Santiago Forgas Coll

Santiago Forgas Coll

Professor agregat

ORCID: 0000-0003-2288-3716
Scopus Author ID: 54890781400
Researcher ID: R-2620-2017
Àrea de coneixement : Comercialització i Investigació de Mercats

Grup de Recerca:

Grups d'Innovació Docent: Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'empreses, G-IDEA

Informació de contacte
Departament d'Empresa
Facultat d'Economia i Empresa. Departament d'Empresa. Universitat de Barcelona. Edifici principal, Torre 2, 3ra planta (Despatx 2316). Diagonal 690.
934039600
santiago.forgas(a)ub.edu

Càrrecs

Delegat del Rector per a Màsters i Postgraus a la FEE

Formació acadèmica

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials . Universitat de Barcelona . 30/06/1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor . Universitat de Girona . 26/06/2009 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Màrqueting Estratègic (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.
Màrqueting de Serveis (Màster oficial) - Màrqueting i Investigació de Mercats - Universidad de Barcelona.
Noves Tendències de Recerca en Marqueting (Màster oficial) - Recerca en Empresa - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Marketing i noves tecnologies a l'empresa; Nous sitemes docents per al marketing; Marketing social

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Palau-Saumell, R.; Forgas-Coll, S.; Amaya-Molinar, C.M.; Sánchez-García, J. (2016). Examining how country image influences destination image in a behavioral intentions model: the cases of Lloret de Mar (Spain) and Cancun (Mexico). Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(7), pp. 949 - 965 . Repositori Institucional . ISSN: 1054-8408
Forgas-Coll, S.;Palau-Saumell, R.; Matute, J.; Tárrega, S. (2017). How do service quality, experiences and enduring involvement influence tourists´ behavior? an empirical study in the Picasso and Miró museums in Barcelona. International Journal of Tourism Research, 19(2), pp. 246 - 256 . Repositori Institucional . ISSN: 1099-2340

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Robres, E.; Forgas-Coll, S.; Palau-Saumell, R.; Sánchez-García, J. (2016). Consumer acceptance and use of mobile applications for restaurant search and/or reservation: extending and expanding the UTAUT-2. (Ponència) . Academy of Marketing Conference . Newcastle . REGNE UNIT
Pujadas-Hostench, J.; Forgas-Coll, S.; Palau-Saumell, R.; Sanchez-Garcia, J. (2016). Determinants to participate in SNS clothing brand pages. (Ponència) . Academy of Marketing Conference . Newcastle . REGNE UNIT

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Jordi Pujadas i Hostench . (2017) . La Intención de compra de marcas de ropa a través de las redes sociales: El efecto moderador de la self‐ image congruity / The clothing brand purchase intention through SNS: The moderating effect of self‐image congruity (Tesi Doctoral Europea) . Universitat Ramon Llull.
Emilio Robres Sitjà . (2017) . Adopción de las aplicaciones móviles de búsqueda y reserva de restaurantes: una extensión y ampliación de la UTAUT-2 (Tesi Doctoral) . Universitat Ramon Llull.