Jesus Marin Solano

Jesus Marin Solano

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0003-2853-4410
Scopus Author ID: 7801482623
Researcher ID: K-9240-2014
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Grup de Recerca:

Grups d'Innovació Docent: Innovació Docent en Matemàtica Econòmica i Optimització (mathEopt)

Informació de contacte
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Av. Diagonal, 690
934029028
jmarin(a)ub.edu

Formació acadèmica

CC. Físicas . Universidad Complutense de Madrid . 15/12/1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
CC. Físicas . Universidad Complutense de Madrid . 14/07/1993 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Matemàtiques II (Grau) - Economia - Universidad de Barcelona.
Ampliació de Finances Estocàstiques (Màster oficial) - Ciències Actuarials i Financeres - Universidad de Barcelona.
Decisions Intertemporals i Preferències Temporals (Màster oficial) - Economia - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Matemática Financiera y Actuarial. Selección óptima de carteras
Economía dinámica. Teoría de control óptimo y juegos diferenciales

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Optimització i jocs dinàmics en econòmia i finances . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1275 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jesus Marin Solano

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Jesús Marín-Solano (2017). . (Participació comitè científic/organitzador) . First Catalan Economic Society Conference . Barcelona . ESPANYA

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)