Antoni Benseny Ardiaca

Antoni Benseny Ardiaca

Professor/a titular d'Universitat

Àrea de coneixement : Matemàtica Aplicada

Delegat del Rector per a estudiants i internacional a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Grups d'Innovació Docent: Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585.
934021629
antoni.benseny(a)ub.edu

El meu perfil

La dedicació com a professor titular de Matemàtica Aplicada contempla aspectes docents, de recerca i de gestió força interconnectats. La docència actual té a veure amb la computucació científica ... + info

Formació acadèmica

Física . Universitat de Barcelona . 06/1978 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Matemàtiques . Universitat de Barcelona . 06/1979 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Llicenciatura amb grau en Matemàtiques . Universitat de Barcelona . 12/1980 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Matemàtiques . Universitat de Barcelona . 24/09/1984 . (Doctorat )

Perfil Acadèmic

Formació del professorat de secundària
Algorismes en grafs
Anàlisis i simulacions en Mecànica Celeste
Anàlisis i simulacions en Grafs

Docència Impartida (últims 10 anys)

Mètodes Numèrics I (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Mètodes Numèrics (Llicenciatura) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Fonaments Històrics, Metodològics i d'Aplicació dels Continguts de Matemàtiques (Màster oficial) - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Universidad de Barcelona.
Taller de Resolució de Problemes i Modelització (Màster oficial) - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Universidad de Barcelona.
Curs - Modelització amb Grafs - assignatures Fonaments Històrics, Metodològics i d'Aplicació dels Continguts de Matemàtiques i Taller de Resolució de Problemes i Modelització (2 sessions de 2 hores cada curs) (Màster oficial) - Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Especialitat Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Grafs (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Introducció a la Computació Científica (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.

Línies de Recerca

Formació del professorat de secundària
Algorismes en grafs
Anàlisis i simulacions en Mecànica Celeste
Anàlisis i simulacions en Mecànica Quàntica

Participació en Projectes

Com motivar, com adequar l'avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques . 2008 - 2010 . Ref.A0801-01 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Antoni Benseny Ardiaca
Com motivar, com adequar l’avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques . 2009 - 2010 . Ref.2009PID-UB/50 . Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona . IP: Antoni Benseny Ardiaca
Una perspectiva competencial sobre el Máster de Formación de Profesor de Secundaria de Matemàticas . 2010 - 2012 . Ref.1001-13 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Vicenç Font Moll
Anàlisi i propostes de millora dels graus dobles a la Facultat de Matemàtiques: Matemàtiques+ADE, Matemàtiques+Informàtica i Matemàtiques+Física . 2012 - 2013 . Ref.REDICE12-1840-01 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Antoni Benseny Ardiaca
Desarrollo de un programa por competencias en la formación inicial de profesores de secundaria de matemáticas . 2013 - 2015 . Ref.EDU2012-32644 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Vicenç Font Moll
Anàlisi i propostes de millora dels graus dobles a la Facultat de Matemàtiques: Matemàtiques+ADE, Matemàtiques+Informàtica i Matemàtiques+Física . 2013 - 2013 . Ref.REDICE-ACCIO-13-07 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Antoni Benseny Ardiaca
Membre del grup d'innovació docent consolidat INDOMAIN - Innovació docent en Matemàtiques i Informàtica . 2013 . Ref.GIDCUB-13/138 . Universitat de Barcelona . IP: Ventura Verdú Solans
Desarrollo de la competencia en análisis didáctico en la formación inicial de profesores de matemáticas de primaria y de secundaria. Su impacto en otras competencias . 2016 - 2018 . Ref.EDU2015-64646-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Vicenç Font Moll; Fco. Javier Diez Palomar

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Benseny, A.; Cascante, C.; Gispert, J.; Verdú, V. (2012). Millora de l¿actuació docent del professorat de Matemàtiques. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 5(2), pp. 1 - 21 . Repositori Institucional . ISSN: 1886-1946
Figuera, P.; Alcón, P.; Benseny, A.; Satorras, R.M. (2012). Característiques del primer any d'estudis universitaris . En La transició dels estudis de secundària a la universitat: com fer el camí més segur. . (pp. 41 - 45) . ICE Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-695-4024-4 .
Figuera, P.; Alcón, P.; Benseny A.; Satorras, R.M. (2012). Evidències del primer any d'estudis universitaris . En La transició dels estudis de secundària a la universitat: com fer el camí més segur. . (pp. 47 - 67) . ICE Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-695-4024-4 .

Altres Activitats

Jornada de seguiment dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques 2016
Secretari del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi
Secretari provisional del Departament de Matemàtiques i Informàtica
Cap d'estudis de Matemàtiques
Secretari del Departament de Matemàtiques i Informàtica
Jornada de seguiment dels graus de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica 2017

Altres Mèrits

ARTICLE FINAL DEl PROJECTE REDICE A0601: Benseny, A., Cascante, C., Verdú, V.: 'Seguiment i millora de la transició a Matemàtiques dins l'EEES'. Aprovat per la Secció de Recerca de l'ICE al desembre de 2008