Juan Carlos Martínez

Juan Carlos Martínez

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0002-1033-4683
Àrea de coneixement : Lògica i Filosofia de la Ciència

Grup de Lògica de Barcelona (Barcelona Logic Group). Acronym: BCNLOGIC

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran Vía, 585
934021661
jcmartinez(a)ub.edu

Formació acadèmica

Matemáticas . Universidad Complutense de Madrid . 06/1978 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Matemáticas . Universidad Complutense de Madrid . 17/03/1983 . (Doctorat )

Perfil Acadèmic

Lógica Aplicada
Demostración Automática
Teoría de Autómatas
Teoría de Conjuntos
Lenguaje y Razonamiento Matemático

Docència Impartida (últims 10 anys)

Models Computacionals (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Lògica i Llenguatges (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Computabilitat i Complexitat (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Llenguatge i Raonament Matemàtic (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Models Computacionals (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Teoria de la Demostració i Demostració Automàtica (Màster oficial) - Lògica Pura i Aplicada - Universidad de Barcelona.
Teoria Bàsica de Conjunts (Màster oficial) - Lògica Pura i Aplicada - Universidad de Barcelona.

Línies de Recerca

Teoría de Modelos
Álgebras de Boole
Topologia General
Teoría de Conjuntos

Participació en Projectes

Teoría de Modelos . 2006 - 2009 . Ref.MTM2005-00203 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Juan Carlos Martinez Alonso
Teoría de Modelos . 2009 - 2012 . Ref.MTM2008-01545 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Juan Carlos Martinez Alonso
Grup de Lògica . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR187 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Enrique Casanovas Ruiz Fornells
Teoría de Modelos . 2012 - 2015 . Ref.MTM2011-26840 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Enrique Casanovas Ruiz Fornells
Grup de Lògica . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR437 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Joan Bagaria Pigrau
Lógica Matemática . 2015 - 2018 . Ref.MTM2014-59178-P . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . IP: Enrique Casanovas Ruiz-Fornells
Grup de Lògica . 2018 - 2021 . Ref.2017SGR270 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Joan Bagaria Pigrau
Lógica Matemática . 2018 - 2021 . Ref.MTM2017-86777-P . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . IP: Enrique Casanovas Ruiz-Fornells
Lógica Matemática . 2021 - 2024 . Ref.PID2020-116773GB-100 . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . IP: Enrique Casanovas Ruiz-Fornells
Grup de Lògica . 2005 - 2009 . Ref.2005SGR00738 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Enrique Casanovas Ruiz Fornells

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Martínez, J.C. (2014). Is every omega1-Lindelöf P-space a D-space?. Questions and Answers in General Topology, 32(1), pp. 1 - 4 . ISSN: 0918-4732
Martínez, J.C. (2014). On some classes of spaces with the D-property. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, 55(2), pp. 247 - 256 . ISSN: 0010-2628
Martínez, J.C. ; Soukup, L. (2019). On cardinal sequences of length less than omega3. Topology and its Applications, 260, pp. 116 - 125 . Repositori Institucional . ISSN: 0166-8641
Martínez, J.C. (2018). Sobre potencias de cardinales y la conjetura PCF de Shelah (en vasco). Gogoa, 18, pp. 185 - 191 . https://doi.org/10.1387/gogoa.20365 . ISSN: 1577-9424
Martínez, J.C. ; Soukup, L. (2021). A consistency result on long cardinal sequences. Annals of Pure and Applied Logic, 172 . Repositori Institucional . ISSN: 0168-0072
Martínez, J.C. ; Soukup, L. (2022). Constructions of Lindelöf scattered P-spaces. Fundamenta Mathematicae, 259(3), pp. 271 - 286 . Repositori Institucional . ISSN: 0016-2736
Martínez, J.C. (2014). Cardinal sequences for superatomic Boolean algebras . En Infinity, Computability and Metamathematics . Volum. Tributes 23 . (pp. 273 - 284) . College Publications . ISBN: 978-1-84890-130-8 .

Conferències i Participacions a Congressos (últims 10 anys)

Martínez, Juan Carlos (2014). On cardinal sequences of LCS spaces. (Presentació comunicació) . IX Iberoamerican Conference on Topology and its Applications . Almería . ESPANYA
Martínez, Juan Carlos (2015). On thin-tall and thin-thick Boolean spaces. (Presentació comunicació) . Logic Colloquium 2015 . Helsinki . FINLÀNDIA
Martínez, Juan Carlos (2017). On pcf spaces which are not Fréchet-Urysohn. (Presentació comunicació) . Logic Colloquium 2017 . Estocolmo . SUÈCIA
Martínez, Juan Carlos (2022). Sobre algoritmos, máquinas de Turing y complejidad. (Conferència invitada) . Nonlinear Phenomena in Mathematical Physics and Applications . Madrid . ESPANYA