Jose Manuel Rua Fernandez

Jose Manuel Rua Fernandez

Professor Associat 2n tipus

ORCID: 0000-0002-7113-4749
Àrea de coneixement : Història i Institucions Econòmiques

Grup de Recerca: Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI)

Grups d'Innovació Docent: Grup d'Innovació Docent en Història Econòmica, Política i Social

Informació de contacte
Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial
Cardenal Vidal i Barraquer s/n
934283796
rua(a)ub.edu

Formació acadèmica

Història . Universitat de Barcelona . 2000 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural . Universitat de Barcelona . 17/09/2012 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Història . Universitat de Barcelona . 04/07/2002 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Treball Final de Grau (Grau) - Relacions Laborals - Universidad de Barcelona.
Historia Econòmica i Social (Grau) - Relacions Laborals - Universidad de Barcelona.
Història (Grau) - Sociologia - Universidad de Barcelona.
Història Econòmica (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Los primeros años del franquismo en Cataluña (1938-1953)
El franquismo en Cataluña: institucionalización del régimen y organización de la oposición (1938-1979)

Participació en Projectes (últims 6 anys)

GRUP DE RECERCA I ANÀLISI DEL MÓN ACTUAL (GRANMA) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR6 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Antoni Segura Mas
La guerra civil española y tres décadas de guerra en Europa: herencias y consecuencias (1914-1945/2014) . 2014 - 2017 . Ref.HAR2013-41460-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Antoni Segura Mas; Andres Mayayo Artal

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Harana, Lola; Rúa Fernández, José Manuel (2018). Octubre del 1917: una herència en disputa. Treball i La Batalla vint anys després de la Revolució Russa. Barcelona Quaderns d'Història(25), pp. 205 - 216 . Repositori Institucional . ISSN: 1135-3058
Rúa Fernández, José Manuel (2018). La huelga del 14D en la construcción del Estado del Bienestar en España: sindicalismo, conflictividad social y política económica. Historia, Trabajo y Sociedad, 9, pp. 33 - 53 . Repositori Institucional . ISSN: 2172-2749
Rúa Fernández, Carolina; Rúa Fernández, José Manuel (2018). El mito errante: La figura del judío en el cine franquista. Historia y comunicación social, 23(1), pp. 197 - 212 . Repositori Institucional . ISSN: 1137-0734
Mayayo, Andreu.; Rúa, José Manuel (2017). Y el mundo cambió de base. Una mirada histórica a la Revolución Rusa . (pp. 1 - 280) . Yulca editorial . ISBN: 978-84-946960-1-5 .
Rúa Fernández, José Manuel (2018). Revolution and Work: From Soviet Taylorism to Stalinist Stakhanovism . En Mayayo i Artal, Andreu; Pellegrini, Alberto; Segura i Mas, Antoni (coord.), Centenary of the Russian revolution (1917-2017) . (pp. 40 - 57) . Cambridge Scholars Press . ISBN: 10: 1-5275-1407-2 .