Laura Gonzalez-Vila Puchades

Laura Gonzalez-Vila Puchades

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0003-4824-5894
Scopus Author ID: 39261212700
Researcher ID: J-4819-2015
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Grup de Recerca:

Informació de contacte
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Av. Diagonal, 690
934020415
lgonzalezv(a)ub.edu

Més Informació: https://webgrec.ub.edu/webpages/personal/cat/002051_lgonzalezv.ub.edu.html

Formació acadèmica

Diplomada en Ciencias Empresariales . Universitat de Barcelona . 1991 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales . Universitat de Barcelona . 1993 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Actuaria de Seguros . Universitat de Barcelona . 1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales . Universitat de Barcelona . 03/09/2004 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Matemàtica Financera (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.
Operacions Actuarials sobre Grups d'Invalidesa (Màster oficial) - Ciències Actuarials i Financeres - Universidad de Barcelona.
Matemàtica Financera (Grau) - Grau d'empresa internacional - Universidad de Barcelona.
Matemàtiques (Grau) - Grau d'empresa internacional - Universidad de Barcelona.
Treball Fi de Grau (Grau) - Gestió Empresa Internacional - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Matemática Financiera y Matemática Actuarial
Análisis Financiero-Actuarial del Riesgo y de los Seguros
Matemática de la Incertidumbre y Teoría de Conjuntos Borrosos

Participació en Projectes (últims 6 anys)

MODELITZACIÓ FINANCERA I ACTUARIAL . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR228 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Mercedes Claramunt Bielsa
Rentas mejoradas y planificación financiera: cobertura del riesgo de longevidad para personas jubiladas con esperanza de vida reducida . 2020 - 2020 . Ref.00000 . INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS . IP: Laura Maria Gonzalez-Vila Puchades
Càtedra UB- Longevity Institute . 2020 - 2023 . Universitat de Barcelona . IP: Francisco Javier Varea Soler
Llibre blanc de la previsió social complementària a Catalunya . 2021 - 2022 . Ref.311183 . Fundació Privada Auditorium d'Assegurances . IP: Francisco Javier Varea Soler
Conveni de col·laboració per l'organització del Workshop on Pensions and Insurance (sisena edició 2021) . 2021 - 2021 . MERCER CONSULTING S.L. . IP: Maria Angeles Pons Cardell; Oriol Roch Casellas; Eva Boj del Val; Laura Maria Gonzalez-Vila Puchades; Maria Teresa Marmol Jimenez

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Andrés-Sánchez, J.; González-Vila, L. (2019). A Fuzzy-Random Extension of the Lee-Carter Mortality Prediction Model. International Journal Of Computational Intelligence Systems, 12(2), pp. 775 - 794 . Repositori Institucional . ISSN: 1875-6891
Villacorta Iglesias, P.J.; González-Vila Puchades, L.; Andrés-Sánchez, J. de. (2021). Fuzzy Markovian Bonus-Malus Systems in Non-Life Insurance. Mathematics, 9(4)(347), pp. 1 - 23 . Repositori Institucional . ISSN: 2227-7390
Andrés-Sánchez, J. de; González-Vila Puchades, L.; Zhang, A. (2020). Incorporating fuzzy information in pricing substandard annuities. Computers and Industrial Engineering, 145(106475) . Repositori Institucional . ISSN: 0360-8352
Andrés-Sánchez, J. de; González-Vila Puchades, L. (2023). Combining fsQCA and PLS-SEM to assess policyholders attitude towards life settlements. European Research on Management and Business Economics, 29(2), p. 100220 . https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2023.100220 . ISSN: 2444-8834

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

González-Vila, L.; Andrés, J.; Adillón, M. (2019). A Note on the Use of Different Operators in Fuzzy Financial Valuation. (Poster) . V Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . ESPANYA
González-Vila, L. (2020). Chair of the Technical Committee. (Presidència comitè científic/organitzador) . 4th International Conference on Business and Information Management (ICBIM 2020) . Roma . ITÀLIA
González-Vila, L.; Andrés-Sánchez, J. de (2020). The Lee-Carter model: a fuzzy-random version. (Poster) . 6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference and Demographics 2020 Workshop . Barcelona . ESPANYA
Laura González-Vila Puchades; Jorge de Andrés-Sánchez (2021). Fuzzy bonus-malus systems in automobile third-party liability insurance. (Ponència) . 5th International Conference on Business and Information Management (ICBIM 2021) . Guangzhou . XINA
Andrés-Sánchez, J. de; González-Vila, L. (2022). Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis of Policyholders' Attitude towards Life Settlements. (Presentació comunicació) . Tenth International Hybrid Conference on MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE - MAF2022 . Salerno . ITÀLIA

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Beirong Zhuo . (2020) . Application of classic IBNR methods for Spanish permanent disability and prediction using Random forest approach (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Mohamed Mehdi Hijazi . (2020) . The impact of herding behaviour on dividend policy: analysis of stocks of the main financial markets in times of market stress (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Alvin Montealto Balba . (2022) . Análisis de productos para asegurados con esperanza de vida reducida (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.