Jofre Herrero Ferran

Jofre Herrero Ferran

Professor Associat

ORCID: 0000-0002-3034-1872
Àrea de coneixement : Prospecció i Investigació Minera

Grup de Recerca: BIOTECNOLOGIA SOSTENIBLE i BIOREMEDIACIÓ

Informació de contacte
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Departament de Minerologia, Petrologia i Geologia, Facultat de Ciències de la Terra, UB, Carrer Martí Franquès SN
934021417
jofreherreroferran(a)ub.edu

Docència

Hidrogeologia (Grau de Geologia, Grau de Ciències Ambientals i Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua)
Hidrologia superficial (Grau de ciències Ambientals, Màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua)
Química (Grau de Ciències del Mar)
Contaminació i descontaminació d'aigües continentals (Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua)

El meu perfil

Sóc Llicenciat en Ciències Ambientals (UB 2009, especialitat de l'aigua), Màster en Biotecnologia Molecular (UB 2010, especialitat d'indústria i media ambient) i Doctor en Ciències de la Terra (UB ... + info

Formació acadèmica

Doctorat en Ciències de la Terra . Facultat de Geologia . 20/07/2015 . (Doctorat )
Biotecnologia Molecular . Facultat de Farmàcia . 17/09/2010 . (Màster Oficial)
Màster en docència universitària per a professorat novell . Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona . 06/02/2013 . (Formació Especialitzada)
Gestión de datos y herramientas en hidrogeología . Universitat Politècnica de Catalunya . 05/07/2019 . (Formació Especialitzada)
Modelos geoquÍmicos . Universitat Politècnica de Catalunya . 05/07/2019 . (Formació Especialitzada)
Modelación de flujo y transporte en medios porosos . Universitat Politècnica de Catalunya . 05/07/2019 . (Formació Especialitzada)
Llicenciatura de Ciències Ambientals . Facultat de Biologia . 05/10/2009 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Linies de Recerca

Estudi de caracterització d'episodis de contaminació per solvents organoclorats
Estudi d'estratègies de remediació d'episodis de contaminació per solvents organoclorats al laboratori
Estudi dels recursos hídrics en una conca
Assaig pilot de remediació: aplicació a camp d'estratègies de remediació testades a laboratori per episodis de contaminació en aigües subterrànies

Projectes

Prova pilot per la remediació de les aigües subterrànies contaminades per percloroetilè en un antic emplaçament industrial al terme municipal de Vilafant. CTN1601136 . 2017 - 2019 . Ref.309357 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: José María Carmona Pérez; Diana Puigserver Cuerda
Assaig de microcosmos per a l'anàlisi de l'eficiència de les estratègies de remediació combinades per a la disminució de les concentracions de nitrats en aigües subterrànies . 2018 - 2019 . Ref.200159 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: José María Carmona Pérez
IMPETUS - Dynamic information management approach for the implementation of climate resilient adaptation packages in european regions . 2021 - 2025 . Ref.101037084 . Unió Europea . IP: Xavier Domingo
MySOIL - A step further in bioremediation: mycoremediation for soil recovery . 2021 - 2024 . Ref.LIFE 20 ENV/ES/000416 . Unió Europea . IP: Jofre Herrero Ferran
LIFE SPOT - Green solutions for treating groundwater pollution to meet drinking water directive standards . 2019 - 2023 . Ref.LIFE 18 ENV/ES/000199 . Unió Europea . IP: Carmen Biel

Publicacions en revistes

Puigserver, D.; Herrero, J.; Torres, M.; Cortés, A.; Nijenhuis, I.; Kuntze, K.; Parker, B.L.; Carmona, J.M. (2016). Reductive dechlorination in recalcitrant sources of chloroethenes in the transition zone between aquifers and aquitards. Environmental Science and Pollution Research, 23(18), pp. 18724 - 18741 . Repositori Institucional . ISSN: 0944-1344
Herrero, J.; Puigserver, D.; Nijenhuis, I.; Kuntze, K.; Carmona, J. M. (2018). Combined use of ISCR and biostimulation techniques in incomplete processes of reductive dehalogenation of chlorinated solvents. Science of the Total Environment, 648, pp. 819 - 829 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697
Puigserver, D.; Herrero, J.; Parker, B.L.; Carmona, J.M. (2019). Natural attenuation of pools and plumes of carbon tetrachloride and chloroform in the transition zone to bottom aquitards and the microorganisms involved in their degradation. Science of the Total Environment, 712(135679) . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697
Herrero, J.; Puigserver, D.; Nijenhuis, I.; Kuntze, K.; Parker, B. L.Carmona, J. M. (2021). The role of ecotones in the dehalogenation of chloroethenes in alluvial fan aquifers. Environmental Science and Pollution Research, 28(21), pp. 26871 - 26884 . Repositori Institucional . ISSN: 0944-1344
Herrero, J.; Puigserver, D.; Parker, B. L.; Carmona, J. M. (2021). A new Method for determining Compound Specific Carbon Isotope of Chlorinated Solvents in Porewater. Groundwater Monitoring & Remediation . Repositori Institucional . ISSN: 1069-3629
Herrero, J.; Puigserver; D.; Nijenhuis, I.; Kuntze, K.; Carmona, J.M. (2021). Key factors controlling microbial distribution on a DNAPL source area. Environmental Science and Pollution Research, 2021 . Repositori Institucional . ISSN: 0944-1344
Puigserver, D.; Herrero, J.; Nogueras, X.; Cortés, A.; Parker, B.L.; Playà, E.; Carmona, J.M. (2021). Biotic and abiotic reductive dechlorination of chloroethenes in aquitards. Science of the Total Environment, 816, p. 151532 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697

Altres Publicacions

D. Puigserver; J. Herrero; M. Torres; A. Cortés; I. Nijenhuis; K. Kuntze; B. L. Parker ; J. M. Carmona. (2016). Degradation of chloroethenes in the transition zone between aquifers and aquitards . En WIT Transactions on Ecology and the Environment . Volum. 209 . (pp. 115 - 126) . Wessex Institute of Technology Press (WIT Press) . ISBN: ISSN 1743-3541 . doi:10.2495/WP160111
Herrero, J.; Puigserver, D.; Nijenhuis, I.; Kuntze, K.; Carmona, J.M. (2019). Bioremediation potential in recalcitrant areas of PCE in alluvial fan deposits . En International Journal of Environmental and Ecological Engineering . Volum. 13 . Número. 4 . (pp. 203 - 211) . ISBN: 1307-6892 .
Puigserver D.; Cortés A.; Herrero J.; Parker B.;Carmona J.Mª (2018). Procesos biogeoquímicos en zonas de transición acuíferos/acuitardos. Contribución a la remediación de fuentes recalcitrantes de Tetracloruro de carbono y Cloroformo . En Congreso ibérico sobre agua subterránea, medio ambiente, salut y patrimonio . Volum. 1 . (pp. 507 - 516) . Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Grupo Español . ISBN: 978-84-9380 . Edición electrónica: www.aih-ge.org

Activitats rellevants

Membre de l'Institut de Recerca de l'Aigua (http://www.ub.edu/aigua/)
Col·laboració en la organització dela HACKATHON 2019 En el marc de l'AMB+ i del projecte MUSE de la Universitat de Montpeller es va celebrar entre el desembre de 2019 i el febrer de 2020 el Hackathon Internacional sobre temes de l'aigua, dirigit pel Dr. Eric Servat. En aquesta segona edició hi participaren les Universitats de Montpeller, la Reunió i Barcelona
Hidrogeología, aprovechamiento y gestión de recursos hídricos en islas y terrenos volcánicos (VII edición)
Training Course on Leapfrog Geo Fundamentals
Assistència a Symposium Grounwater: hidden, strategic and global resource