Joan Fabrega Casamitjana

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0003-1985-7306
Àrea de coneixement : Anàlisi Matemàtica

Grup de Recerca: Grup de Teoria de Funcions

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica


joan_fabrega(a)ub.edu

Formació acadèmica

Matemáticas . Universidad Autónoma de Barcelona . 06/1982 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Matemáticas . Universidad Autónoma de Barcelona . 22/04/1991 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 10 anys)

Introducció al Càlcul (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Càlcul (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Matemàtiques II (Llicenciatura) - Quimica - Universidad de Barcelona.
Càlcul Diferencial en Diverses Variables (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Anàlisi Matemàtica III (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Anàlisi Matemàtica IV (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Càlcul (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Introducció al Càlcul Integral (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.

Participació en Projectes

Espacios de funciones holomorfas y procesos de puntos . 2018 - 2021 . Ref.MTM2017-83499-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Joaquin Ortega Cerda; Maria Carmen Cascante Canut
Grup de Teoria de Funcions . 2017 - 2020 . Ref.2017SGR358 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Carmen Cascante Canut; Francesc Xavier Massaneda Clares
Variable compleja, espacios de funciones y operadores entre ellos . 2015 - 2017 . Ref.MTM2015-69323-REDT . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: José Angel Peláez Marquez
Operadores en análisis complejo y sus aplicaciones al estudio de procesos de puntos aleatorios . 2015 - 2017 . Ref.MTM2014-51834-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Joaquin Ortega Cerda; Maria Carmen Cascante Canut
Grup de Teoria de Funcions . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR289 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Carmen Cascante Canut
Variable Compleja, Teoría de Operadores y Funciones Analíticas Gaussian(UB) . 2015 - 2015 . Ref.MTM2011-27932-C02-01 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Joaquin Ortega Cerda
Variable Compleja, Teoría de Operadores y Funciones Analíticas Gaussian(UB) . 2012 - 2014 . Ref.MTM2011-27932-C02-01 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Joaquin Ortega Cerda
Grup de Teoria de funcions de la UAB/UB . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR1303 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Carmen Cascante Canut
Diversos aspectos de la teoría de funciones y aplicaciones (UB) . 2009 - 2011 . Ref.MTM2008-05561-C02-01/MTM . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Joaquin Ortega Cerda
Variable Compleja, Espacios de Funciones y Operadores entre ellos . 2009 - 2010 . Ref. MTM2008-02829-E . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Daniel Girela

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Cascante, Carme; Fàbrega, Joan; Ortega, Joaquín M. (2018). Bilinear forms on homogeneous Sobolev spaces. J. Math. Anal. Appl. 457 (2018), no. 1, 722-750. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 457(1), pp. 722 - 750 . https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2017.08.033 . ISSN: 0022-247X
Cascante, C.; Fàbrega, J. (2016). Bilinear forms on weighted Besov spaces. Journal of the Mathematical Society of Japan, 68(1), pp. 383 - 403 . Repositori Institucional . ISSN: 0025-5645
Cascante, C.; Fàbrega, J.; Ortega, J.M. (2016). Sharp norm estimates for the Bergman operator from weighted mixed-norm spaces to weighted Hardy spaces. Canadian Journal of Mathematics-Journal Canadien de Mathematiques, 68, pp. 1257 - 1284 . https://doi.org/10.4153/CJM-2016-005-6 . ISSN: 0008-414X
Cascante, C.; Fàbrega, J.; Ortega, J.M. (2016). Fractional derivatives of pointwise multipliers between holomorphic spaces. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica, 41, pp. 757 - 773 . https://doi.org/10.5186/aasfm.2016.4149 . ISSN: 1239-629X
Cascante, C.; Fàbrega, J.; Ortega, J.M (2015). Holomorphic potentials and multipliers for Hardy-Sobolev spaces. Monatshefte für Mathematik, 177(2), pp. 185 - 201 . https://doi.org/10.1007/s00605-014-0688-1 . ISSN: 0026-9255
Cascante, C.; Fàbrega, J.; Ortega, J.M. (2014). The corona theorem for weighted Hardy and Morrey spaces. Annali Della Scuola Normale Superiore Di Pisa-Classe Di Scienze, XIII(5), pp. 579 - 607 . https://doi.org/10.2422/2036-2145.201202_006 . ISSN: 0391-173X
Fabrega J.;Ortega J.M. (2012). Corona theorems for subalgebras of H^\infty\cap Q^p_t. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 390, pp. 313 - 327 . https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.01.041 . ISSN: 0022-247X
Cascante, C.; Fàbrega, J.; Pascuas, D. (2011). On integral equations related to weighted Toeplitz operators. Integral Equations and Operator Theory, 69(3), pp. 373 - 391 . https://doi.org/10.1007/s00020-011-1866-3 . ISSN: 0378-620X
Cascante C.; J. Fabrega ;Ortega J. (2010). On weighted Toeplitz, Big Hankel Operators and Carleson measures. Integral Equations and Operator Theory, 66(4), pp. 495 - 528 . https://doi.org/10.1007/s00020-010-1760-4 . ISSN: 0378-620X
Cascante, C.; Fabrega, J.; Ortega, J.M (2009). Toeplitz operators on weighted Hardy and Besov spaces. Mathematische Zeitschrift, 263(4), pp. 787 - 812 . ISSN: 0025-5874

Altres Mèrits

Reviewer of the AMS
Reviewer of the Zetralblatt MATH