Eduardo Casas Alvero

Eduardo Casas Alvero

Catedràtic d'Universitat

Àrea de coneixement : Geometria i Topologia

Grup de Recerca: Algebra i Geometria Algebraica

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585.
934021611
casasalvero(a)ub.edu

El meu perfil

Matemàtic

Formació acadèmica

Ciencias (Matemáticas) . Universidad de Barcelona . 06/1970 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Matemáticas . Universidad de Barcelona . 06/1975 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 10 anys)

Complements de Geometria Projectiva (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Teoria Local i Global de Corbes Algebraiques (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Varietats Algebraiques (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Geometria Lineal (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Matrius i Vectors (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Geometria Projectiva (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Corbes Algebraiques (Màster oficial) - Matemàtica Avançada - Universidad de Barcelona.
Introducció a la Geometria Algebraica (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Geometria Projectiva (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Fonaments Històrics, Metodològics i d'Aplicació dels Continguts de Matemàtiques (Màster oficial) - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Universidad de Barcelona.

Línies de Recerca

Singularitats
Geometria Algebraica

Participació en Projectes

Geometria Algebraica . 2000 - 2002 . Ref.2000SGR00028 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Eduardo Casas Alvero
Geometria Algebraica . 2001 - 2004 . Ref.2001SGR-00071 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Eduardo Casas Alvero
Singularidades de morfismos y variedades . 2003 - 2005 . Ref.BFM2002-01240 . Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo . IP: Eduardo Casas Alvero
Singularidades de morfismos y variedades II . 2006 - 2008 . Ref.MTM2005-01518 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Eduardo Casas Alvero
Geometria Algebraica . 2005 - 2009 . Ref.2005SGR00787 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Eduardo Casas Alvero

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Casas-Alvero, E. (2010). Shadows, discriminant and direct images of plane curve singularities. International Journal of Mathematics, 21(4), pp. 453 - 474 . ISSN: 0129-167X
Casas-Alvero, Eduardo (2015). Syzigyes and projective generation of plane rational curves. Journal of Algebra, 427, pp. 183 - 214 . ISSN: 0021-8693
Casas-Alvero, E.; Roé, J. (2011). Iterated inverse images of plane curve singularities. Acta Mathematica Sinica, English Series, 27(12), pp. 2319 - 2328 . https://doi.org/10.1007/s10114-011-9415-1 . ISSN: 1439-8516
Casas-Alvero, E (2014). Analytic projective geometry . (pp. i - 620) . European Mathematical Society Publishing House . ISBN: 978-3-03719-138-5 .