Ramon Planet Latorre

Ramon Planet Latorre

Professor lector

ORCID: 0000-0001-6252-0376
Scopus Author ID: 23006001600
Researcher ID: L-1607-2015
Àrea de coneixement : Física de la Matèria Condensada

Grup de Recerca: Física no lineal

Informació de contacte
Departament de Física de la Matèria Condensada
Martí i Franquès 1

rplanet(a)ub.edu

Formació acadèmica

Llicenciat en Física . Facultat de Física, Universitat de Barcelona . 18/09/2003 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorat Física Avançada . Facultat de Física, Universitat de Barcelona . 27/10/2009 . (Doctorat )
DEA en Física avançada . Facultat de Física, Universitat de Barcelona . 30/09/2005 . (Màster Oficial)

Docència Impartida

Termodinàmica (Grau) - Física - Universidad de Barcelona.
Física I (Grau) - Química - Universidad de Barcelona.
Física dels Medis Continus (Grau) - Física - Universidad de Barcelona.
Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica (Grau) - Física - Universidad de Barcelona.
Biomecànica (Grau) - Enginyeria Biomèdica - Universidad de Barcelona.
Física (Grau) - Biotecnologia - Universidad de Barcelona.
Mecànica de Biofluids (Màster oficial) - Enginyeria Biomèdica - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Two-phase flows in porous media
Avalanche dynamics
Complex time-dependent flows of complex fluids

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigits

Clara Fernández López . (2020) . Dynamics in 3D neuronal cultures engineered in semi-synthetic hydrogels (Tesi de Masters) . .
Albert Abio Rojo . (2019) . Dry friction experiments: Slider in a turntable (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Daniel Arrufat Vicente . (2019) . Oscillatory pipe flow of aqueous xanthan gum solutions (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.

Participació en Projectes

Vortex rings formation in non Newtonian fluids . 2015 - 2017 . Ref.2014BP_B 00138 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jordi Ortín Rull; Ramon Planet Latorre
Fenómenos de no-equilibrio en Materia Blanda: de fluidos complejos a tejidos celulares . 2016 - 2019 . Ref.FIS2016-78507-C2-2-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Jaume Casademunt Viader; Pietro Tierno
Dinámica no lineal en sistemes complejos: autoorganización espaciotemporal y autoensamblaje en materia blanda . 2003 - 2006 . Ref.BQU2003-05042-C02-02 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Jaume Casademunt Viader
Durable aerated formulations . 2009 - 2011 . Empresa amb seu a França (París) i delegació a Espanya de productes capilars, organitzadora del Premi de Pintura internacional L'Òreal, al Centre de Cultura Conde Duque de Madrid amb itinerància al Centre Georges Pompidou de Cajarc França . IP: Vance Bergeron
Earthquakes on the lab: avalanche dynamics in scale invariant phenomena AXA Research Fund . 2012 - 2014 . AXA Research Fund . IP: O. Ramos; L. Vanel

Publicacions en revistes

Planet, R.; Pradas, M.; Hernández-Machado, A.; Ortín, J. (2007). Pressure-dependent scaling scenarios in experiments of spontaneous imbibition. Physical Review E, 76, pp. 056312-1 - 056312-7 . Repositori Institucional . ISSN: 1539-3755
Planet, R.; Santucci, S.; Ortín, J. (2009). Avalanches and non-gaussian fluctuations of the global velocity of imbibition fronts. Physical Review Letters, 102(9), p. 094502 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007
Díaz-Piola, L.; Planet, R.; Campàs, O.; Casademunt, J.; Ortín, J. (2017). Fluid front morphologies in gap-modulated Hele-Shaw cells. Physical Review Fluids, 2(9), pp. 094006-1 - 094006-12 . Repositori Institucional . ISSN: 2469-990X
Planet, R.; López, J.M.; Santucci, S.; Ortín, J. (2018). Spatio-temporal organization of correlated local activity within global avalanches in slowly driven interfaces. Physical Review Letters, 121(3), p. 034101 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007
Lherminier, S.; Planet, R.; Simon, G.; Vanel, L.; Ramos, O. (2014). Revealing the structure of a granular medium through ballistic sound propagation. Physical Review Letters, 113, p. 098001 . ISSN: 0031-9007
Lherminier, S.; Planet, R.; Levy dit Vehel, V.; Simon, G.; Vanel, L.; Måløy, K.J.; Ramos, O. (2019). Continuously sheared granular matter reproduces in detail seismicity laws. Physical Review Letters, 122, p. 218501 . https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.218501 . ISSN: 0031-9007