Sergi Basco

Sergi Basco

Professor agregat

ORCID: 0000-0002-0044-4897
Scopus Author ID: 55368487600
Researcher ID: R-7482-2018
Àrea de coneixement : Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Grup de Recerca: CREB Grup d'Economia del Benestar: Teoria i Aplicacions

Informació de contacte
Departament d'Economia


sergi.basco(a)ub.edu

Més Informació: https://sites.google.com/site/sergibasco/

Formació acadèmica

Ph.D. in Economics . Massachusetts Institute of Technology . 06/2010 . (Doctorat )

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Basco, S.; Domènech, J.; Rosés, J.R. (2021). The Redistributive Effects of Pandemics: Evidence from the Spanish Flu. World Development, 141(105389) . Repositori Institucional . ISSN: 0305-750X
Basco, S; Tang, J.P. (2020). The Samurai Bond: Credit Supply, Market Access, and Structural Transformation in Pre-War Japan. Journal of Economic History, 80(2), pp. 457 - 500 . Repositori Institucional . ISSN: 0022-0507
Basco, S; Mestieri, S. (2019). The World Income Distribution: The Effects of International Unbundling of Production. Journal of Economic Growth, 24, pp. 189 - 221 . https://doi.org/10.1007/s10887-019-09164-4 . ISSN: 1381-4338
Basco, S. : Mestieri, M. (2018). Mergers along the Global Supply Chain: Information Technologies and Routine Tasks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics . https://doi.org/10.1111/obes.12165 . ISSN: 0305-9049
Basco, S.; Domènech, J.; Rosés, J.R, (2022). Pandemics, Economics and Inequality: Evidence from the Spanish Flu . Palgrave Macmillan . ISBN: 978-3-031-05667-3 . Disponible Online (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-05668-0)