Laura Guitart Tarres

Laura Guitart Tarres

Professor/a titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-1738-3787
Àrea de coneixement : Organització d'Empreses

Grup de Recerca:

Grups d'Innovació Docent: IP Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'empreses, G-IDEA

Informació de contacte
Departament d'Empresa
Facultad de Economía y Empresa / Universidad de Barcelona / Departamento de Economía y Organización de Empresas / Av.Diagonal, 690 Torre 2. 3a planta
934029041
laura.guitart(a)ub.edu

Càrrecs

Vicedegana Acadèmica de la Facultat d'Economia i Empresa

Formació acadèmica

Ingeniera Industrial . Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial Barcelona / UPC Universitat Politècnica Catalunya . 05/1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ciencias Económicas y Empresariales . Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UB) . 09/2005 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Direcció d'Operacions (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.
Recerca en Direcció d'Operacions (Màster oficial) - Recerca en Empresa - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Organización de Empresas. Líneas: Innovación tecnológica, administración y márqueting de servicios y organización de la producción
Green Supply Chain Management

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Mobilitat internacional del professorat i promoció de la internacionalització de la Facultat d'Economia i Empresa . 2016 - 2016 . Ref.UB 2015. B OMPI - 7881100 . Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la Universitat de Barcelona . IP: Laura Guitart Tarres
JOC-INN: Jocs d'innovació per a la formació en Direcció d'Empreses . 2016 - 2017 . Ref.REDICE16-1621 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Laura Guitart Tarres
PROFEST: Distància entre el grau d'assoliment de les competències dissenyades pels professors universitaris i la percepció dels estudiants sobre aquestes competències adquirides en les assignatures d'Organització d'Empreses . 2014 - 2015 . Ref.REDICE14-1451 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Laura Guitart Tarres

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Huertas-Garcia, Ruben; Guitart-Tarres, Laura; Nunez-Carballosa, Ana (2016). Plackett-Burman design in choice-based conjoint analysis A case of estimating warning message distribution on tobacco packages. International Journal of Market Research, 58(4), pp. 569 - 594 . https://doi.org/10.2501/IJMR-2015-054 . ISSN: 1470-7853
Miravitlles, P.; Achcaoucaou, F.; Núñez-Carballosa, A.; Guitart-Tarrés, L.; Cruz-Cazares, C. (2017). Are the BRIC countries overtaking intermediate countries in the race for international R&D? The case of Spain. Technology Analysis & Strategic Management, 29(6), pp. 672 - 686 . Repositori Institucional . ISSN: 0953-7325
Gómez-Cedeño, M.; Castán-Farrero, J.M.; Guitart-Tarrés, L.; Matute-Vallejo, J. (2015). Impact of human resources on supply chain management and performance. Industrial Management & Data Systems, 115, pp. 129 - 157 . http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IMDS-09-2014-0246 (http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IMDS-09-2014-0246) . ISSN: 0263-5577
Amirbagheri, K.; Núñez-Carballosa, A.; Guitart-Tarrés, L.; Merigó, J.M. (2019). Research on green supply chain: a bibliometric analysis. Clean Technologies And Environmental Policy, 21(1), pp. 3 - 22 . Repositori Institucional . ISSN: 1618-954X
Castellón-Orozco, H.; Jaría-Chacón, N.; Guitart-Tarrés, L. (2019). La adopción de la estrategia de servitización en las empresas manufactureras españolas: un análisis espacial por comunidades autónomas. Investigaciones Regionales , 45(3), pp. 39 - 53 . Repositori Institucional . ISSN: 1695-7253

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Milena Ginira Gómez Cedeño . (2015) . Incidencia de los recursos humanos en la cadena de suministro (Tesi Doctoral) . Barcelona.
Keivan Amirbagheri . (2019) . An analytical study about the relationship between Green Supply Chain Management practices and Organizational Perfomance (Tesi Doctoral Europea) . Universitat de Barcelona.
Ryan Armstrong . (2018) . Building knowledge in performance measurement and management: A critical realist approach (Tesi Doctoral) . Unviersitat de Barcelona.