Julia de Frutos Cachorro

Julia de Frutos Cachorro

Professora lectora

ORCID: 0000-0001-8494-3943
Scopus Author ID: 56008153200
Researcher ID: Q-5549-2016
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Grup de Recerca: Teoria de Jocs, Economia i Votacions (Game Theory, Economics and Voting)

Grups d'Innovació Docent: Innovació Docent en Matemàtica Econòmica i Optimització (mathEopt)

Informació de contacte
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Facultat d'Economia i Empresa Edifici 690, Torre 2, Despatx 2134, Avinguda Diagonal 690

j.defrutos(a)ub.edu

Formació acadèmica

Doctorado en Ciencias Económicas . Universidad de Montpellier 1 . 2014 . (Doctorat )
Master en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales . IAE (Institut d'administration et d'entreprises) y Universidad de Montpellier 2 . 2010 . (Màster Oficial)
Licenciada en Matemáticas . Facultad de ciencias (Universidad de Valladolid) . 2009 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Docència Impartida (últims 5 anys)

Matemàtiques I (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.
Matemàtiques II (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.
Matemàtiques II (Grau) - Economia - Universidad de Barcelona.
Matemàtiques II (Màster oficial) - Economia - Universidad de Barcelona.
Programació No Lineal i Fluxos en Xarxes (Grau) - Estadística - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Environmental and Resource Economics
Optimal control, Differential games, Optimization

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Análisis dinámico de las políticas medioambientales y juegos dinámicos. Consistencia temporal y sostenibilidad del crecimiento económico y de los acuerdos medioambientales . 2018 - 2020 . Ref.ECO2017-82227-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Guiomar Martín Herrán
Análisis dinámico de la regulación ambiental: contexto social y aspectos geográficos . 2022 - 2024 . Ref.TED2021-130390B-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Guiomar Martín Herrán
Teoria de Jocs i Mercats d'Assignació . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR778 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Marina Nuñez Oliva
Juegos dinámicos, descuento no constante y cumplimento con las regulaciones medioambientales . 2021 - 2025 . Ref.PID2020-112509GB-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Guiomar Martín Herrán

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

de Frutos Cachorro, J.; Erdlenbruch, K.; Tidball, M. (2019). Sharing a groundwater resource in a context of regime shifts. Environmental and Resource Economics, 72(4), pp. 913 - 940 . Repositori Institucional . ISSN: 0924-6460
de Frutos Cachorro, J.; Willeghems, G.; Buysse, J. (2019). Strategic investment decisions under the nuclear power debate in Belgium. Resource and Energy Economics, 57(August), pp. 156 - 184 . Repositori Institucional . ISSN: 0928-7655
de Frutos Cachorro, J.; Willeghems, G.; Buysse, J. (2020). Exploring investment potential in a context of nuclear phase-out uncertainty : Perfect vs. imperfect electricity markets. Energy Policy, 144(111640), pp. 01 - 15 . Repositori Institucional . ISSN: 0301-4215
de Frutos Cachorro, J.; Marín-Solano, J.; Navas, J. (2021). Competition between different groundwater uses under water scarcity. Water Resources and Economics, 33(100173) . Repositori Institucional . ISSN: 2212-4284
de Frutos Cachorro, J.; Martín-Herrán, G.; Tidball, M (2024). Commitment vs. noncommitment behaviors in natural resource conflicts: A case study of groundwater resources. Economic Modelling, 132(March), pp. 1 - 16 . https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106652 . ISSN: 0264-9993

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

de Frutos Cachorro, J.; Martín-Herrán, G.; Tidball, M. (2022). Stackelberg competition in groundwater resources with multiple uses. (Presentació comunicació) . 27th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) . Rimini . ITÀLIA
de Frutos Cachorro, J.; Martín-Herrán, G.; Tidball, M. (2022). Stackelberg competition in groundwater resources with multiple uses. (Presentació comunicació) . 19th International Symposium on Dynamic Games and Applications . Oporto . PORTUGAL
de Frutos Cachorro, J; (2022). Presidència comitè organizador. (Presidència comitè científic/organitzador) . X Conference of the Spanish-Portuguese Association of Natural and Environmental Resources Economics . Barcelona . ESPANYA
de Frutos Cachorro, J.; Martín-Herrán, G.; Tidball, M. (2021). Stackelberg competition in groundwater resources with multiple uses. (Presentació comunicació) . IX Conference of the Spanish-Portuguese Association of Natural and Environmental Resources Economics (AERNA) . LLeida . ESPANYA
de Frutos Cachorro, J.; Martín-Herrán, G.; Tidball, M. (2021). Stackelberg competition in groundwater resources with multiple uses. (Presentació comunicació) . 46th Symposium of the Spanish Economic Association (SAEe) . Barcelona . ESPANYA

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Chukaeva, V . (2020) . Groundwater extraction for irrigation purposes: the case of asymmetric players (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.