Jordi Palau Capdevila

Jordi Palau Capdevila

Professor lector

ORCID: 0000-0001-9492-7306
Researcher ID: M-2213-2014
Àrea de coneixement : Cristal.lografia i Mineralogia

Grup de Recerca: Mineralogia Aplicada, Geoquímica i Hidrogeologia - MAGH

Informació de contacte
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. C/ Martí i Franquès, s/n, 08028, Barcelona. Grup de recerca consolidat de Mineralogia Aplicada, Geoquímica i Geomicrobiologia
934020406
jordi.palau(a)ub.edu

Formació acadèmica

Llicenciat en Geologia . Facultat de Geologia (UB) . 11/10/2000 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Diploma d'estudis avançats en Enginyeria del Terreny . Escola de Camins, Canals i Ports (UPC) . 30/11/2005 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor per la Universitat de Barcelona . Universitat de Barcelona . 10/10/2008 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Aplicacions de l’anàlisi de la composició isotòpica de certs elements presents en contaminants orgànics (tals com C, H o Cl) per la millora de la gestió d'aqüífers contaminats. Ús dels isòtops com a marcadors a fí de relacionar el contaminant present a l'aqüífer amb la font de contaminació
Aplicacions de l’anàlisi de la composició isotòpica per obtenir informació sobre els processos que controlen la concentració de contaminant a l’aqüífer i determinar-ne l’abast de la degradació. Aquesta aplicació es basa en que la transformació del contaminant normalment comporta un fraccionament isotòpic que produeix variacions en la seva composició isotòpica. Mesurant aquestes variacions es pot demostrar i possiblement quantificar el procés de transformació. Aquesta aplicació es troba actualment limitada per la manca de coneixement sobre els factors que controlen la variabilitat del fraccionament isotòpic. Aquest fet dona lloc a que calguí realitzar investigacions al laboratori i a escala de camp sobre els mecanismes que controlen el fraccionament isotòpic
Ús del fraccionament isotòpic, o relacions del fraccionament isotòpic de diferents elements, per obtenir informació sobre el procés o mecanisme de degradació que pot estar afectant al contaminant en l’aqüífer. Aquesta informació es bàsica a l’hora d’entendre el destí del contaminant a l’aigua subterrània i per induir un major grau de degradació en aquelles zones on sigui necessari
Desenvolupament de tècniques d'anàlisi isotòpic de compostos orgànics dissolts en aigua. Fonamentalment tècniques d'anàlisi isotòpic de compost específic
Estudi dels processos biogeoquímics que afecten a l'estabilitat de minerals de ferro en condicions d'ambients marins. Els processos de dissolució de minerals de ferro en el sediment marí poden donar lloc a l'alliberament de metalls traça altament contaminants. Aquesta informació es especialment rellevant en l'avaluació de l'impacte ambiental d'abocaments de residus miners al mar

Projectes

Eines isotòpiques per a la descontaminació sostenible amb oli vegetal emulsionat EVO (ISO-EVO) (INNOTECRD19-1-0006) . 2019 - 2021 . Ref.INNOTECRD19-1-0006 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Albert Soler Gil; Jordi Palau Capdevila
Procesos de atenuación de contaminantes convencionales y emergentes procedentes de fuentes agrícolas e industriales en aguas . 2018 - 2021 . Ref.CGL2017-87216-C4-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Investigació sobre el fraccionament d'isòtops estables de compostos halogenats en aigües contaminades . 2018 - 2019 . Ref.309987 . Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) . IP: Albert Soler Gil; Monica Rosell Linares
Estudio de las reacciones producidas en sedimentos y columna de agua por descargas mineras que afecten los recursos hidrobiológicos marinos . 2016 - 2017 . Ref.308680 . SUMIRCO Sustainable Mining Research and Consult. EIRL . IP: Albert Soler Gil
Estrategias de descontaminación de recursos hídricos basadas en la optimización de procesos de atenuación natural . 2015 - 2017 . Ref.CGL2014-57215-C4-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez

Publicacions en revistes

Benaiges-Fernandez, R.; Offeddu, F.G.; Margalef-Marti , R.; Palau, J.; Urmeneta, J.; Carrey, R.; Otero, N.; Cama, J. (2020). Geochemical and isotopic study of abiotic nitrite reduction coupled to biologically produced Fe(II) oxidation in marine environments. Chemosphere, 260, p. 127554 . Repositori Institucional . ISSN: 0045-6535
Rosell, M.; Palau, J.; Hatijah Mortan, S.; Caminal, G.; Soler, A.; Shouakar-Stash, O.; Marco-Urrea, E. (2019). Dual carbon-chlorine isotope fractionation during dichloroelimination of 1,1,2-trichloroethane by an enrichment culture containing Dehalogenimonas sp. Science of the Total Environment, 648, pp. 422 - 429 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697
Benaiges-Fernandez, R.; Palau, J.; Offeddu, F. G.; Cama, J.; Urmeneta, J.; Soler, J. M.; Dold, B. (2019). Dissimilatory bioreduction of iron (III) oxides by Shewanella loihica under marine sediment conditions. Marine Environmental Research, 151 . Repositori Institucional . ISSN: 0141-1136
Palau, J.; Shouakar-Stash, O.; Hatijah Mortan, S.; Yu, R.; Rosell, M.; Marco-Urrea, E.; Freedman, D.; Aravena, R.; Soler, A.; Hunkeler, D. (2017). Hydrogen isotope fractionation during biodegradation of 1,2-dichloroethane: potential for pathway identification using a multi-element (C, Cl and H) isotope approach. Environmental Science & Technology, 51(18), pp. 10526 - 10535 . Repositori Institucional . ISSN: 0013-936X
Torrentó, C.; Palau, J.; Rodríguez-Fernández, D.; Heckel, B.; Meyer, A.; Domènech, C.; Rosell, M.; Soler, A.; Elsner, M.; Hunkeler, D. (2017). Carbon and chlorine isotope fractionation patterns associated with different engineered chloroform transformation reactions. Environmental Science & Technology, 51(11), pp. 6174 - 6184 . Repositori Institucional . ISSN: 0013-936X
Palau, J.; Yu, R.; Hatijah Mortan; S.; Shouakar-Stash, O.; Rosell, M.; Freedman, D.; Sbarbati, C.; Fiorenza, S.; Aravena, R.; Marco-Urrea, E.; Elsner, M.; Soler, A.; Hunkeler, D. (2017). Distinct dual C-Cl isotope fractionation patterns during anaerobic biodegradation of 1,2-dichloroethane: potential to characterize microbial degradation in the field. Environmental Science & Technology, 51(5), pp. 2685 - 2694 . Repositori Institucional . ISSN: 0013-936X
Jordi Palau; Pierre Jamin; Alice Badin; Nicolas Vanhecke; Bruno Haerens; Serge Brouyère; Daniel Hunkeler (2016). Use of dual carbon-chlorine isotope analysis to assess the degradation pathways of 1,1,1-trichloroethane in groundwater. Water Research, 92, pp. 235 - 243 . Repositori Institucional . ISSN: 0043-1354
Jordi Palau; Orfan Shouakar-Stash; Daniel Hunkeler (2014). Carbon and chlorine isotope analysis to identify abiotic degradation pathways of 1,1,1-trichloroethane. Environmental Science & Technology, 48(24), pp. 14400 - 14408 . Repositori Institucional . ISSN: 0013-936X
Jordi Palau; Stefan Cretnik; Orfan Shouakar-Stash; Martina Höche; Martin Elsner; Daniel Hunkeler (2014). C and Cl isotope fractionation of 1,2-dichloroethane displays unique δ13C/δ37Cl patterns for pathway identification and reveals surprising C−Cl bond involvement in microbial oxidation. Environmental Science & Technology, 48(16), pp. 9430 - 9437 . Repositori Institucional . ISSN: 0013-936X
Palau, J.; Marchesi, M.: Chambon, J.: Aravena, R.; Canals, A.; Binning, P. J., Bjerg P. L.; Otero, N.; Soler, A. (2014). Multi-isotope (carbon and chlorine) analysis for fingerprinting and site characterization at a fractured bedrock aquifer contaminated by chlorinated ethenes. Science of the Total Environment, 475, pp. 61 - 70 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697

Altres Publicacions

Palau, P.; Otero, N.; Ribera, F.; Dorca,H.; Puig, R.; Espinola, R.; Soler, A. (2016). L'ús de la geoquímica en el projecte de restauració de l'impacte ambiental de la mineria de potasses: el cas de l'escombrera de Vilafruns . En Geoquímica ambiental de Catalunya: recull d'articles, col·lecció Monografies tècniques - 5 . (pp. 277 - 286) . Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya . ISBN: 9788439394716 . http://www.icgc.cat/ca/Ciutada/Descarrega/Llibres/Llibres-tecnics
Audí-Miró, C.; Torrentó, C.; Rosell, M.; Otero, N.; Palau, J.; Marchesi, M.; Soler, A. (2016). Anàlisi isotòpica de compostos específics per a controlar l'atenuació induïda en aigües subterrànies contaminades per fonts puntuals . En Geoquímica ambiental de Catalunya: recull d'articles, col·lecció Monografies tècniques - 5 . (pp. 187 - 196) . Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya . ISBN: 9788439394716 . http://www.icgc.cat/ca/Ciutada/Descarrega/Llibres/Llibres-tecnics
Marchesi, M.; Palau, J.; Torrentó, C.; Audí-Miró, C.; Rosell, M.; Otero, N.; Soler, A.; Aravena, R. (2015). Assessing remediation strategies in a complex fractured bedrock aquifer polluted by chlorinated volatile organic compounds at a former production site in Catalonia, Spain . En Remediated sites and brownfields. Success stories in Europe . (pp. 98 - 103) . Joint Research Centre. European Commission. . ISBN: 978-92-79-52796-8 . http://publications.europe.eu/howto/index_en.htm
Ribera, F.; Dorca, H.; Otero, N.; Palau, J.; Soler, A. (2013). Hydrogeological studies in diapiric-layering salt formation: The eastern part of the Catalonian Potassic Basin . En Selected papers in hydrology, 17, Groundwater quality and sustainability. . Volum. 17 . (pp. 109 - 117) . CRC Press (Taylor & Francis Group) . ISBN: 978-0-415-69841-2 .
Marchesi, M.; Palau, J.; Audí, C.; Otero, N.; Soler, A. (2011). Investigación y recuperación de suelos y acuíferos contaminados: el caso de Hightex en Òdena . En Itinerarios Edáficos por Cataluña: el Priorat, la Cerdanya y el Penedès . (pp. 253 - 264) . Institut Geològic de Catalunya . ISBN: 9788439387633 .

Més Informació: Pàgina web personal (https://webgrec.ub.edu/webpages/personal/ang/005885_jordi.palau.ub.edu.html)