Xavier Guitart Morales

Xavier Guitart Morales

Professor agregat

ORCID: 0000-0001-6480-5615
Àrea de coneixement : Àlgebra

Grup de Recerca: Teoria de Nombres

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran via de les Corts Catalanes, 585
934021619
xavier.guitart(a)ub.edu

Més Informació: Personal webpage (http://www.maia.ub.es/~guitart/publications.html)

Formació acadèmica

Matemàtiques . Universitat Politècnica de Catalunya . 27/06/2005 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Engineyeria de Telecomunicacions . Universitat Politècnica de Catalunya . 12/09/2005 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Matemàtiques . Universitat Politècnica de Catalunya . 06/09/2010 . (Doctorat )

Línies de Recerca

Teoria de nombres

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Guitart, Xavier (2012). Abelian varieties with many endomorphisms and their absolutely simple factors. Revista Matematica Iberoamericana . https://doi.org/10.4171/rmi/686 . ISSN: 0213-2230
Guitart, Xavier; Quer, Jordi (2014). Modular abelian varieties over number fields. Canadian Journal of Mathematics-Journal Canadien de Mathematiques . https://doi.org/10.4153/CJM-2012-040-2 . ISSN: 0008-414X
Guitart, Xavier; Masdeu, Marc (2014). Overconvergent cohomology and quaternionic Darmon points. Journal of the London Mathematical Society-Second Series . https://doi.org/10.1112/jlms/jdu036 . ISSN: 0024-6107
Guitart, X.; Masdeu, M. (2015). A p-adic construction of ATR points on Q-curves. Publicacions Matemàtiques, 59(2), pp. 511 - 545 . Repositori Institucional . ISSN: 0214-1493
Fité, F; Guitart, X. (2018). Fields of definition of elliptic k-curves and the realizability of all genus 2 Sato-Tate groups of over a number field. Transactions of the American Mathematical Society, 370(7), pp. 4623 - 4659 . Repositori Institucional . ISSN: 0002-9947
Guitart, X.; Masdeu, M. (2017). Periods of Modular GL2-type Abelian Varieties and p-adic Integration. Experimental Mathematics, 27(3), pp. 344 - 361 . Repositori Institucional . ISSN: 1058-6458