mar; Verges, Jaume; Nalpas, Thierry; Saura, Eduard; Diego Martin-Martin, Juan; Messager, Gregoire; William Hunt, David (2017). The impact of syn- and post-extension prograding sedimentation on the development of salt-related rift basins and their inversion: Clues from analogue modelling. Marine and Petroleum Geology, 88, pp. 985 - 1003 . Repositori Institucional . ISSN: 0264-8172
Permanyer, A.; Martín-Martín, J.D.; Kihle, J.; Márquez, G.; Marfil, R. (2018). Oil shows geochemistry and fluid inclusion thermometry of Mid Cretaceous carbnates from the eastern Basque Cantabrian Basin (N Spain). Marine and Petroleum Geology, 92(1), pp. 255 - 269 . https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.10.005 . ISSN: 0264-8172
Nardini, N.; Muñoz-López, D.; Cruset, D.; Cantarero, I.; Martín-Martín, J.D.; Benedicto, A.; Gomez-Rivas, E.; John, C.M.; Travé, A. (2019). From Early Contraction to Post-Folding Fluid Evolution in the Frontal Part of the Bóixols Thrust Sheet (Southern Pyrenees) as Revealed by the Texture and Geochemistry of Calcite Cements. Minerals, 9(2), p. 117 . Repositori Institucional . ISSN: 2075-163X
Humphrey, E.; Gomez-Rivas, E.; Koehn, D.; Bons, P.D.; Neilson, J.; Martín-Martín, J.D.; Schoenherr, J. (2019). Stylolite-controlled diagenesis of a mudstone carbonate reservoir: a cse study from the Zechstein_2_carbonate (Central European Basin, NW Germany). Marine and Petroleum Geology, 109, pp. 88 - 107 . Repositori Institucional . ISSN: 0264-8172
Moragas, M.; Baqués, V.; Travé, A.; Martín-Martín, J.D.; Saura, E.; Messager, G.; Hunt, D.W.; Vergés, J.; (2020). Diagenetic evolution of lower Jurassic platform carbonates flanking the Tazoult salt wall (Central High Atlas, Morocco). Basin Research, 32(3), pp. 546 - 566 . Repositori Institucional . ISSN: 0950-091X
Yao, S.; Gómez-Rivas, E.; Martín-Martin, J.D.; Gómez-Gras, D.; Travé, A.; Griera, A.; Howell, J. (2020). Fault-controlled dolostone geometries in a transgressive-regressive sequence stratigraphic framework. Sedimentology . Repositori Institucional . ISSN: 0037-0746
Humphrey, E.; Gomez-Rivas, E.; Neilson, J.; Martín-Martín, J.D.; Healy, D.; Yao, S.; Bons, P.D. (2020). Quantitative analysis of stylolite networks in different platform carbonate facies. Marine and Petroleum Geology, 114(104203) . Repositori Institucional . ISSN: 0264-8172
Cantarero,I.; Parcerisa, D.; Plata, M.A.; Gómez-Gras, D.; Gomez-Rivas, E.; Martín-Martín, J.D.; Travé, A. (2020). Fracturing and Near-Surface Diagenesis of a Silicified Miocene Deltaic Sequence: The Montjuïc Hill (Barcelona). Minerals, 10(2), p. 135 . Repositori Institucional . ISSN: 2075-163X

Altres Publicacions

Martín-Martín, J.D.; Gómez-Gras, D.; Sanfeliu, T. (2005). Mineralogía de arcillas cerámicas. El permo-trías de Castelló . Volum. Col. Atenea . Número. 13 . Publicacions de la Universitat Jaume I . ISBN: 84-8021-531-3 .
Parcerisa, D.; Gómez-Gras, D.; Martín-Martín, J.D. (2006). Calcretes, oncolithes and lacustrine limestones in Upper Oligocene alluvial fans of the Montgat area (Catalan Coastal Ranges, Spain) . En Paleoenvironmental Record and Applications of Calcretes and Palustrine Carbonates . Volum. Special Paper . Número. 416 . (pp. 105 - 117) . Geological Society of America . ISBN: 0813724163 .
Vergés, J.; Moragas, M.; Martín-Martín, J.D.; Saura, E.; Casciello, E.; Razin, Ph.; Grelaud, C.; Malaval, M.; Joussiame, R.; Messager, G.; Sharp, I.; Hunt, D.W. (2017). Salt tectonics in the Atlas Mountains of Morocco . En Permo-­Triassic Salt Provinces of Europe, North Africa and the Atlantic Margins. Tectonics and Hydrocarbon Potential Soto, J.I.; Flinch, J.; Tari, G. (Eds) . (pp. 563 - 579) . Elsevier . ISBN: 978-0-12-809417-4 . https://doi-org.sire.ub.edu/10.1016/B978-0-12-809417-4.00027-6
Martín-Martín, J. D.; Gómez-Rivas, E.; Gómez-Gras, D.; Travé, A.; Ameneiro, R.M.; Koehn, D.; Bons, P.D. (2017). Activation of stylolites as conduits for overpressured fluid flow in dolomitized platform carbonates . En Subseismic-Scale Reservoir Deformation . Volum. 459 . (pp. 157 - 182) . The Geological Society of London .

Més Informació: http://www.ub.edu/sedimentary-geology/ca/equip/juan_martin.php