Esther Hormiga

Esther Hormiga

Professora agregada

ORCID: 0000-0001-9825-0611
Scopus Author ID: 35758960200
Àrea de coneixement : Organització d'Empreses

Grup de Recerca:

Grups d'Innovació Docent: Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'empreses, G-IDEA

Informació de contacte
Departament d'Empresa
Avenida Diagonal, 690, Facultad de Economía y Empresa
605496884
ehormiga(a)ub.edu

Càrrecs

Coordinadora del Doctorado en Empresa

Formació acadèmica

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas . Universidad de Las Palmas de Gran Canaria . 06/2001 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Diploma de Estudios Superiores Especializados en Economía de la Empresa . Universidad Autónoma de Barcelona y Växjo University . 15/07/2005 . (Doctorat )
Doctora en Organización y Administración de Empresas . Universidad de Las Palmas de Gran Canaria . 15/09/2006 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Creació d'Empreses (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.
Fonaments de Recerca en Creació d'Empreses (Màster oficial) - Recerca en Empresa - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

New ventures' success
Intangible assets

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Leadership et management de la création dans la société de l'innovation: fondements théoriques, constats empiriques et enjeux pratiques pour le développement économique . 2012 - 2015 . Ref.306908 . Ecole des Hautes Études Commerciales de Montreal (HEC-Montreal (Canada)) . IP: Jaume Valls Pasola
Iniciativa emprenedora i Immigració: Característiques diferenciadores i factors d'èxit. Fase II . 2010 . Ref.2009 ARAF1 00011 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Esther Hormiga Pérez
Grup de Recerca en Empresa / Business and Management Research Group . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1550 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jaume Valls Pasola

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Hormiga, E.; Bolívar, A. (2014). The relationship between the migration experience and risk perception: A factor in the decision to become an entrepreneur. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(2), pp. 277 - 295 . ISSN: 1554-7191
Hormiga, E.; Díaz-Díaz, N.L; Ballesteros-Rodríguez, J.L.; Aguiar-Díaz, I.; De Saá-Pérez, P. (2017). The influence of entrepreneurial orientation on the performance of academic research groups: The mediating role of knowledge sharing. Journal of Technology Transfer, 42(1), pp. 10 - 32 . Repositori Institucional . ISSN: 0892-9912
Perez-Quintana, A.; Hormiga, E.; Martori, J.C.; Madariaga, R. (2017). The influence of sex and gender-role orientation in the decision to become an entrepreneur. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 9(1), pp. 8 - 30 . Repositori Institucional . ISSN: 1756-6266
García-Almeida, D.; Hormiga, E. (2017). Immigration and the competitiveness of an island tourism destination: A knowledge-based reputation analysis of Lanzarote, Canary Islands. Island Studies Journal, 12(1), pp. 207 - 222 . Repositori Institucional . ISSN: 1715-2593

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Hormiga, E.; de Saá-Pérez, P.; Díaz, N.; Ballesteros, J.L.; Aguiar, I. (2014). The role of entrepreneurial orientation and knowledge sharing in research groups' performance . (Presentació comunicació) . XXIV Congreso Nacional de ACEDE . ESPANYA
Baier-Fuentes, H.; Hormiga, E.; Amorós-Espinosa, E.; Urbano-Publido, D. (2015). Influencia del capital humano y relacional sobre la rápida internacionalización de las empresas: Estudio comparativo entre España y Chile. (Presentació comunicació) . XXV Congreso Nacional de ACEDE . Jaen . ESPANYA
Campos-Sánchez, A.; Campos Sánchez, R.; Hormiga, E. (2016). Personal values as predictors of attitudes towards entrepreneurship, and entrepreneurial intentions. (Presentació comunicació) . X Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas . MÈXIC
Hernández del Valle, K.P.; Hormiga, E. (2017). The role of entrepreneur's values on new venture decisions: Review and research agenda. (Presentació comunicació) . RENT XXXI- RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS . Lund . SUÈCIA

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

Alejandro Campos . (2014) . The role of personal values in the entrepreneurial process (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Hugo Baier Fuentes . (2017) . International Entrepreneurship: A theoretical examination and empirical evidence of the rapid internationalization in Latin American emerging economies (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.