Santiago Eizaguirre Anglada

Santiago Eizaguirre Anglada

Professor Lector

ORCID: 0000-0003-4795-5472
Scopus Author ID: 55253666100
Researcher ID: L-2509-2017
Àrea de coneixement : Sociologia

Santiago Eizaguirre Anglada holds a PhD in Sociology (2012) and since 2019 is a tenure-track eligible lecturer at the Department of Sociology of the University of Barcelona. His main area of research ... + info

Grup de Recerca: Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT)

Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social

Informació de contacte
Departament de Sociologia
Diagonal 690, Torre 4, Despatx 4110-B.

santieizaguirre(a)ub.edu

Formació acadèmica

Universitari oficial . Facultat de Ciencies polítiques i Sociologia de la Universiatat Autònoma de Barcelona . 16/09/2004 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Sociología . Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona . 05/07/2012 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Sociologia de l'Educació: Canvis Socials, Educatius i Multiculturalitat (Grau) - Educació Primària - Universidad de Barcelona.
Sociologia (Grau) - Economia - Universidad de Barcelona.
Conflictes i Problemes Socials (Grau) - Sociologia - Universidad de Barcelona.

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Innovación social y gobernanza: prácticas emergentes para ciudades en transformación . 2014 - 2016 . Ref.CSO2013-47217-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: M. Soledad Garcia Cabeza
Social Innovation against the Crisis: how leadership practices and civic capacity improve neighbourhood development (SOCRISIS). 2014-2016. Partners: Institut de Govern i Polítiques Públiques (UAB) and Wagner School of Public Service (NYU) . 2014 - 2016 . Comissió Europea . IP: PI: Dr. Joan Subirats and Dr. Sonia Ospina / Fellow: Dr. Marc Parés
El paper de les iniciatives d'innovació social en el foment de l'economia solidària, la gobernança urbana i els entorns urbans educadors. Estudi de casos a Barcelona i Montréal. Programa postdoctoral de formació en investigació i docència . 2016 - 2019 . Ref.LCF/PR/PR06/1101000 . Fundación Bancaria Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona, 'la Caixa' . IP: Santiago Eizaguirre Anglada

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Eizaguirre, S. (2016). Entidades socialmente creativas en un contexto de gobernanza multinivel. Una comparativa del fomento de la economía solidaria en Barcelona y Bilbao. Papers. Revista de Sociologia, 101(1), pp. 31 - 49 . Repositori Institucional . ISSN: 0210-2862
Eizaguirre, S. (2016). De la innovación social a la economía solidaria. Claves prácticas para el desarrollo de políticas públicas. CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa(88 ), pp. 201 - 230 . Repositori Institucional . ISSN: 0213-8093
Eizaguirre, S.; Pradel, M.; Garcia, M. (2017). Citizenship practices and democratic governance: 'Barcelona en Comú' as an urban citizenship confluence promoting a renewed policy agenda. Citizenship Studies, 21(4), pp. 425 - 439 . Repositori Institucional . ISSN: 1362-1025
Eizaguirre, S.; Parés, M. (2019). Communities making social change from below. Social innovation and democratic leadership in two disenfranchised neighbourhoods in Barcelona. Urban Research & Practice, 12(2), pp. 173 - 191 . Repositori Institucional . ISSN: 1753-5069
García, M.; Eizaguirre, S.; Pradel, M. (2015). Social innovation and creativity in cities: A socially inclusive governance approach in two peripheral spaces of Barcelona. City, culture and society, 6(4), pp. 93 - 100 . Repositori Institucional . ISSN: 1877-9166

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Eizaguirre, S.; Pradel, M. (2016). Social innovation as a Challenge for Urban Governance Policies. Analysing Local Administrations' Approaches and their Inclusive Policies. (Ponència) . 3rd ISA Forum of Sociology. Vienna, July 10-14, 2016 . Vienna . ÀUSTRIA
Eizaguirre, S. (2017). 'Challenges and opportunities of promoting solidaritybased economies in a big city. Public policies aiming at economic democracy in Barcelona'. Session 14. Municipalities of Change: The Road from Social Struggles to Local Governments. Leeds (Reino Unido), 11 a 13 de septiembre de 2017. (Ponència) . RC21 Conference. Rethinking Urban Global Justice: An international academic conference for critical urban studies . Leeds . REGNE UNIT
Dealing with urban inequalities through the promotiuon of solidarity-based economies. Challenges for a public policy aiming. 16/05/2016