Laura Igual Muñoz

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-7225-7441
Researcher ID: H-5606-2015
Àrea de coneixement : Ciència de la Computació i Inteligència Artificial

Membre del Claustre de la Universitat de Barcelona. Representant del colectiu de PDI contractat doctor i no doctor
Coordinadora de les pràctiques en empresa del Grau d'Enginyeria informàtica de la Universitat de Barcelona

Grup de Recerca: Computer Vision and Machine Learning at the University of Barcelona (CVMLUB)

Grups d'Innovació Docent:

  • IP Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica
  • IP Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
934020854
ligual(a)ub.edu

El meu perfil

Dr. Laura Igual obtained the B.Sc. in Mathematics from University of Valencia (2000) and the Ph.D degree on Computer Science and Digital Communication from the Universitat Pompeu Fabra (2006) related ... + info

Més Informació: http://www.ub.edu/cvub/lauraigual/

Formació acadèmica

Matemáticas . Universitat de Valencia . 06/09/2000 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorado en Informática y Comunicación Digital . Universitat Pompeu Fabra . 16/01/2006 . (Doctorat )
DEA en informática y comunicación digital . Universitat Pompeu Fabra . 15/11/2003 . (Màster Oficial)

Perfil Acadèmic

Programació orientada a objectes
Visió per computador
Ciència de dades

Docència Impartida (últims 10 anys)

Pràctiques en Empreses I (Enginyeria tècnica) - Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes - Universidad de Barcelona.
Programació II (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Visió Artificial (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Visió per Computador (Màster oficial) - Intel·ligència Artificial - Universidad de Barcelona.
Introduction to Data Science and Big Data (Postgrado) - Postgrau Propi de la UB - Universidad de Barcelona.
Treball de Fi de Grau (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Fonaments de Tecnologia (Grau) - Informació i Documentació - Universidad de Barcelona.
Postgrado: Inteligencia Artificial, de la Percepció a la Acción () - Postgrado: Inteligencia Artificial, de la Percepción a la Acción - Universidad de Barcelona.
Estructura de Dades (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Visió Artificial (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.

Línies de Recerca

Image Processing
Computer Vision and Machine Learning applied to medical imaging
Computer Vision and Machine Learning
Ciència de dades

Participació en Projectes

La incidència de la variable 'motivació' en el constructe del transtorn per dèfict d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) . 2011 - 2012 . Universitat de Barcelona . IP: Laura Igual Muñoz
Conveni de col·laboració en investigació amb imatge mèdica . 2011 - 2014 . Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) . IP: Laura Igual Muñoz
Reconomiento visual con metodologías de aprendizaje de principio a fin: teoría y aplicaciones . 2016 - 2018 . Ref.TIN2015-66951-C2-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Petia Ivanova Radeva; Laura Igual Muñoz
Grup de Ciència de Dades de la Universitat de Barcelona . 2015 - 2017 . Ref.GCD@UB . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Jordi Vitria Marca
Anàlisi basat en ciència de les dades i aprenentatge automàtic pel descobriment automàtic de patrons d'evolució de l'alumnat . 2016 - 2017 . Ref.REDICE16-1602 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Laura Igual Muñoz
Conveni de col·laboració en el projecte CLICK (Carotid quaLitative Imaging and cardiovascular risK) . 2016 - 2018 . Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) . IP: Laura Igual Muñoz
Computer Vision and Machine Learning at the University of Barcelona (CVMLUB) . 2017 - 2020 . Ref.2017SGR1742 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Petia Ivanova Radeva
Revisiting representation models for visual recognition: Objects and Events . 2013 - 2015 . Ref.TIN2012-38187-C03-01 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Jordi Vitria Marca
Evaluation of intestinal motility by endoluminal image analysis . 2010 - 2011 . Ref.306143 . Given Imaging Ltd. . IP: Petia Ivanova Radeva
Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday life activities (NESTORE) . 2017 - 2020 . Ref.769643 . Unió Europea . IP: Petia Ivanova Radeva

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Igual, L.; Soliva, J.C.; Escalera, S.; Giménez, R.; Vilarroya, O.; Radeva, P. (2012). Automatic brain caudate nuclei segmentation and classification in diagnostic of attention-deficit/hyperactivity disorder. Computerized Medical Imaging and Graphics, 36(8), pp. 591 - 600 . https://doi.org/10.1016/j.compmedimag.2012.08.002 . ISSN: 0895-6111
Hernández-Vela, A.; Gatta, C.; Escalera, S.; Igual, L.; Martín-Yuste, V.; Sabaté, M.; Radeva, P. (2012). Accurate coronary centerline extraction, caliber estimation, and catheter detection in angiographies. IEEE Transactions On Information Technology in Biomedicine, 16(6), pp. 1332 - 1340 . https://doi.org/10.1109/TITB.2012.2220781 . ISSN: 1089-7771
Igual, L.; Lapedriza, A.; Borràs, R. (2013). Robust Gait-Based Gender Classication using Depth Cameras. Eurasip Journal On Image And Video Processing, 2013(1) . https://doi.org/10.1186/1687-5281-2013-1 . ISSN: 1687-5281
Seguí, S.; Igual, L.; Vitrià, J. (2013). Bagged One Class Classifiers in the Presence of Outliers. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 27(5) . https://doi.org/10.1142/S0218001413500146 . ISSN: 0218-0014
Igual, L.; Perez-Sala, X.; Escalera, S.; Angulo, C.; De la Torre, F. (2014). Continuous Generalized Procrustes Analysis. Pattern Recognition, 47(2), pp. 659 - 671 . https://doi.org/10.1016/j.patcog.2013.08.006 . ISSN: 0031-3203
Garrido, L; Guerrieri, M; Igual, L. (2015). Image Segmentation with Cage Active Contours. IEEE Transactions on Image Processing, 24(12), pp. 5557 - 5566 . https://doi.org/10.1109/TIP.2015.2472298 . ISSN: 1057-7149
Perez-Sala, X.; De la Torre, F.; Igual, L.; Escalera, S.; Angulo, C. (2016). Subspace Procrustes Analysis. International Journal of Computer Vision, 121(3), pp. 1 - 17 . https://doi.org/10.1007/s11263-016-0938-x . ISSN: 0920-5691
Rovira, S.; Puertas, E.; Igual, L. (2017). Data-driven System to Predict Academic Grades and Dropout. PLoS One, 12(2), pp. 1 - 21 . Repositori Institucional . ISSN: 1932-6203
Lekadir, K.; Galimzianova, A.; Betriu, A.; Vila, M.M.; Igual, L.; Rubin, D. L.; Fernández, E.; Radeva, P.; Napel, S. (2016). A Convolutional Neural Network for Automatic Characterization of Plaque Composition in Carotid Ultrasound. IEEE. Journal of Biomedical and Health Informatics, 21(1), pp. 48 - 55 . https://doi.org/10.1109/JBHI.2016.2631401 . ISSN: 2168-2194
Carandell, J.; Garrido, L.; Igual, L. (2018). Cage Active Contours for image warping and morphing. Eurasip Journal On Image And Video Processing, 2018:10 . Repositori Institucional . ISSN: 1687-5281
Igual, L.; Soliva, J.C.; Hernández-Vela, A.; Escalera, S.; Vilarroya, O.; Radeva, P. (2012). A Supervised Graph-cut Deformable Model for Brain MRI Segmentation . En Deformation Models, Tracking, Animation and Applications Series: Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics . Volum. 7 . (pp. 237 - 259) . Springer Netherlands . ISBN: 978-94-007-5445-4 . http://www.springer.com/computer/image+processing/book/978-94-007-5445-4
Benavente, R.; Igual, L.; Vilariño, F. (2008). Current Challenges in Computer Vision. Proceedings of the Third CVC International Workshop on the Progress of Research and Development . En Proceedings of the Third CVC International Workshop on the Progress of Research and Development . Ediciones Gráficas Rey S.L. . ISBN: 978-84-935251-9-4 .
Xue, Q.; Igual, L.; Berenguel, A.; Guerrieri, M.; Garrido, L. (2015). Affine Coordinate-Based Parametrized Active Contours for 2D and 3D Image Segmentation . En Computer Vision, Imaging and Computer Graphics - Theory and Applications. Series Communications in Computer and Information Science. . Volum. 550 . (pp. 206 - 222) . Springer Verlag . ISBN: 978-3-319-25117-2 . Chapter Computer Vision, Imaging and Computer Graphics - Theory and Applications (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-25117-2_13)
Igual, L.; Seguí, S. (2016). Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications . En Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications . (pp. 1 - 218) . Springer Verlag . ISBN: 9783319500164 . https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-50017-1

Conferències i Participacions a Congressos (últims 10 anys)

Igual, L.; Soliva, J.C.; Gimeno, R.; Escalera, S.; Vilarroya, O.; Radeva, P. (2012). Automatic Internal Segmentation of Caudate Nucleus for Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. (Poster) . International Conference on Image Analysis and Recognition . Lecture Notes in Computer Science. ICIAR (2). Volume 7325. ISBN 978-3-642-31297-7. pp. 222-229 . Aveiro . PORTUGAL
Tabas, A.; Balaguer-Ballester, E.; Igual, L. (2014). Spatial Discriminant ICA for RS-fMRI characterisation. (Ponència) . 4TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON PATTERN RECOGNITION IN NEUROIMAGING . IEEE CS Digital Library online repositories . Tübingen . ALEMANYA
Sem, F.; Bergé, D.; Igual, L.; Canals, C.; Mané, A.; Guinart, D.; Vilarroya, O.; Forns, M. (2013). Structural analysis of nucleus accumbens in antipsychotic-naive first episode psychosis and clinical correlations . (Poster) . 26th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress . Barcelona . ESPANYA
Xue, Q.; Igual, L.; Berenguel, A.; Guerrieri, M.; Garrido, L. (2014). Active contour segmentation with affine coordinate-based parametrization. (Presentació comunicació) . International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP/VISIGRAPP) . Lisboa . PORTUGAL
Nuñez-Garcia, M.; Simpraga, S.; Jurado, M. A.; Garolera, M.; Pueyo, R.; Igual, L. (2015). FADR: Functional-Anatomical Discriminative Regions for rest fMRI Characterization. (Presentació comunicació) . 6th International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging (MLMI) in conjunction with Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI) . Munich . ALEMANYA
Zhang, C.; Vila Muñoz, M. M.; Radeva, P.; Elosua, R.; Grau, M.; Betriu, A.; Fernandez-Giraldez, E.; Igual, L.; (2015). Carotid Artery Segmentation in Ultrasound Images. (Poster) . CVII-STENT: Computing and Visualization for Intravascular Imaging and Computer Assisted Stenting in conjunction with Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI) . Munich . ALEMANYA
Perez-Sala, X.; De la Torre, F.; Igual, L.; Escalera, S.; Angulo, C. (2014). Subspace Procrustes Analysis. (Presentació comunicació) . ECCV Workshop on ChaLearn Looking at People . SUÏSSA
Erol Kazancli; Vesna Prchkovska; Paulo Rodrigues; Pablo Villoslada; Laura Igual (2018). Multiple Sclerosis Lesion Segmentation with Improved Convolutional Neural Networks. (Presentació comunicació) . 13th International Conference on Computer Vision Theory and Applications . Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 4: VISAPP, 260-269, 2018. ISBN: 978-989-758-290-5. Available at the SCITEPRESS Digital Library . Funchal, Madeira . PORTUGAL
Solanes, A.; Radua, J.; Igual, L. (2018). Detection of Midline Brain Abnormalities using Convolutional Neural Networks. (Poster) . Brain Lesion (BrainLes) workshop in the International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI) . Granada . ESPANYA
Dempere, H; Puertas, E.; Igual, L. (2018). Data Science for On-The-Go Prediction of Student Performance. (Poster) . IEEE Data Scienece Workshop (DSW) . Lausanne . SUÏSSA
Brain Caudate Nucleus Segmentation using Graph Cuts . (Presentación charla invitada en la II Jornada de TIC y Salud (http://www.parcudg.net/jornadaticsalut/?page_id=27)). 04/05/2011. Girona. ESPANYA
Continuous Procrustes Analysis to Learn 2D Shape Models from 3D objects . (Presentación charla invitada para la jornada de seguimiento del Workpackage 2 del proyecto MIPRCV Conolider-Ingenio 2010. Organizada por la Universiatat Politècnica de Barcelona.). 25/02/2010. Barcelona. ESPANYA
A Multiple Classifiers Approach for One Class Classification . (Presentación charla invitada para la jornada de seguimiento del Workpackage 1 del proyecto MIPRCV Conolider-Ingenio 2010. Organizada por la Universitat Jaume I de Castelló.). 29/10/2009. Castellón. ESPANYA
General MI theory and tools PR-CVC . (Presentación charla invitada para la jornada de seguimiento del Workpackage 2 del proyecto MIPRCV Conolider-Ingenio 2010. Organizada por Universidad de Granada.). 10/09/2009. Granada. ESPANYA
Learning Shape Models in a Continuous Way . (Presentación charla invitada para grupo Human Sensing Lab del Robotics Institute de la Universitat Carnegie Mellon, Pittsburgh.). 22/04/2009. Pittsburgh, EEUU. ESPANYA
Supervised Brain Segmentation and Classification in Diagnostic of Attention-Deficit/Hiperactivity Disorder . (Invitada para impartir un Seminario en la École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)). 28/02/2013. Lausanne. SUÏSSA
Neuroimage Analysis for Diagnosis of Attention-Defficit/Hyperactivity Disorder . (Conferencia invitada en el CMLA de la Ecole Normale Supérieure de Cachan.). 20/06/2014. Cachan (Paris). FRANÇA

Patents, Programari i Base de Dades

Method for automatic classification of in vivo images (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 19/08/2009)
System and method for automatic detection of in-vivo contraction video sequences (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 08/09/2011)
System and method for synchronizing image sequences captured in-vivo for automatic comparison (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 07/06/2011)
System and method for improving a discriminative model (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 09/03/2011)
System and method for displaying motility events in an in vivo image stream (ESTATS UNITS D'AMÈRICA, 31/01/2012)

Altres Activitats

Coordinadora del grup INDOMAIN d'inovació docent de la Facultat de Matemàtiques i Informàticade la Universitat de Barcelona
Coordinadora Erasmus del Grau d'Enginyeria Informàtica a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB