Antonio Di Paolo

Antonio Di Paolo

Professor agregat

ORCID: 0000-0003-0000-7301
Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Grup de Recerca: Anàlisi Quantitativa Regional (AQR)

Grup d'Innovació Docent d'Econometria en la pràctica

Informació de contacte
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola. Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona. Avinduga Diagonal 690.
934037150
antonio.dipaolo(a)ub.edu

Càrrecs

Professor Lector

Més Informació: https://sites.google.com/site/antoniodipaoloweb/

Formació acadèmica

llicenciat . Università degli Studi di Bologna . 28/10/2003 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Economia Aplicada . Universitat Autònoma de Barcelona . 20/05/2011 . (Doctorat )
Titulat de Màster . Università degli Studi di Bologna . 27/03/2006 . (Màster Oficial)
Titulat de Màster de Recerca . Universitat Autònoma de Barcelona . 24/11/2008 . (Màster Oficial)

Docència Impartida (últims 5 anys)

Econometria III (Grau) - Economia - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Recerca en economia de l'educació i economia laboral. Anàlisi específica de temes relacionats amb 1) background socioeconòmic familiar i mobilitat educativa i socioeconòmica a nivell intergeneracional, 2) composició escolar i rendiment acadèmic dels estudiants de secundària amb dades PISA i 3) determinants i rendiment del conèixement lingüístic en el mercat laboral, amb especial ènfasis en el retorn del coneixement de català entre els immigrats a Catalunya
Recerca en temes d'inserció laboral de titulats universitaris, titulats de màsters i doctors de recerca, amb especial ènfasi en el sistema universitàri públic català. Anàlisi de factors relacionats amb l'elecció ocupacional, desajustament entre formació i feina, satisfacció laboral i ingressos
Recerca en 1) rendiment del coneixement de llengues estrangeres a nivell regional a Espanya, 2) rendiment del coneixement de llengues estrangeres a nivell regional a Turquía. 3) Personalitat, coneixement lingüístic i ingressos entre els immigrats a Alemanya. 4) El valor del bilingüisme en el mercat laboral de Catalunya. 5) El valor del bilingüisme en les regions de frontera entre els Estats Units d'Àmerica i Mèxic. 5) Desajustament educatiu, cicle econòmic i atur a Espanya. 6) Competències formatives i atur entre els titulats universitaris durant la crisi econòmica

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Perception and Evaluation of Regional and Cohesion policies by Europeans and Identification with the Values of Europe (PERCEIVE) . 2016 - 2019 . Ref.693529 . Unió Europea . IP: Jordi Suriñach Caralt

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Di Paolo, A.; Mañé, F. (2016). Misusing our talent? Overeducation, overskilling and skill underutilisation among Spanish PhD graduates. Economic and Labour Relations Review, 27(4), pp. 432 - 452 . Repositori Institucional . ISSN: 1035-3046
Caminal, R.; Di Paolo, A. (2019). Your Language or Mine? The Non-Communicative Benefits of Language Skills. Economic Inquiry, 57(1), pp. 726 - 750 . Repositori Institucional . ISSN: 0095-2583
Di Paolo, A.; Matas, A.; Raymond, J.L. (2017). Job Accessibility and Job-Education Mismatch in the Metropolitan Area of Barcelona. Papers in Regional Science, 96(S1), pp. S91 - S112 . Repositori Institucional . ISSN: 1056-8190
Cappellari, L.; Di Paolo, A. (2018). Bilingual schooling and earnings: Evidence from a language-in-education reform. Economics of Education Review, 64, pp. 90 - 101 . Repositori Institucional . ISSN: 0272-7757