Montserrat Crespi Vallbona

Montserrat Crespi Vallbona

Professora agregada

ORCID: 0000-0001-8267-4786
Àrea de coneixement : Organització d'Empreses

Grup de Recerca:

Informació de contacte
Departament d'Empresa
Diagonal, 690, Torre2, 3a planta
665638185
mcrespi(a)ub.edu

Càrrecs

Direcció Màster en Administració de Negocis en Internet

Formació acadèmica

Llicenciatura de Geografia i Història . Facultat de Geografia i Història (UB) . 19/09/1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques . CETT-Centre d'Estudis Tècnics i Turístics . 04/09/1995 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctora en Sociologia . Facultat d'Economia (UB) . 19/12/2002 . (Doctorat )

Línies de recerca

Gestió dels Recursos Humans:motivació, satisfacció, valors compartits, competències
El Turisme cultural i creatiu i les seves repercussions ecònomiques, socials i culturals

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Grup de Recerca en Territori, Població i ciutadania . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR380 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Isabel Pujadas Rubies
CAMBIO SOCIAL Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA EN UN CONTEXTO DE CRISIS EN LAS PERIFERIAS URBANAS DE LAS GRANDES ÁREAS METROPOLITANAS DE ESPAÑA. EL CASO DE LA RMB . 2014 - 2016 . Ref.CSO2013-48075-C2-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Cristina Lopez Villanueva
SGR en Empresa . 2015 - 2016 . Ref.SGR en Empresa . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya. . IP: Dr. Jaume Valls Pasola
Influencia de los cambios en los regímenes de producción y acceso a la vivienda sobre la restructuración social de las grandes ciudades español . 2017 - 2020 . Ref.CSO2017-83968-R . Ministerio de Economia, Industria y Competitividad . IP: Marta Domínguez Pérez
Grup de Recerca Consolidat en Empresa (Business and Management Research Group) . 2017 - 2019 . Ref.SGR 1168 . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) . IP: Jaume Valls Passola

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Crespi-Vallbona, Montserrat; Dimitrovski, Darko (2017). Food Markets from a Local Dimension -La Boqueria (Barcelona, Spain). Cities, 70(October), pp. 32 - 39 . Repositori Institucional . ISSN: 0264-2751
Crespi-Vallbona, M; Domínguez-Pérez, M.;Mascarilla Miró, O. (2019). Urban food markets and their sustainability: the compatibility of traditional and tourist uses. Current Issues in Tourism, 22(14), pp. 1723 - 1743 . Repositori Institucional . ISSN: 1368-3500
Dimitrovski, Darko; Crespi Vallbona, Montserrat (2018). Urban food markets in the context of a tourist attraction - La Boqueria market in Barcelona, Spain. Tourism Geographies, 20(3), pp. 397 - 417 . Repositori Institucional . ISSN: 1461-6688
Dimitrovski, Darko; Crespi-Vallbona, Montserrat (2017). Role of food neophilia in food market tourists motivational construct. The case of La Boqueria (Barcelona, Spain). Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(4), pp. 475 - 487 . Repositori Institucional . ISSN: 1054-8408
Crespi Vallbona, M; Mascarilla Miró, O; Vilalta, R. (2017). Enología e identidad: maridaje turístico . En Tendencias actuales del turismo . (pp. 145 - 153) . Síntesis . ISBN: 978-84-9171-086-8 .

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Crespi-Vallbona, Montserrat; Domínguez-Pérez, Marta (2016). Food markets and their sustainable uses. A proposal of a measuring tool. (Presentació comunicació) . European Sociological Association Research Network 37, Urban Sociology. Moving Cities: contested views on urban life . Cracòvia . POLÒNIA
Domínguez Pérez, M; Crespi Vallbona, M (2016). Commodification of public space in the city center. The case of the food markets in Madrid and Barcelona. (Presentació comunicació) . Urban Governance in Europe: Preparing for Diversity, Social Sustainability and Migration . Oslo . NORUEGA
Crespi Vallbona, Montserrat; Mascarilla Miró, Oscar; Vilalta Ribot, Ricard (2017). Innovation in the management of interorganizational oenologic tourism projects. The case of Pla de Bages wine area (Barcelona, Spain). (Presentació comunicació) . Sixth International Scientific Conference on the Project Management Development - Practice and Perspectives . Conference Proceedings . Riga . LETÒNIA
Turisme i ciutat. Els mercats tradicionals: noves icones turístiques. 13/02/2015

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Lu, Jiang . (2015) . Cómo Barcelona puede atraer más turismo chino? (Tesi de Masters) . Barcelona.