MIREIA URPI SARDA

MIREIA URPI SARDA

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-4064-5175
Scopus Author ID: 8338704700
Researcher ID: D-5937-2013
Àrea de coneixement : Nutrició i Bromatologia

Cap d'estudis del grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat de Barcelona

Grup de Recerca: Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments

Grups d'Innovació Docent: IP NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable

Informació de contacte
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Av. Prat de la Riba, 171

murpi(a)ub.edu

Formació acadèmica

Licenciada en Farmacia
Licenciada Ciencia y Tecnología Alimentos
Doctor en Farmacia (Cum Laude) con Mención Europea
Máster en Docencia Universitaria para Profesor Novel

Línies de recerca

Metabolomica nutricional i el seu efecte en els factors de risc cardiovascular
Analisis estadístic en estudis epidemiològics, d'intervenció i clínics
Fragilitat i malalties relacionades amb l'envelliment
Molècules d'inflamació en humans i l'efecte de la Dieta Mediterrània
Desenvolupament de metodologies per espectrometria de mases per la determinació de metabolits relacionats amb el consum d'aliments i el seu efecte en la salut
Efecte d'aliments rics en polifenols en la microbiota intestinal i els seus metabolits
Desenvolupament de metodologies metabolòmiques en mostres biològiques (orina, plasma, teixits)
Estudis metabolòmics per Ressonancia Magnètica Nuclear

Projectes

The Food Metabolome Biomarker: new strategy for evaluate the intake of dietary bioactive compounds, foods and dietary patterns . 2014 - 2015 . Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA·UB) . IP: Mireia Urpi Sarda
Estudi de biomarcadors metabolòmics associats a diabetis i efecte del food metabolome com indicador del grau d'adherència al patró de dieta mediterrània . 2015 - 2017 . Associació Catalana de Diabetis . IP: Mireia Urpi Sarda
Nuevo CIBER Fragilidad y Envejecimiento . 2017 - 2024 . Ref.CB16/10/00269 . Instituto de Salud Carlos III . IP: Maria Cristina Andres Lacueva
Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1566 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Cristina Andres Lacueva
Desarrollo de Biomarcadores de consumo y de efecto de un patrón de alimentación Mediterránea en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Una aproximación metabolómica . 2010 - 2012 . Ref.AGL2009-13906-C02-01 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Ma. Cristina Andres Lacueva
Alianza de Biomarcadores Nutricionales(The Food Biomarkers Alliance).Acronimo: FOODBALL. Iniciativa Internacional: 'EU Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)' Acción Biomarcadores- BioNH. EU-JPI- HDHL BioNH. Acciones de Programación Conjunta Internacional. MINECO . 2015 - 2017 . Ref.PCIN-2014-133 . Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. Modalidad 2: Acciones de Programación Conjunta Internacional. MINECO . 2014 . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Cristina Andres Lacueva
Interindividual variation in response to consumption of plant food bioactives and determinants involved.Acronym: POSITIVe (Plant biOactiveS InTerIndividual Variation). (Food and Agriculture COST Action FA1403). Coordinated by Dr. Christine Morand (Institut National de la Recherche Agronomique -INRA , Clermont/Theix (France)) . 2014 - 2018 . Ref.COST: oc-2013-2-16719 . The Specific Programme 'Cooperation' implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities . 2014 . Programa COST . IP: Christine Morand
Fenilcetonuria: de la infantesa als adults a través del connectoma cerebral, canvis cardiovasculars, característiques metabòliques i de la microbiota intestinal . 2021 - 2024 . Ref.18/C/2020 . Fundació La Marató de TV3 . IP: Carme Junqué Plaja
Identificación de moduladores dietéticos del envejecimiento cognitivo y plasticidad cerebral, y evidencia del concepto de eficacia en la prevención/reversión del declive cognitivo . 2016 - 2018 . Ref.PCIN-2015-229 . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Merce Pallas Lliberia
Enhancing Food Safety in the Mediterranean . 2021 - 2024 . Ref.618518-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP . Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) . IP: Susana Guix Arnau

Publicacions rellevants

Urpi-Sarda M; Andres-Lacueva C; Rabassa M; Ruggiero C; Zamora-Ros R; Bandinelli S; Ferrucci L; Cherubini A. The Relationship between Urinary Total Polyphenols and Frailty in a Community-Dwelling Older Population. En Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. Volum 70. Número 9. 2015 . Repositori Institucional
Semba, R.D.; Ferrucci, L.; Bartali, B.; Urpí-Sarda,M.; Zamora-Ros, R.; Sun, K.; Cherubini, A.; Bandinelli, S.; Andres-Lacueva, C. Resveratrol Levels and All-Cause Mortality in Older Community-Dwelling Adults. En JAMA Internal Medicine. Volum 174. Número 7. 2014 . Repositori Institucional
Almanza-Aguilera, E.; Urpi-Sarda, M.; Llorach, R.; Vázquez-Fresno, R.; Garcia-Aloy, M.; Carmona, F.; Sanchez, A.; Madrid-Gambin, F.; Estruch, R.; Corella, D.; Andres-Lacueva, C. Microbial metabolites are associated with a high adherence to a Mediterranean dietary pattern using a 1h-nmr-based untargeted metabolomics approach. En Journal of Nutritional Biochemistry. Volum 48. 2017 . Repositori Institucional
Urpi-Sarda, M.; Almanza, E.; Llorach, R.; Vázquez-Fresno, R.; Estruch, R.; Corella, D.; Sorli, J.V.; Carmona, F.; Sanchez-Pla, A.; Salas-Salvadó, J.; Andres-Lacueva, C. Non-targeted metabolomic biomarkers and metabotypes of type 2 diabetes: A cross-sectional study of PREDIMED trial participants. En Diabetes & Metabolism. Volum 45. Número 2. 2019 . Repositori Institucional
Serena, C.; Ceperuelo-Mallafré, V.; Keiran, N.; Queipoc, M.; Bernal, R.; Urpi-Sarda, M.; Sabater, M.; Pérez-Brocal, V.; Andrés-Lacueva, C.; Tinahones, F.; Fernández-Real, J.M.; Vendrell, J.; Fernández-Veledo, S. Elevated circulating levels of succinate in human obesity are linked to specific gut microbiota. En The ISME Journal. 2018 . Repositori Institucional
González-Domínguez, R.; Urpi-Sarda, M.; Jáuregui, O.; Needs, PW.; Kroon, PA.; Andrés-Lacueva, C. Quantitative Dietary Fingerprinting (QDF)-A Novel Tool for Comprehensive Dietary Assessment Based on Urinary Nutrimetabolomics. En Journal of Agricultural and Food Chemistry. Volum 68. Número 7. 2019 . Repositori Institucional
Tor-Roca A, Garcia-Aloy M, Mattivi F, Llorach R, Andres-Lacueva C, Urpi-Sarda M. Phytochemicals in Legumes: A Qualitative Reviewed Analysis. En Journal of Agricultural and Food Chemistry. Volum 68. Número 47. 2020 . Repositori Institucional
Lefèvre-Arbogast S; Hejblum BP; Helmer C; Klose C; Manach C; Low DY; Urpi-Sarda M; Andres-Lacueva C; González-Domínguez R; Aigner L; Altendorfer B; Lucassen PJ; Ruigrok SR; De Lucia C; Du Preez A; Proust-Lima C; Thuret S; Korosi A; Samieri C. Early signature in the blood lipidome associated with subsequent cognitive decline in the elderly: A case-control analysis nested within the Three-City cohort study. En EBioMedicine. 2021 . Repositori Institucional
Urpi-Sarda, M.; Casas, R.; Sacanella, E.; Corella, D.; Andrés-Lacueva, C.; Llorach, R.; Garrabou, G.; Cardellach, F.; Sala-Vila, A.; Ros, E.; Ruiz-Canela, M.; Fitó, M.; Salas-Salvadó, J.; Estruch, R. The 3-Year Effect of the Mediterranean Diet Intervention on Inflammatory Biomarkers Related to Cardiovascular Disease. En Biomedicines. 2021 . Repositori Institucional

Més Informació: https://portalrecerca.csuc.cat/simple-search?query=mireia+urpi-sarda&sort_by=score&order=DESC&location= (http://www.nutrimetabolomics.com/ca/team/mireia)