Jesus Marin Solano

Jesus Marin Solano

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0003-2853-4410
Scopus Author ID: 7801482623
Researcher ID: K-9240-2014
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Grup de Recerca:

Grups d'Innovació Docent: Innovació Docent en Matemàtica Econòmica i Optimització (mathEopt)

Informació de contacte
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Av. Diagonal, 690
934029028
jmarin(a)ub.edu

Formació acadèmica

CC. Físicas . Universidad Complutense de Madrid . 15/12/1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
CC. Físicas . Universidad Complutense de Madrid . 14/07/1993 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Matemàtiques II (Grau) - Economia - Universidad de Barcelona.
Ampliació de Finances Estocàstiques (Màster oficial) - Ciències Actuarials i Financeres - Universidad de Barcelona.
Matemàtiques II (Màster oficial) - Economia - Universidad de Barcelona.
Decisions Intertemporals i Preferències Temporals (Màster oficial) - Economia - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Matemática Financiera y Actuarial. Selección óptima de carteras
Economía dinámica. Teoría de control óptimo y juegos diferenciales

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Preferencias temporales y juegos diferenciales con jugadores asimétricos. Aplicaciones en finanzas, recursos naturales y economía del medioambiente . 2014 - 2016 . Ref.ECO2013-48248-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Jesus Marin Solano
Optimització i jocs dinàmics en econòmia i finances . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1275 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jesus Marin Solano

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

de Paz, A.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2014). Consumption, investment and life insurance strategies with heterogeneous discounting. Insurance Mathematics and Economics, 54, pp. 66 - 75 . https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2013.10.008 . ISSN: 0167-6687

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

J. Marín-Solano (2017). . (Participació comitè científic/organitzador) . First Catalan Economic Society Conference (1st CESC) . Barcelona . ESPANYA

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Pol Campos Mercadé . (2015) . An economic study on helping behavior and group size (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.