Elisenda Paluzie Hernandez

Elisenda Paluzie Hernandez

Catedràtica d'Universitat

ORCID: 0000-0002-7731-5217
Scopus Author ID: 6507563800
Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Grup de Recerca: Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS)

Informació de contacte
Departament d'Economia
Av. Diagonal, 690
934034409
epaluzie(a)ub.edu

Càrrecs

Degana de la Facultat d'Economia i Empresa (2009-2017)

Formació acadèmica

Ciències Econòmiques i Empresarials . Universitat de Barcelona . 29/10/1992 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Master of Arts in International and Development Economics . Yale University . 10/05/1996 . (Màster Oficial)
Economia . Universitat de Barcelona . 10/02/1999 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Geografia Econòmica (Màster oficial) - Economia - Universidad de Barcelona.
Temes d'Economia Internacional (Màster oficial) - Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics - Universidad de Barcelona.
Pràcticum (Màster oficial) - Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Grau (Grau) - Economia - Universidad de Barcelona.
Economia Internacional (Grau) - Grau d'empresa internacional - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Nova Geografia Econòmica: efectes de la integració econòmica sobre la localització industrial. Models teòrics
Nova geografia econòmica: efectes de la integració econòmica sobre la localització industrial. Aplicacions empíriques
Viabilitat econòmica de la independència de Catalunya
Federalisme fiscal. Les transferències interterritorials a l'Estat espanyol

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1257 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Elisenda Paluzie Hernandez
Desarrollo económico, transición demográfica y estado del bienestar en un entorno de globalización . 2016 - 2019 . Ref.ECO2016-78991-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Concepcion Patxot Cardoner; Elisenda Paluzie Hernandez
Desarrollo económico y demográfico. El papel de las preferencias sociales . 2021 - 2025 . Ref.PID2020-114040RB-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Concepcion Patxot Cardoner; Ester Manna
Caring over the life cicle: the Role of Families and Wellfare State Today and into the Future . 2021 - 2024 . Ref.PCI2021-121913 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Concepcion Patxot Cardoner
Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS) . 2022 - 2024 . Ref.2021SGR00678 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Concepcion Patxot Cardoner

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Carabotta, L.; Paluzie, E.; Ramos, R. (2017). Does fiscal responsibility matter? Evidence from public and private forecasters in Italy. International Journal of Forecasting, 33(3), pp. 694 - 706 . Repositori Institucional . ISSN: 0169-2070
Martinez-Galarraga, J.; Paluzie, E.; Pons, J.; Silvestre, J.; Tirado, D.A (2021). New economic geography and economic history: a survey of recent contributions through the lens of the Spanish industrialization process. Cliometrica, 15(3), pp. 719 - 751 . Repositori Institucional . ISSN: 1863-2505
Paluzie, E. (2019). Le cahier de doléances de la société catalane . En Catalogne. La République libre. An 01 . (pp. 143 - 154) . Editions Syllepse . ISBN: 978-2-84950-696-7 .
Paluzie, E. (2023). Integració econòmica europea i l'Euroregió Pirineus-Mediterrània . En AGACHES/REGARDS Actes du colloque de Narbonne du 9 décembre 2022 . (pp. 127 - 133) . Euroccat . ISBN: 9 782959 106507 .

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Carabotta, L.; Paluzie, E.; Ramos, R. (2017). Does fiscal responsibility matter? Evidence from public and private forecasters in Italy. (Presentació comunicació) . 1st Catalan Economic Society Conference . Barcelona . ESPANYA
Paluzie, E. (2017). Globalization and the creation of new countries. The case of Catalonia. (Presentació comunicació) . The Constitutional crisis in Spain . Nagoya . JAPÓ
Paluzie, E. (2017). Catalan independence: the economic issues. (Taula rodona) . 'Legitimation Crisis: Catalonia's Independence Referendum and Spain's Constitutional Strain' . Stanford-Palo Alto . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Paluzie, E. (2022). Économie et développement durable à l'Eurorégion Pyrénées Méditerrannée. (Presentació comunicació) . AGACHES, colloque Eurorégional des Espaces Occitan et Catalan . Narbonne . FRANÇA
Paluzie, E. (2022). Catalonia: the limits of autonomy, the need for an independent state within Europe. (Presentació comunicació) . State Formation in Europe . Brussel·les . BÈLGICA

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Viviana Elizabeth Zárate Mirón . (2022) . Essays on industrial clusters: smart specialization strategy and regional resilience (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.