Josep Perello Palou

Josep Perello Palou

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0001-8533-6539
Scopus Author ID: 7006849571
Researcher ID: C-5893-2011
Àrea de coneixement : Física de la Matèria Condensada

Grup de Recerca: IP Complexity Lab Barcelona

Informació de contacte
Departament de Física de la Matèria Condensada
Martí i Franquès, 1
934020534
josep.perello(a)ub.edu

El meu perfil

Catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat de Barcelona. L'any 2012 funda OpenSystems, un grup de recerca que concep una investigació científica basada en la participació ciutadana ... + info

Més Informació: OpenSystems (http://www.ub.edu/opensystems/)

Formació acadèmica

Licenciado en Física . Universitat de Barcelona . 07/11/1996 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Certificado de Aptitud Pedagógica . Universitat Politècnica de Catalunya . 30/06/1996 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorado en Física . Universitat de Barcelona . 20/12/2001 . (Doctorat )

Docència Impartida

Física Quàntica (Grau) - Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Dinámica estocástica y mercados financieros
Intersecciones entre ciencias, artes y tecnología
Complex Systems and Human Behaviour
Citizen Science

Participació en Projectes

Territories as Responsive and Accountable Networks of S3 through new Forms of Open and Responsible decision-Making (TRANSFORM) . 2020 - 2022 . Ref.872687 . Unió Europea . IP: Josep Perello Palou
Co-designing Citizen Social Science for Collective Action (CoAct) . 2020 - 2022 . Ref.873048 . Unió Europea . IP: Josep Perello Palou
SENSE. The New European Roadmap to STEAM Education (SENSE.) . 2022 - 2025 . Ref.101058507 . Unió Europea . IP: Josep Perello Palou
Digital Citizen Science: Network, transfOrm, groW . 2022 - 2025 . Ref.2021-1-DE02-KA220-ADU-000035352 . Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) . IP: Josep Perello Palou
Open Urban Sustainability Hubs (OPUSH) . 2022 - 2025 . Ref.PCI2022-132996 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Josep Perello Palou
Física estadística para ciudades: modeles estocásticos y experimentos públicos . 2020 - 2023 . Ref.PID2019-106811GB-C33 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Josep Perello Palou; Miquel Montero Torralbo

Publicacions en revistes

Bonhoure, I; Cigarini, A.; Vicens, J.; Mitats, B.; Perelló J. (2023). Reformulating computational social science with citizen social science: the case of a community-based mental health care research. Humanities & Social Sciences Communications, 10(81), pp. 1 - 14 . Publicació online (https://doi.org/10.1057/s41599-023-01577-2) . ISSN: 2662-9992
Perelló, J. (2022). New knowledge environments: On the possibility of a citizen social science. Metode Science Studies Journal, 12, pp. 25 - 31 . Repositori Institucional . ISSN: 2174-3487
Masoliver, J.; Montero, M.; Perelló, J.; Farmer, J.D.; Geanakoplos, J. (2022). Valuing the Future and Discounting in Random Environments: A Review. Entropy, 24(4), pp. 1 - 31 . Repositori Institucional . ISSN: 1099-4300
Montero, M.; Perelló, J.; Masoliver, J. (2022). Valuing the distant future under stochastic resettings: the effect on discounting. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 55(46), pp. 1 - 24 . Repositori Institucional . ISSN: 1751-8113
Cigarini, A.; Bonhoure, I; Vicens, J.; Perelló, J. (2021). Public libraries embrace citizen science: Strengths and challenges. Library & Information Science Research, 43(2), pp. 101090-1 - 101090-8 . Repositori Institucional . ISSN: 0740-8188
Perelló, J; Cigarini, A.; Vicens, J.; Bonhoure, I.; Rojas-Rueda, D.; Nieuwenhuijsen, M.J.; Cirach, M.; Daher, C.; Targa, J.; Ripoll, A. (2021). Large-scale citizen science provides high-resolution nitrogen dioxide values and health impact while enhancing community knowledge and collective action. Science of the Total Environment, 789, pp. 147750/1 - 147750/16 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697